Referat Probatoriul in Procesul Penal - Prezumtia de Nevinovatie si Modul cum Actioneaza in Timpul Procesului Penal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Referat Probatoriul in Procesul Penal - Prezumtia de Nevinovatie si Modul cum Actioneaza in Timpul Procesului Penal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

BIBLIOGRAFIE 3
ABREVIERI 4
CAPITOLUL I
Consideraţii introductive 5
1.1.Noţiune 5
1.2.Reglementare 5
1.3.Caracterele prezumţiei de nevinovăţie 7
CAPITOLUL II
Funcţionalitatea prezumţiei de nevinovăţie 8
CAPITOLUL III
Jurisprudenţa CEDO in privinţa prezumţiei de nevinovăţie.. 10
CAPITOLUL IV
Concluzii 12

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. NOŢIUNE

Prezumţia de nevinovăţie este un drept fundamental al cetăţenilor si o componenţă esenţială a dreptului la un proces echitabil.Cu toate acestea , în Romania nu există o legislaţie sau o jurisprudenţă care sa explice modul in care funcţionează prezumţia de nevinovăţie , să-i asigure caracterul efectiv si să stabilească sancţiuni in cazul incălcării acesteia , respectiv măsuri de inlăturare a actelor sau faptelor care o incalcă , ci aceasta rămâne statuată la nivelul principiilor si al regulilor de drept nepuse in aplicare printr-o legislaţie subsecvenţă.

Percepţia publică este că respectarea prezumţiei de nevinovăţie revine doar instanţelor de judecată si aceasta doar in timpul procesului penal.Însă , scopul pentru care a fost construit , iar apoi construit acest principiu depaşeşte cu mult limitele stricte ale procesului , fie că este vorba de faza de urmărire penală , fie că este vorba de faza de urmărire penală , fie că este vorba de faza de judecată desfăşurată in faţa judecătorului.Mai mult , prezumţia subzistă si după finalizarea procesului penal , atunci când acesta nu se finalizează cu o hotărâre de condamnare.

1.2.REGLEMENTAREA PRINCIPIULUI DE NEVINOVǍŢIE

Principiul de nevinovăţie a fost consacrat pentru prima dată de Declaraţie Drepturilor Omului si ale Cetăţeanului , în care se preciza că : „orice om trebuie considerat nevinovat până la probarea culpabilităţii sale ”.

Ulterior , reglementarea este preluată in art.11 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ,care prevede ca :”orice persoană invinuită de a fi savarşit o infracţiune este prezumată nevinovată atâta timp cat vinovăţia sa nu a fost stabilită intr-un proces public cu asigurarea garanţiilor necesare apărării ”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Referat Probatoriul in Procesul Penal - Prezumtia de Nevinovatie si Modul cum Actioneaza in Timpul Procesului Penal.doc