Regimul Juridic al Cambiei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4701
Mărime: 24.77KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luha Vasile
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE MASTER CONTABILITATEA ŞI AUDITUL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

Cuprins

INTRODUCERE.

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE CAMBIE.

1.1. Definirea cambiei.

1.2. Caracterele titlului cambial

1.3. Funcţiile cambiei

CAPITOLUL 2. RAPORTUL JURIDIC CAMBIAL.

2.1. Raportul juridic cambial

2.2. Raportul cambial şi raportul fundamental

CAPITOLUL 3. CONDIŢII DE FORMĂ ŞI DE FOND ALE CAMBIEI

3.1. Condiţii de formă

3.2. Condiţii de fond

CAPITOLUL 4. PROCESUL DE CIRCULAŢIE A CAMBIEI

4.1. Acceptarea cambiei

4.2. Circulaţia cambiei

4.3. Plata cambiei

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În această lucrare am descris unul dintre numeroasele titluri de credit, şi anume cambia.

Este recunoscută ca fiind acel titlu de credit esenţialmente girabil, formal şi complet care conţine o obligaţie de plată sau de a face să se plăteasc o sumă determinată.

Pentru început am adus în prim-plan caracterele şi funcţiile cambiei.

Deoarece aceasta este inclusă în dreptul comercial, am demostrat că raportul cambial şi cel fundamental este de natură juridică.

Însă, considerând că este foarte important, am prezentat şi condiţiile de formă şi de fond ale cambiei.

Nu în ultimul rând, am pus mai mult accentul pe procesul de circulaţie a cambiei. Astfel am tratat aspecte referitoare la acceptarea, circulaţia şi plata acesteia.

Utilizând acest titlu de credit, populaţia poate dispune de numeroase avantaje, împăcând astfel şi cerinţele pieţei economice dar şi pe cele ale clienţilor.

CAPITOLUL 1.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE CAMBIE

1.1. Definirea cambiei

Această noţiune este prezentată prin intermediul Legii nr. 58 din 1 mai 1934, privind cambia şi biletul la ordin, publicată în Monitorul Oficial nr. 100/1 mai. 1934. Cambia este titlul de credit esenţialmente girabil, formal şi complet care conţine o obligaţie de plată sau de a face să se plătească o sumă determinată. În cadrul acestui titlu o persoană numită trăgător dă ordin altei persoane numite tras să execute acea obligaţie în favoarea unei a treia persoane numite beneficiar la împlinirea scadenţei şi în locul menţionat .

Se consideră că acest titlu de credit ar fi apărut în secolul XIII. Ca instituţie juridică în sensul celei de astăzi cu caracterele ei esenţiale, putem vorbi despre cambie din secolul al XVII-lea.

Terminologic, cambia îşi are originea în latinescul “cambium”, care era o varietate a

contractului “permutatio”, desemnat pentru schimbul de bani contra bani, prin care anticii, având o monedă dată, doreau să o schimbe într-o altă monedă ( ceea ce ar corespunde astăzi sintagmei “schimb valutar” ) .

Dintre menţiunile obligatorii cuprinse în legislaţie , prima o constituie denumirea

de cambie, care trebuie să se regăsească “expresis verbis” în titlu şi trebuie să fie exprimată în limba întrebuinţată pentru completarea acestuia. Această rigoare este justificată prin avertismentul dat celui care emite o cambie, asupra consecinţelor pe care le are crearea acestui titlu.

În legea română în materie de cambie, denumirea de cambie nu poate fi înlocuită cu altele existente în uz, cum ar fi acela de trată sau poliţă, folosite în trecut.

Normele - cadru ale Băncii Naţionale a României prevăd că lipsa denumirii de cambie atrage nulitatea, interzicându-se ca denumirea de cambie să fie trecută pe marginea, diagonala sau partea de jos a titlului, fiind obligatoriu să figureze deasupra semnăturii trăgătorului.

Preview document

Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 1
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 2
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 3
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 4
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 5
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 6
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 7
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 8
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 9
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 10
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 11
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 12
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 13
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 14
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 15
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 16
Regimul Juridic al Cambiei - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Cambiei.doc

Alții au mai descărcat și

Cambia

1. Notiune si clasificarea titlurilor comerciale de valoare Unul dintre instrumentele juridice prin intermediul carora circula valorile...

Migrația forței de muncă - analiza teoretică și practică

Capitolul I. Introducere Migraţia internaţională este un fenomen relativ nou pentru România contemporană şi probabil abia perioada de după 1998...

Plata Cambiei și Consecințele Neplății

Introducere Pentru asigurarea eficienţei cambiei, legea reglementează principiile privind plata cambiei. Prin lege se determină cine are dreptul...

Politica Externa si de Securitate a UE

I. Definirea conceptului de securitate 1.1. Scurt Istoric La sfârşitul primului război mondial o mare parte din economia europeană era distrusă....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Trasaturile si Functiile Cambiei

Introducere Dezvoltarea şi diversificarea comerţului, sporirea relaţiilor comerciale internaţionale, au readus mijloacele de plată în atenţia...

Falsul intelectual

Noţiune şi definitie. Infracţiunea constă în falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar aflat în...

Cambia

CAPITOLUL I ISTORIC Nu există o părere generală acceptată cu privire la originea cambiei şi la epoca în care se situează apariţia acestei...

Te-ar putea interesa și

Acceptarea Cambiei

Introducere “Unul dintre cele mai importante aspecte ale gândirii economice este sÎ stii ce nu stii” J.K.Galbraith. În contextul trecerii la...

Titluri de Credit

Titlurile de credit reprezinta o categorie de valori care consta în înscrisuri sau documente care încorporeaza dreptul patrimonial prevazut în ele,...

Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin

Introducere Una dintre formele juridice moderne ale circulației bunurilor o reprezintă circulația înscrisurilor (titlurilor) care încorporează...

Cecul - Titlul de Credit

1. TITLURILE DE CREDIT a) Noţiune Titlurile de credit reprezintă o categorie de valori care constă în înscrisuri sau documente care încorporează...

Regimul Juridic al Cambiei

Caracteristicile cambiei Cambia a fost considerată ca titlul de credit prin excelenţă şi luată ca model pentru construcţia teoretică a tuuror...

Biletul la Ordin

Biletul la ordin este titlul de credit prin care emitentul se obliga sa plateasca beneficiarului sau la ordinul acestuia o suma de bani, la...

Cambia

CAPITOLUL I ISTORIC Nu există o părere generală acceptată cu privire la originea cambiei şi la epoca în care se situează apariţia acestei...

Ai nevoie de altceva?