Regimul Juridic al Importurilor si Protectia Impotriva Importurilor Prejudiciabile in UE

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Regimul Juridic al Importurilor si Protectia Impotriva Importurilor Prejudiciabile in UE.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere docx de 12 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Reducan Oprea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I. Date introductive. PAG. 1
II. Procedura de informare şi consultare. PAG. 1
III. Procedura de anchetă. PAG. 2
IV. Măsuri de supraveghere. PAG. 4
V. Măsuri de salvgardare. PAG. 5

Extras din document

I. Date introductive

Regimul comun aplicabil importurilor în Uniunea Europeană este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009, în temeiul principiului libertăţii importurilor şi defineşte procedurile care îi permit Uniunii Europene să aplice, când este cazul, măsurile de salvgradare şi supraveghere necesare pentru a-şi apăra interesele.

Acest regulament instituie principiul libertăţii de a importa produse care provin din ţările din afara Uniunii Europene (UE) şi care fac obiectul unor posibile măsuri de salvgardare. El se aplică importurilor în Uniunea Europeană de produse originare din ţări terţe, cu excepţia produselor textile supuse unui regim special aplicabil importurilor şi produselor originare din ţări terţe care sunt supuse unui regim de import propriu statului în cauză .

II. Procedura de informare şi consultare

Statele membre ale UE trebuie să informeze Comisia în cazul în care evoluţia importurilor sugerează necesitatea recurgerii la măsuri de supraveghere sau de salvgardare , informaţie ce trebuie transmisă, fără întârziere, de către Comisie, tuturor statelor membre. Se pot demara consultări fie la cererea unui stat membru, fie la iniţiativa Comisiei. Consultările se desfăşoară în cadrul unui comitet consultativ, denumit “comitetul”, compus din reprezentanţii fiecărui stat membru şi prezidat de către un reprezentant al Comisiei. Comitetul se reuneşte la convocarea preşedintelui său. Acesta comunică statelor membre, în cel mai scurt timp, toate informaţiile utile.

Aceste consultări au ca obiect examinarea condiţiilor şi modalităţilor de efectuare a importurilor şi asupra evoluţiei lor, a situaţiei economice şi comerciale şi a eventualelor măsuri care urmează a fi adoptate. Dacă este necesar, consultările pot avea loc în scris, iar statele membre îşi pot exprima opinia sau pot cere consultări orale, într-un termen cuprins între 5 şi 8 zile lucrătoare .

Fisiere in arhiva (5):

  • REFERAT.1..docx
  • REFERAT.2..docx
  • REFERAT.3..docx
  • REFERAT.4..docx
  • Regimul Juridic al Importurilor si Protectia Impotriva Importurilor Prejudiciabile in UE.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”, GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE