Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2401
Mărime: 18.24KB (arhivat)
Publicat de: Octaviu Gheorghiu
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Igor Seremet
MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

  1. 1.Procedura de judecata Generalitati.
  2. 2.Accesul la justitie si conditia strainului in proces.
  3. 3.Partile si citarea lor in proces
  4. 4.Regimul juridic al probelor.
  5. 5.Hotarirea si caile de atac.
  6. Bibliografie.

Extras din referat

1.Procedura de judecata Generalitati.

Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis). Această regulă majoră este retinută de majoritatea sis-temelor de drept şi de unele convenţii internaţionale. In legislatia noastră ea a fost consacrată pentru prima dată prin DIP care stabileşte că in procesele de drept inter-naţional privat instanţele române aplică legea procesuală română dacă nu s-a dispus altfel in mod expres (este posibil deci de a se aplica şi legea procedurală străină); tot legea română stabileşte dacă o anumită problernă este de ordin procedural sau de drept material.

Aşadar, regula este că normele de drept procesual aplicabile In procesele civile internaţionale sunt cele stabilite In tara unde se judecă litigiu. Altminteri, aplicarea de către judecător a unei proceduri străine l-ar transforma pe acest judecător intr-un „magistrat străin". Lex fori se referă la principille care conduc procesul (principlul principiul rolului activ al judecătorului etc.) şi deopotrivă la regulile privind forma actelor, incidente, dezbateri, hotărâre etc., executarea silită se face după legea ţării unde are loc executarea. Aceasta nu inseamnă că un proces cu elemente de extra-neitate se desfăşoară in toate detaliile lui ca un proces intern, ci că instanţa in primul rând - in afara unor excepţii - nu va consulta decât propria sa lege pentru a deter-mina cum trebuie să se deruleze procesul. Bineinţeles că aplicabilitatea lui lex fori la ordinatoria litis este incidentă doar actelor de procedură care se efectuează pe teri-toriul forului, nu şi celor efectuate in străinătate. Acestora din urmă, prin intermediul comisiilor rogatorii internaţionale, li se aplică două leges fori. aceea a locului unde procesul are loc şi aceea a locului unde actul trebuie efectuat.

Sunt posibile cazurile in care realizarea efectivă a dreptului material străin să depindă de legea procedurală aplicabilă. in acest sens dreptul internaţional privat oferă destule exemple în care soarta procesului a atârnat de „hazardul" alegerii in-anţei. Pentru a evita asemenea denaturări s-a apreciat că judecătorul va putea fl aibă în vedere anumite principii de procedură considerate esenţiale pentru lex causae.

2.Accesul la justitie si conditia strainului in proces.

De regulă, dreptul la asistenţă juridică este guvernat de lex fori. Convenţia de Haga privind procedura civilă (1954) impune semnatarilor să respecte principiul de tratament între cetăţenii lor şi cei al celorlalte state contractante. Legiuitorul de la 1 oct. 1992 a statuat că străinilor, fie ei persoane fizice sau în conditiile legli, in fata instantelor române, li se aplică regimul national. De asemenea, străinii (persoane fizice) beneficiază in procese de scutiri sau reduceri de a şi alte cheltuieli de procedură, precum şi de asistenţă juridică gratuită, in aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii moldoveni, sub condiţia reciprocităţii cu statul de cetăţenie si de domiciliu al solicitantilor. Reclamantul de cetăţenie străină, sub condiţia reciprocitatii nu poate fi obligat să depună cautiune (cautio judicatum solvi) ori vreoalta garantie, pentru motivul că este străin sau nu are domiciliul sau sediul in Moldova

In ipoteza în care reprezentarea sau asistarea străinului lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu a fost asigurată potrivit legii sale naţionale, iar din această cauză judecarea procesului intârzie, instanţa îi va putea numi in mod provizoriu un curator special (art. 164 din LD1P); din prevederile legale enunţate rezultă că străinului i se aplică egalitate de tratament cu cetăţenii moldoveni.

Bibliografie

Valeriu Babara - Drept international privat.

Chisinau 2013

Dr. Savelly Ziberstein - Procesul civil international.

Bucuresti 2001

Ovidiu Ungureanu si Catalina Jugastru – Manual de drept international privat.

Preview document

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 1
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 2
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 3
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 4
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 5
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 6
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 7
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 8
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 9
Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Probelor in Dreptul International Privat.docx

Alții au mai descărcat și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Condiția Juridică a Străinului

CONDIŢIA JURIDICĂ A STRĂINULUI Scurt istoric privind condiția juridică a străinului În Antichitate, străinii erau socotiți „barbari", fiind...

Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă

I. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL 1.1. Precizări prealabile În general, prin probă se înţelege acel fapt sau element de fapt cu ajutorul căruia se...

Înscrisurile ca mijloace de probă în deptul civil român

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Extrădarea pe plan național și european

1.Notiuni introductive 1.1. Definiţia procesului penal Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşurată de organele competente,...

Calificarea și Conflictul de Calificări în Dreptul Internațional Privat

Introducere În cazul unui raport juridic cu element de extranietate se ridică probleme stabilirii legii competente chemate să soluţioneze...

Recunoașterea Hotărârilor Arbitrale Străine

Relaţiile comerciale internaţionale au căpătat o amploare deosebită în cea de-a doua parte a secolului XX, ele cunoscând o dezvoltare accentuată ca...

Răspunderea materială a statelor în dreptul internațional

Ca in orice sistem de drept, subiectele dreptului international, in primul rand statele, trebuie sa raspunda pentru incalcari ale normelor de drept...

Te-ar putea interesa și

Condițiile de Formă ale Căsătoriei

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Adopția internă și internațională

Sectiunea 1 Definitia adoptiei Pentru înflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca într-un mediu familial, care sa-i...

Filiația Față de Mamă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Familia este o formă de relaţii sociale dintre oamenii legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie. Din familii...

Acțiunea normelor juridice în timp, spațiu și asupra persoanelor

Conceptul de norma juridica si trasaturile acesteia Pentru a putea vorbi despre actiunea normelor juridice in timp, spatiu si asupra persoanelor,...

Dovada Bunurilor Comune și Proprii

Bunurile sotilor 1. Notiunea de bunuri ale sotilor. Codul familiei în reglementarile sale, în articolele 30-36, privitoare la bunurile sotilor...

Standarde Referitoare la Calitatea Produselor Alimentare - O Problemă a Aderării României la UE

Introducere Integrarea României in Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007 va aduce o serie de reglementari în ceea ce priveste calitatea produselor...

Elemente de Drept

I.1. Locul si rolul stiintelor juridice in sistemul stiintelor Stiinta, în general, poate fi definita ca totalitatea cunostintelor despre natura,...

Ai nevoie de altceva?