Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 11410
Mărime: 67.57KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Cristina
UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT MASTER : DREPT COMUNITAR

Cuprins

I. INTRODUCERE

II. REGIMUL JURIDIC IN DREPTUL INTERN

- Regimul juridic al substantelor toxice si preparatelor chimice periculoase

- Regimul juridic al deseurilor de orice fel

III. PRINCIPII CARE GENEREAZA ACTIVITATI CE IMPLICA PRODUSE PERICULOASE

- Principiul actiunii preventive

- Principii directoare privind deseurile

IV. SCOPUL SI CONTINUTUL REGLEMENTARII

- Directiva OCDE 1987 ;Directiva Cadru privind deşeurile 75/442/EEC

- Conventia de la Basel privind transportul sunstantelor periculoase

- Plan de gestiune a deseurilor

- Gestionarea deseurilor

V. AUTORITATILE STATULUI CU ATRIBUTII IN DOMENIUL ACTIVITATILOR PRIVIND SUBSTANTELE SI PRODUSELE PERICULOASE

- Obligativitatea autoritatilor publice

- Directiva Consiliului 96/82/CE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. INTRODUCERE

În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între specii şi parte intrinsecă a naturii, are un început şi un sfârşit inevitabil. Dacă în privinţa începutului aproape ca nu sunt dubii, lumea fiind de acord că în urmă cu câteva milioane de ani printr-un "accident natural" a apărut omul, sfârşitul inevitabil al acestuia naşte multe necunoscute. Problema ce se pune nu este "dacă", ci numai "când şi cum" va dispărea specia umană1.

Evoluţiile recente ale umanităţii ne pot oferi un răspuns la problema de mai sus. Avem în vedere criza ecologică majoră care afectează în prezent în mod profund echilibrul natural din care face parte omul şi a cărui rupere poate însemna sfârşitul pentru actuala ordine a viului. Omul nu mai este centrul universului, ci a devenit o infimă parte în cadrul unui tot reprezentat de "ecosferă" care ocupă locul cel mai înaIt în ierarhia vieţii.

La aceasta a contribuit activitatea omului însuşi, care, din dorinţa sa de "mai bine" a acţionat împotriva mediului ambiant, pe care l-a poluat şi intoxicat cu o muItitudine de substanţe potrivnice vieţii. Avem în vedere aici substanţele şi preparatele chimice periculoase, armele, materialele explozive şi substanţele de distrugere în masă care susţin conflictele militare şi războaiele, folosirea energiei nucleare care produce reziduuri deosebit de toxice, precum şi "rămăşiţele" societăţii de consum, adică munţii de deşeuri. Utilizarea şi circulaţia substanţelor chimice periculoase antrenează din ce în ce mai muIte şi mai importante riscuri pentru mediu şi generează numeroase pagube. Amplasarea şi consecinţele sale au determinat apariţia şi dezvoltarea unor reglementări specifice la nivel naţional, internaţional şi comunitar. Ele se referă în principal la cerinţele ce trebuie respectate pentru fabricarea, comercializarea, utilizarea şi neutralizarea acestora. Problemele desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare în scopuri paşnice se pun cu şi mai mare acuitate după accidentul de la Cernobâl. De aceea, se impune ca activitatea de cercetare, proiectare, amplasare, producţie, construcţie şi montaj, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul obiectivelor

şi instalaţiilor nucleare şi aItele să se realizeze în condiţii de securitate nucleară, de protecţie a personalului expus profesional, a populaţiei şi mediului, cu riscuri cât mai mici, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Materialele explozive au devenit foarte periculoase pentru mediu şi oameni, întrucât reacţiile chimice instantanee pe care Ie declanşează, generează o temperatură ridicată şi un puternic suflu de gaze, cu mari efecte distructive. De aici a apărut necesitatea ca, producerea de materiale explozive şi orice operaţiune cu acestea să fie încredinţată numai anumitor persoane fizice şi juridice, care sa fie înregistrate şi să posede autorizaţia prevăzută de lege. În ceea ce priveşte regimul juridic al stupefiantelor şi substanţelor psihotrope, acesta trebuie sa fie permanent îmbunătăţit ca urmare a consecinţelor devastatoare asupra sănătăţii consumatorilor. De aceea, s-a impus reglementarea strictă şi incriminarea ca infracţiune, fapte cum sunt: cultivarea, producţia, fabricarea, extracţia, prepararea, deţinerea, oferirea, vânzarea, distribuirea, procurarea, livrarea, mijlocirea, primirea, expedierea, transportul, importul şi exportul etc. de stupefiante şi substanţe psihotrope precizate de lege.

II. REGIMUL JURIDIC IN DREPTUL INTERN

1. Regimul juridic al substanţelor toxice şi al preparatelor chimice periculoase: Legea reglementează activităţi ca producerea, deţinerea sau orice activitate privind circulaţia produselor, substanţelor şi preparatelor toxice; cultivarea în scar de prelucrare a plantelor care conţin substanţe toxice; experimentarea substanţelor toxice, precum şi clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase1. Aceste activităţi sunt supuse unui regim special de gestionare, fiind expuse diverselor riscuri şi pericole, care pot da naştere oricând unor accidente grave, cu consecinţe deosebite asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, a florei şi faunei, precum şi asupra calităţii mediului, în general. Lista substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice se stabileşte de Ministerul Sănătăţii, cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza propunerilor ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei publice interesate şi se aduce la cunoştinţa

Preview document

Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 1
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 2
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 3
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 4
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 5
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 6
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 7
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 8
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 9
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 10
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 11
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 12
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 13
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 14
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 15
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 16
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 17
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 18
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 19
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 20
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 21
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 22
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 23
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 24
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 25
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 26
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 27
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 28
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 29
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 30
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 31
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 32
Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Acordul si Autorizatia de Mediu

Motto: “Dacă noi nu putem dovedi că o societate modernă poate prospera în armonie cu locul unde ea trăieste, fragmentele de natura salbatică pe...

Poluarea Solului

1. Consideraţii generale Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeaşi atenţie ca şi aerul şi apa. Este un ecosistem...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Contractul în dreptul mediului

În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor...

Regimul Juridic al Substanteor Toxice

INTRODUCERE Problema protecţiei mediului ambiant şi în cadrul acesteia a producţiei agricole, prezintă importanţă deosebită pentru calitatea...

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE 1.1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII Autorizaţia Integrată de Mediu se eliberează pentru: Denumire...

Proiect de practică - SC Iuliana Plus SRL

Societatea Comercială IULIANA PLUS S.R.L Sebeş a luat fiinţa în acord cu prevederile Legii nr.15/1990 (legea societăţilor comerciale) cu nr....

Contrabanda

Capitolul 1. Aspecte introductive privind infracțiunea de contrabandă Reglementările penale referitoare la anumite fapte considerate până nu...

Ai nevoie de altceva?