Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Petre Cristina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I. INTRODUCERE
II. REGIMUL JURIDIC IN DREPTUL INTERN
- Regimul juridic al substantelor toxice si preparatelor chimice periculoase
- Regimul juridic al deseurilor de orice fel
III. PRINCIPII CARE GENEREAZA ACTIVITATI CE IMPLICA PRODUSE PERICULOASE
- Principiul actiunii preventive
- Principii directoare privind deseurile
IV. SCOPUL SI CONTINUTUL REGLEMENTARII
- Directiva OCDE 1987 ;Directiva Cadru privind deşeurile 75/442/EEC
- Conventia de la Basel privind transportul sunstantelor periculoase
- Plan de gestiune a deseurilor
- Gestionarea deseurilor
V. AUTORITATILE STATULUI CU ATRIBUTII IN DOMENIUL ACTIVITATILOR PRIVIND SUBSTANTELE SI PRODUSELE PERICULOASE
- Obligativitatea autoritatilor publice
- Directiva Consiliului 96/82/CE
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. INTRODUCERE

În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între specii şi parte intrinsecă a naturii, are un început şi un sfârşit inevitabil. Dacă în privinţa începutului aproape ca nu sunt dubii, lumea fiind de acord că în urmă cu câteva milioane de ani printr-un "accident natural" a apărut omul, sfârşitul inevitabil al acestuia naşte multe necunoscute. Problema ce se pune nu este "dacă", ci numai "când şi cum" va dispărea specia umană1.

Evoluţiile recente ale umanităţii ne pot oferi un răspuns la problema de mai sus. Avem în vedere criza ecologică majoră care afectează în prezent în mod profund echilibrul natural din care face parte omul şi a cărui rupere poate însemna sfârşitul pentru actuala ordine a viului. Omul nu mai este centrul universului, ci a devenit o infimă parte în cadrul unui tot reprezentat de "ecosferă" care ocupă locul cel mai înaIt în ierarhia vieţii.

La aceasta a contribuit activitatea omului însuşi, care, din dorinţa sa de "mai bine" a acţionat împotriva mediului ambiant, pe care l-a poluat şi intoxicat cu o muItitudine de substanţe potrivnice vieţii. Avem în vedere aici substanţele şi preparatele chimice periculoase, armele, materialele explozive şi substanţele de distrugere în masă care susţin conflictele militare şi războaiele, folosirea energiei nucleare care produce reziduuri deosebit de toxice, precum şi "rămăşiţele" societăţii de consum, adică munţii de deşeuri. Utilizarea şi circulaţia substanţelor chimice periculoase antrenează din ce în ce mai muIte şi mai importante riscuri pentru mediu şi generează numeroase pagube. Amplasarea şi consecinţele sale au determinat apariţia şi dezvoltarea unor reglementări specifice la nivel naţional, internaţional şi comunitar. Ele se referă în principal la cerinţele ce trebuie respectate pentru fabricarea, comercializarea, utilizarea şi neutralizarea acestora. Problemele desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare în scopuri paşnice se pun cu şi mai mare acuitate după accidentul de la Cernobâl. De aceea, se impune ca activitatea de cercetare, proiectare, amplasare, producţie, construcţie şi montaj, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul obiectivelor

şi instalaţiilor nucleare şi aItele să se realizeze în condiţii de securitate nucleară, de protecţie a personalului expus profesional, a populaţiei şi mediului, cu riscuri cât mai mici, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Materialele explozive au devenit foarte periculoase pentru mediu şi oameni, întrucât reacţiile chimice instantanee pe care Ie declanşează, generează o temperatură ridicată şi un puternic suflu de gaze, cu mari efecte distructive. De aici a apărut necesitatea ca, producerea de materiale explozive şi orice operaţiune cu acestea să fie încredinţată numai anumitor persoane fizice şi juridice, care sa fie înregistrate şi să posede autorizaţia prevăzută de lege. În ceea ce priveşte regimul juridic al stupefiantelor şi substanţelor psihotrope, acesta trebuie sa fie permanent îmbunătăţit ca urmare a consecinţelor devastatoare asupra sănătăţii consumatorilor. De aceea, s-a impus reglementarea strictă şi incriminarea ca infracţiune, fapte cum sunt: cultivarea, producţia, fabricarea, extracţia, prepararea, deţinerea, oferirea, vânzarea, distribuirea, procurarea, livrarea, mijlocirea, primirea, expedierea, transportul, importul şi exportul etc. de stupefiante şi substanţe psihotrope precizate de lege.

II. REGIMUL JURIDIC IN DREPTUL INTERN

1. Regimul juridic al substanţelor toxice şi al preparatelor chimice periculoase: Legea reglementează activităţi ca producerea, deţinerea sau orice activitate privind circulaţia produselor, substanţelor şi preparatelor toxice; cultivarea în scar de prelucrare a plantelor care conţin substanţe toxice; experimentarea substanţelor toxice, precum şi clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase1. Aceste activităţi sunt supuse unui regim special de gestionare, fiind expuse diverselor riscuri şi pericole, care pot da naştere oricând unor accidente grave, cu consecinţe deosebite asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, a florei şi faunei, precum şi asupra calităţii mediului, în general. Lista substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice se stabileşte de Ministerul Sănătăţii, cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza propunerilor ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei publice interesate şi se aduce la cunoştinţa

Fisiere in arhiva (1):

  • Regimul Juridic al Produselor si Substantelor Periculoase.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT MASTER : DREPT COMUNITAR