Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9318
Mărime: 63.41KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Popescu
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Cuprins

1.Noțiuni introductive 3

1.1. Instituirea regimului de arie naturală protejată 3

1.2. Principiile care stau la baza reglementării sistemului naţional al ariilor naturale protejate 4

1.3. Concepte și principii de organizare a unei rezervații a biosferei 6

1.4. Starea Deltei Dunării la începutul constituirii Rezervației 8

1.5. Valori recunoscute ale Deltei 10

1.6. Pericolele care amenință Rezervația Delta Dunării 10

2. Regimul juridic de protecție și conservare a Rezervației Biosferei „Delta Dunării” 12

2.1.Legea privind constituirea Rezervației Bioserei „Delta Dunării” 13

2.2. Organizarea Rezervației Delta Dunării 14

2.3.Regimul de administrare 15

2.4. Zonele de protecție a rezervației 17

2.5. Atribuțiile Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” 19

2.6. Reglementări internaționale privind protecția și conservarea Deltei Dunării 23

2.6.1. Protecția Deltei Dunării ca obiectiv al patrimoniului mondial 23

2.6.2. Conservarea Deltei Dunării ca zonă umedă de interes internațional 25

2.7. Răspunderi și sancțiuni 25

Concluzii 27

Extras din document

1.Noțiuni introductive

1.1. Instituirea regimului de arie naturală protejată

Dintre precursorii ocrotirii naturii amintim, pe lângă Rousseau, și celebrul biolog și geograf Al.Von Humbolt – cel care a creat conceptul de „monument al naturii”.

Mișcarea pentru ocrotirea naturii s-a impus în țara noastră în perioada interbelică. Marea Unire a generat o vie activitate socială, politică, economică și culturală. Țara nu avea însă o lege pentru protejarea naturii și cele mai pitorești zone erau primejduite în însăși ființa lor.

În apărarea străvechilor plaiuri se ridică profesorii Alexandru Borza și Emil Racoviță care fundamentează în mod științific ocrotirea naturii în România. Așa a apărut la 7 iulie 1930, prima lege pentru ocrotirea naturii, iar în anul 1935 este înființat primul parc național din România în munții Retezat. Sunt puse sub ocrotire 36 de teritorii ca rezervații naturale, parcuri naționale, monumente ale naturii, însumând o suprafață de 15.000 ha.

Emil Racoviță a dat cea mai cuprinzătoare și sistematizată definiție monumentelor naturale integrate: „sunt considerate ca monumente ale naturii, toate locurile, toți bionții (ființe vii), toate teritoriile și operele umane preistorice care, din cauza interesului lor științific, artistic, peisagistic și legendar, merită a fi conservate pentru folosul public, atât în prezent cât și în viitor și care au fost declarate astfel prin lege.”

Elemente din această definiție le regăsim și în definiția dată de Ordonanța de urgență nr.195/2005 în articolul 45, care prevede că prin monument al naturii se înțelege „specii de plante și animale rare sau periclitate, arbori izolați, formațiuni și structure geologice de interes științific sau peisagistic” .

Noțiunile de „rezervație naturală” și de „monument al naturii” au atât un înțeles larg, referindu-se la un ansamblu constituent de elemente, cât și un înțeles restrâns, precis determinat, vizând un element natural concret, individualizat.

Atât rezervațiile naturale cât și monumentele naturii, precum și alte variate tipuri și forme de protecție a diversității formelor de viață și a complexelor ecologice, cu importanță deosebită, pe care acestea le compun, fac parte din noțiunea integratoare de arie naturală protejată.

Definiția noțiunii de arie naturală protejată o întâlnim în legea generală privind protecția mediului. Astfel, prin arie naturală protejată înțelegem o „zonă terestră, acvatică și/sau subterană, cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită.”

Ariile protejate nu îndeplinesc numai funcții de conservare a diversității biologice și a heterogenității condițiilor de mediu, precum și socio-educative, ci au și un deosebit rol științific prin cercetările ce se pot organiza în aceste zone unde echilibrul ecologic nu este perturbat, asigurându-se aprofundarea cunoașterii proceselor productivității biologice și a stabilității protecției mediului.

Rezultatul cercetărilor astfel concepute și realizate contribuie la fundamentarea strategiilor de dezvoltare durabilă din punct de vedere ecologic, economic și social al zonelor protejate și zonelor similare acestora.

Constituirea ariilor naturale protejate este un mijloc important de protecție și conservare a naturii. Reglementările UE și legiuitorul român acordă o atenție deosebită declarării lor ca atare, ele fiind evidențiate în planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate în condițiile legii.

Ansamblul ariilor naturale protejate, formează rețeaua națională de arii naturale protejate, coordonarea managementului acesteia fiind o sarcină a autorității publice centrale pentru protecția mediului, Academiei Române și Comitetului Național „Om-Biosferă.”

1.2. Principiile care stau la baza reglementării sistemului naţional al ariilor naturale protejate

În stabilirea regimul juridic al ariilor naturale protejate, în scopul asigurării diversităţii biologice, al utilizării durabile şi a conservării habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, legea consacră următoarele principii:

- garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural este un obiectiv de interes public major;

- conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural este o componentă a strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă;

- instituirea regimului de arie naturală protejată şi de zonă de protecţie a bunurilor din patrimoniul natural este prioritară în raport cu orice alte obiective .

Preview document

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 1
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 2
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 3
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 4
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 5
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 6
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 7
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 8
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 9
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 10
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 11
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 12
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 13
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 14
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 15
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 16
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 17
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 18
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 19
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 20
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 21
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 22
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 23
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 24
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 25
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 26
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 27
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 28
Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Rezervatiilor Naturale - Cazul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Regimul Juridic al Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii

I. Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - aspecte introductive 1.1. Importanţa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Prin sintagma de „Rezervaţie...

Protecția atmosferei în dreptul comunitar

1.Introducerea în dreptul mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează...

Regimul Juridic al Rezervatiilor Naturale - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Drept European al Mediului

CONFERINTA INTERNATIONALA PRIVIND MEDIUL SI DEZVOLTAREA – RIO DE JANEIRO, 3 – 14 IUNIE 1992 Cea din urma mare manifestare a omenirii in privinta...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii

I. Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - aspecte introductive 1.1. Importanţa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Prin sintagma de „Rezervaţie...

Regimul Juridic al Rezervatiilor Naturale - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau...

Protecția mediului

Cap 1: Notiuni introductive Impactul uman in biosfera Inca de la aparitie, omul a influentat mediul inconjurator. La inceput, mediul se putea...

Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase

INTRODUCERE CE SUNT SUBSTANTELE CHIMICE PERICULOASE? Substanțe care au proprietăți fizice sau chimice periculoase, ce pot cauza vătămari imediate...

Dreptul Mediului

1. Toate normele de dreptul mediului au caracter imperativ 2. Unele dintre normele de dreptul mediului sunt norme tehnice care prin includerea lor...

Mediul

Cursul 1 Raportul juridic de mediu reprezintă relaţia socială care ia naştere între persoane în legătură cu prevenirea şi combaterea poluării,...

Dreptul Mediului

CURSUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MEDIULUI 1.1. Noţiunea, trăsăturile şi definiţia dreptului mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul...

Dreptul Mediului

Def. dreptul mediului : dreptul mediului cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementeaza raporturile sociale privind atitudinea oamenilor...

Ai nevoie de altceva?