Regimul Juridic al Rezervatiilor Naturale - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Regimul Juridic al Rezervatiilor Naturale - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. drd. Ada Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia 3
2. Infiintarea, organizarea si functionarea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” 5
3. Delimitarea teritoriului Rezervatiei si desfasurarea diferitelor activitati 10
4. Sanctiuni privind nerespectarea regimului juridic al Rezervatiei Biosferei “ Delta Dunarii” 14
Concluzii 15
Bibliografie 16

Extras din document

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia

Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetrul legal stabilit si avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica ori culturala deosebita” ( art. 4, pct. 18 din O.U.G. nr 57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice ).

Pentru asigurarea masurilor speciale de ocrotire si conservare a bunurilor patrimoniului natural, s-a instituit un regim diferentiat de protectie, conservare si utilizare, pentru urmatoarele categorii de arii naturale protejate:

a) de interes national: rezervatii stiintifice, parcuri nationale, monumente ale naturii, rezervatii naturale si parcuri naturale;

b) de interes international: situri nationale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanta internationala, rezervatii ale biosferei;

c) de interes comunitar sau situri “Natura 2000”: situri de importanta comunitara, arii speciale de conservare, arii de protectie speciala avifaunistica;

d) de interes judetean sau local: stabilite numai pe domeniul public/ privat al unitatilor administrativ- teritoriale, dupa caz.

Ariile protejate nu indeplinesc numai functii de conservare a diversitatii biologice si a heterogenitatii conditiilor de mediu, precum si socio- educative, ci au si un deosebit rol stiintific prin cercetarile ce se pot organiza in aceste zone unde echilibrul ecologic nu este perturbat, asigurandu-se aprofundarea cunoasterii proceselor productivitatii biologice si a stabilitatii protectiei mediului. De asemenea, de au in vedere aplicarea urmatoarelor principii:

- garantarea conservarii si utilizarii durabile a patrimoniului natural este un obiectiv de interes public major;

- conservarea si utilizarea durabila a patrimoniului natural este o componenta fundamentala a strategiei nationale pentru dezvoltare durabila;

- instituirea regimului de arie naturala protejata si de zona de protectie a bunurilor din patrimoniul natural este prioritara in raport cu orice alte obiective .

Instituirea prioritara in raport cu alte obiective a regimului de arie naturala protejata se face:

a. prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural universal si pentru rezervatiile biosferei;

b. prin hotarare a Guvernului, pentru parcurile nationale, parcuri naturale, geoparcuri, zone umede de importanta internationala, arii speciale de conservare, arii de protectie speciala avifaunistica, rezervatii stiintifice, monumente ale naturii, rezervatii naturale;

c. prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru propunerile de situri de importanta comunitara, cu avizul Academiei Romane, al autoritatii publice centrale cu competente in domeniul administratiei publice, al autoritatilor publice centrale in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale si al autoritatii publice centrale in domeniul transporturilor, al autoritatii publice in domeniul amenajarii teritoriului si al autoritatii publice in domeniul turismului;

d. prin hotarari ale consiliilor judetene sau locale, pentru ariile naturale protejate, de interes judetean sau local.

Propunerile pentru instituirea regimului de arie naturala protejata se pot face din initiativa oricarei persoane fizice si juridice si se inainteaza Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, in vederea avizarii acestora. La baza acestor propuneri sta documentatia prevazuta de lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Regimul Juridic al Rezervatiilor Naturale - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.doc

Alte informatii

FEAA 16 pag