Regimul Juridic General al Proprietatii Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Regimul Juridic General al Proprietatii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: M. Badescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din Constituţie, proprietatea este publica sau privata. Bunurile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt bunuri aflate in proprietatea lor si asupra lor statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata.

De cealalta parte, “Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si aparţine statului sau unitaţilor administrativ-teritoriale” , adica comunei, oraşului, municipiului şi judeţului, de unde rezulta ca subiecte ale dreptului de proprietate publica sunt statul şi unitaţile administrativ- teritoriale.

Bunurile ce fac obiectul dreptului de proprietate publica sunt prevăute in Constituţie. Astfel, in alin. 3 al art. l36 din Constituţie se prevede ca „Bogăţiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite in interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental” , precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Enumerarea făcuta de Constituţie bunurilor ce formează obiectul dreptului de proprietate publica nu este exhaustivă, din moment ce se face precizarea ca pot constitui obiect al acestui drept şi alte bunuri stabilite de lege, care, la randul lor, sunt prevazute de Legea 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in care se enumera bunurile apartinand domeniului public al statului, domeniului public judetean si domeniului public local al comunelor, oraselor si municipiilor. In plus, domeniul public este alcatuit si din “orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege.”

În funcţie de intinderea utilităţii şi interesului public, un bun ce alcătuieşte obiectul dreptului de proprietate publica poate fi clasificat ca fiind bun de interes national sau de interes local; in cazul bunurilor de interes national proprietatea asupra acestora, in regim de drept public, aparţine statului, iar in cazul bunurilor de interes local proprietatea asupra acestora, de asemenea, în regim de drept public, apartine comunelor, oraşelor, muncipiilor sau judeţelor.

S-au facut mai multe clasificari ale bunurillor proprietate publica, fie pornindu-se de la dispozitiile exprese ale legii, fie din alte considerente.

a) Din punct de vedere al interesului pe care il prezinta:

- Proprietate publica de interes national

- Proprietate publica de interes judetean

- Proprietate publica de interes comunal sau orasenesc

b) Dupa titularul dreptului de proprietate, avem:

- Proprietate publica a statului

- Proprietate publica a judetului

- Proprietate publica a comunei sau orasului

c) Dupa modul de determinare:

- Bunuri nominalizate de Constitutie

- Bunuri enuntate de lege

- Bunnuri nominalizate de autoritatile administratiei publice pe baza criteriilor din Constituie si din legi

d) Dupa modul de apartenenta:

- Bunuri ale domaniului public ce apartine statului sau persoanelor juridice politico-teritoriale- judete, orase, comune

- Bunuri ale domeniului public, proprietate a proprietarilor dar, calificate de stat ca facand parte a domeniului public, datorita interesului public ce-l prezinta

e) Din punct de vedere al modului de incorporare:

- Bunuri proprietate publica produse in mod natural

- Bunuri proprietate publica produse in modf artificial (prin actiunea omului)

f) Dupa modul de utilizare:

- Bunuri utilizate direct

- Bunuri care mijlocesc realizarea unui serviciu public

g) Dupa natura bunurilor:

- Bunuri de natura terestra, cai de comunicatie si instalatiile aferente, terenurile afectate utilitatii publice, rezervatiile si monumentele naturii etc.

- Bunuri de natura maritima

- Bunuri de natura fluviala

- Bunuri de natura aeriana

- Bunuri de natura culturala

- Bunuri cu destinatie militara

h) Dupa natura juridica a bunurilor:

- Bunuri mobile

- Bunuri imobile

Proprietatea publica a statului este alcatuita din bunurile prevazute de Constitutie, de Legea nr. 213/ 1998, precum si de alte bunuri de uz sau interes public national, declarate astfel prin lege.

Proprietatea publica a judetelor este alcatuita din bunurile prevazute de Legea nr. 213/ 1998 si din alte bunuri de uz sau interes public judetean, declarate astfel prin Hotararea Consiliului Judetean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public national.

Proprietatea publica a comunelor si oraselor este alcatuita din bunuri prevazute de Legea nr. 213/ 1998 si din alte bunuri de uz sau interes public local, declarate ca atare prin Hotararea Consiliului Local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes national sau judetean.

Deci, proprietatea publica reprezinta totalitatea bunurilor mobile si imobile care, potrivit legii, apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, bunuri administrate de cel caruia ii apartin in regim de drept public. In plus, “bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile” .

Statul si unitatile administrative-teritoriale sunt persoane juridice care au atributii de drept public si care au capacitatea de a dobandi bunuri care le sunt necesare pentru exercitarea atributiilor in indeplinirea rolului care le revine. Regimul juridic al dreptului de proprietate publica este reglementat de Legea 213/ 1998.

Fisiere in arhiva (1):

  • Regimul Juridic General al Proprietatii Publice.doc