Regimul Substantelor si Preparatelor Chimice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Regimul Substantelor si Preparatelor Chimice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Chimie Generala

Extras din document

Utilizarea şi circulaţia substanţelor chimice antrenează din ce în ce mai multe şi mai importante riscuri pentru mediu şi generează numeroase şi diferite pagube. Amploarea fenomenului şi consecinţele sale au determinat apariţia şi dezvoltarea unor reglementări specifice la nivel naţional, internaţional şi comunitar. Ele se referă în special la cerinţe impuse la fabricarea, comercializarea, utilizarea şi neutralizarea acestora.

Într-adevăr, expansiunea rapidă a industriei chimice în ultimele decenii şi riscurile numeroase şi adesea ionsidioase la adresa mediului astfel generate au făcut necesar un control al produselor chimice periculoase, inclusiv a celor care implică asemenea consecinţe în urma unei expuneri frecvente şi îndelungate ori efecte cronice în privinţa sănătăţii şi calităţii ambientului. Problema este agravată de interacţiunile sinergice posibile între diferitele produse şi substanţe folosite, sub cele mai diverse forme şi în registre multiple, ceea ce presupune reglementări din ce în ce mai precise şi cu un caracter tehnic pronunţat.

Sunt supuse reglementărilor prevăzute de lege producerea, deţinerea sau orice activitate privind circulaţia produselor şi substanţelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe, precum şi experimentarea produselor sau substanţelor toxice.

Activitatea cu produse şi substanţe toxice poate fi desfăşurată de agenţii economici în scop medical, sanitar-veterinar, industrial, agricol, silvic, de cercetare ştiinţifică şi comercial, pe baza autorizaţiei de funcţionare eliberată de autorităţile prevăzute de lege.

Autorizaţia pentru cultivarea plantelor care conţin substanţe toxice se eliberează de Ministerul Sănătăţii la cererea unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei în calitate de principal beneficiar al culturilor şi florei spontane.

Autorizaţia poate fi retrasă în situaţia în care se constată că agentul economic nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare corespunzătoare prevenirii intoxicaţiilor sau a încălcat dispoziţiile legale privind regimul produselor şi substanţelor toxice.

Agenţii economici care au fost autorizaţi sunt obligaţi să se înregistreze în termen de 10 zile de la data eliberării autorizaţiei, la poliţia judeţeană pe raza căreia îşi au sediul.

La încetarea activităţii cu produse şi substanţe toxice, agentul economic este obligat să depună în termen de 30 de zile autorizaţia la organele de la care a obţinut-o şi să înştiinţeze despre aceasta şi poliţia la care a fost înregistrată. Totodată, agentul economic este obligat să predea cantitatea de toxice rămasă nefolosită în stoc la data încetării activităţii, în condiţiile stabilite de lege.

Persoanele fizice pot deţine şi folosi numai produse sau substanţe toxice prescrise în scopuri medicale, precum şi cele autorizate a fi desfăcute prin reţeaua comercială către populaţie.

Regimul substanţelor şi preparatelor chimice stabilit prin Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului a instituit regulile generale ale regimului special de reglementare şi gestionare a activităţilor privind fabricarea, introducerea pe piaţă, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, eliminarea, manipularea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor periculoase.

Prima regulă astfel stabilită este aceea că activităţile de mai sus sunt permise numai în baza acordului sau autorizaţiei de mediu, în vederea obţinerii cărora solicitantul trebuie să prezinte organului competent fişa tehnică de securitate şi alte informaţii, în cadrul unei proceduri speciale de autorizare.

Transportul internaţional şi tranzitul acestor substanţe şi preparate, precum şi importul şi exportul celor restricţionate sau interzise la utilizare de către anumite state sau de către România, se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Controlul respectării reglementărilor privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase este efectuat de către autoritatea publică centrală şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului; pentru controlul importului, exportului şi tranzitului acestora în vamă, autoritatea vamală convoacă autorităţile competente în domeniu.

În art. 28 al Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 sunt stipulate o serie de obligaţii în sarcina persoanelor fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase, respectiv:

- să ţină evidenţa intrării şi livrării produselor şi substanţelor toxice în registre speciale, potrivit normelor tehnice prevăzute de lege

- sunt exceptate unităţile comerciale de desfacere a produselor şi substanţelor toxice, condiţionate şi autorizate pentru folosinţă publică

- să aplice şi să respecte normele tehnice privind cultivarea plantelor care conţin substanţe toxice, a celor referitoare la fabricarea, condiţionarea, depozitarea, ambalarea, transportul şi manipularea produselor şi substanţelor toxice, precum şi a normelor tehnice privind distrugerea acestora

- să asigure utilaje şi instalaţii corespunzătoare, echipament de protecţie necesar pentru prevenirea pericolului de intoxicare, precum şi pentru prevenirea poluării sau reducerea poluanţilor la limitele admise, potrivit legii

- să manipuleze produsele şi substanţele toxice numai în încăperile şi locurile destinate acestui scop

- să asigure securitatea locurilor în care se desfăşoară activitatea cu produse şi substanţe toxice

- să aplice măsurile de protecţie a muncii şi să asigure instruirea personalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecţia muncii şi intervenţii antidot de urgenţă

- să ambaleze şi să transporte produsele şi substanţele toxice în astfel de condiţii încât să înlăture posibilitatea de sustragere şi împrăştiere

- să ia măsurile corespunzătoare pentru terenurile cultivate cu plante care conţin substanţe toxice, pentru terenurile agricole sau forestiere şi-n locurile unde se desfăşoară activităţi cu produse şi substanţe toxice

- să reţină, să neutralizeze sau să depoziteze reziduurile nerecuperabile

Fisiere in arhiva (1):

  • Regimul Substantelor si Preparatelor Chimice.doc