Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8752
Mărime: 51.32KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Drept și Științe Administrative

Extras din document

1. Definiție.Caracteristici

Potrivit art. 1 lit. p din Legea Dialogului Social nr. 62/ 2011, conflictul colectiv de muncă este acel conflict de muncă "ce intervine între angajați și angajatori care are ca obiect începerea, desfășurarea sau încheierea negocierilor privind contractele sau acordurile colective de muncă".

Conflictele în discuție sunt reglementate ca un drept al angajaților (art. 156 din Legea nr. 62/ 2011), ele putând avea loc pentru apărarea " intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social" ale acestora (art 158). Interesele menționate sunt consecința drepturilor fundamentale ale salariaților și anume: dreptul la muncă, dreptul la salariu,dreptul la odihnă, dreptul la asociere în sindicate, dreptul la condiții de muncă corespunzătoare, dreptul la asigurări sociale sau securitate socială. Atunci când aceste drepturi sunt nesocotite, pot fi apărate prin declanșarea unor conflicte colective de muncă, inclusiv a grevei.

Conflictele la care ne referim sunt colective întrucât privesc o colectivitate de angajați ( salariați sau funcționari publici, inclusiv cu statut special) și un angajator, după caz, o colectivitate de angajatori. Sunt de muncă deoarece au legătură cu negocierea contractelor/ acordurilor colective de muncă.

2. Situațiile în care pot fi declanșate conflictele colective de muncă

Sunt stabilite de art. 161 din Legea 62/ 2011 și anume:

a) Angajatorul sau organizația patronală refuză să înceapă negocierea unui contract sau acord colectiv de muncă, în condițiile în care nu are încheiat un astfel de acord sau contract cu cel anterior încheiat;

b) Angajatorul sau organizația patronală nu acceptă formulările revendicate de angajați;

c) Părțile nu ajung la o înțelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor;

a) privind prima situație, trebuie avute în vedere 2 ipoteze :

- nivelul la care urmează să aibă loc negocierea și dacă aceasta este obligatorie sau facultativă;

- dacă nu există, ori dacă există încheiat un contract/ acord colectiv de muncă.

În legătură cu prima ipoteză, dacă negocierea este obligatorie ( doar la nivelul unităților cu peste 20 de angajați), inițiativa declanșării ei, aparține angajatorului sau organizației patronale.

Dacă nu se manifestă o atare inițiativă, organizația sindicală reprezentativă sau reprezentanții angajaților pot formula o cerere scrisă partenerului social având ca obiect solicitarea de începere a negocierii (art. 129 din Legea Dialogului Social).Dacă angajatorul sau organizația patronală refuză solicitarea scrisă,poate fi declanșat conflictul colectiv de muncă.

La nivelurile superioare unității ( al grupurilor de unități și sectoarelor de activitate), precum și în cazul unităților cu cel mult 20 de salariați, negocierea nu este obligatorie. Dar, deducem, dacă sindicatul reprezentativ sau reprezentanții angajaților formulează cerere scrisă de începere a negocierii adresată celeilalte părți, iar aceasta nu-i dă curs, se poate declanșa, de asemenea, conflictul colectiv de muncă.

În ipoteza în care nu există contract/ acord colectiv de muncă încheiat între părți, solicitarea de începere a negocierii poate fi formulată în orice moment. Dar, dacă exstă o atare convenție, conflictul poate fi declanșat numai după încetarea acesteia. Se prevede astfel că " pe durata valabilității unui contract sau acord colectiv de muncă angajații nu pot declanșa conflict colectiv de muncă."(art. 164).

b) Privind cea de-a doua situație, "constând în neacceptarea revendicărilor formulate de angajați", se impune precizat că aceste revendicări sunt în realitate propuneri de clauze formulate în numele angajaților.

Aceste "revendicări", evident, trebuie să aibă o motivație legală și să se refere la " condițiile de muncă, salarizarea, precum și la alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă" (art. 229 alin. 1 Codul muncii ). De altfel, conform art. 132 alin. 1 Din Legea nr. 62/2011 "clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi și obligații numai în limitele și în condițiile prevăzute de lege."

c) Pentru a fi declanșat conflictul colectiv de muncă în ultima situație, este necesar ca negocierile să nu se finalizeze până la termenul pe care tot ele, părțile, l-au stabilit.

Într-adevăr, potrivit legii, " durata negocierii colective nu poate depăși 60 de zile calendaristice", dar această durată poate fi mărită prin acordul părților (art.129 alin 5). Desigur că majorarea nu este limitată, rămânând la latitudinea exclusivă a celor două părți , dar orice prelungire este inutilă dacă există neînțelegeri esențiale ce impiedică încheierea contractului/ acordului colectiv de muncă.

Se mai impune precizat că " nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaților pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a unui act normativ" (art. 157).

Bibliografie

1. Alexandru Țiclea – Tratat de dreptul muncii – Editura Universul Juridic, Ediția a V-a revizuită, București, 2011.

2. Alexandru Țiclea – Revista Română de dreptul muncii- Editura Wolters Kluwer, august 2011.

3. Ion Traian Ștefănescu – Conflicte de muncă – Editura Lumina Lex, București, 2000.

4. Ion Traian Ștefănescu- Tratat teoretic și practic de dreptul muncii- editura Universul Juridic, București, 2010.

5. Raluca Dimitriu –Legea privind soluționareaconflictelor de muncă- .

6. Codul muncii republicat în M. Of. al României, nr. 345 din 18 mai 2011.

7. Legea dialogului social nr. 62/ 2011.

8. Legea 168/ 1999 privind soluționarea conflictelor de muncă.

Preview document

Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 1
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 2
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 3
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 4
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 5
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 6
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 7
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 8
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 9
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 10
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 11
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 12
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 13
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 14
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 15
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 16
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 17
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 18
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 19
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 20
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 21
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 22
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 23
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 24
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 25
Reglementarea Modalităților de Soluționare a Conflictelor de Muncă - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Reglementarea Modalitatilor de Solutionare a Conflictelor de Munca.docx

Alții au mai descărcat și

Conflictele Individuale de Muncă

INTRODUCERE Conflictele de muncă au fost privite dintotdeauna ca o problemă dificilă, iar majoritatea ţărilor o tratează cu o deosebită...

Organizația Internațională a Muncii

CAPITOLUL I ISTORICUL, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII În...

Contractul Colectiv de Muncă

Introducere Instituţiile contractului colectiv de muncă, mai mult, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Jurisdictia Muncii

1. Consideraţii introductive Adoptarea şi intrarea în vigoare a noului Cod al muncii la 1 martie 2003 devenise o strictă necesitate în condiţiile...

Contractul Colectiv de Muncă

PARTEA I CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 1. Actualitatea temei investigate Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre...

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

CAPITOLUL I Prezentarea legislației Dispozițiile legale privind proprietatea publică le regăsim în Noul Cod civil din 2011, în Cartea a III-...

Drepturile si Libertatile Fundamentale ale Drepturilor Omului

1.Drepturile si libertătile fundamentale ale omului garantate de Conventia Europeană si de protocoalele sale aditionale Fundamentîndu-se pe...

Contractul Colectiv de Munca

Contractul colectiv de munca 1. Notiuni introductive cu privire la contractul colectiv de munca În dreptul nostru civil, respectiv în Codul...

Te-ar putea interesa și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Conflicetele de Munca

INTRODUCERE Motto: “ Lucrătorii pretind că patronul câstigă prea mult şi deci cer sporirea salariilor. Patronii, din contră, pretind că pierd în...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Parteneriat Social in Sfera Relatiilor de Munca

INTRODUCERE Într-un sens foarte larg, parteneriatul social poate fi înţeles şi definit ca o colaborare între patronat şi sindicate, în scopul...

Medierea - modalitate de soluționare a conflictelor de interese

Voi incepe cu o scurtă definiție a noțiunii de conflicte de interse. Atât Legea 169/1999, precum și Codul Muncii ,in art.248 alin.(2), definesc...

Dreptul Muncii

Capitolul 1: Conceptul de contract colectiv. Negocierea contractelor colective de muncă 1. Sediul materiei - Codul muncii - Legea nr. 53/2003,...

Cursuri la Drept

1.NOTIUNI GENERALE DESPRE CONCURENTA CA FENOMEN ECONOMIC.PREMISE ALE CONCURENTEI/ISTORIC. Concurenţa, din punct de vedere economic, într-o anumită...

Ai nevoie de altceva?