Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 12190
Mărime: 56.56KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei Alexandru

Cuprins

1. Evoluția reglementării.

2. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești penale prin Legea nr. 302/2004.

2.1. Domeniul de aplicare și înțelesul unor termeni.

2.2. Competența autorităților române.

2.2.1. Competența în ceea ce privește hotărârile date de către instanțele judecătorești ale statelor terțe și ordonanțele penale străine.

2.2.2. Competența în ceea ce privește hotărârile judecătorești sau ordonanțele penale date, de către autoritățile judiciare Române.

2.3. Legea care guvernează executarea și efectele transferării executării pedepsei.

2.4. Condițiile pentru recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine.

2.4.1. Cazurile de recunoștere.

2.4.2. Cazurile de nerecunoaștere.

2.5. Procedura de recunoaștere a hotărârilor judecătorești străine.

2.5.1. Procedura în cazul persoanelor condamnate, deținute în state terțe.

2.5.1.1. Măsuri premergătoare sesizării instanței.

2.5.1.2. Durata și obiectul procedurii de recunoaștere a hotărârii judecătorești străine.

2.5.1.3. Soluții care pot fi pronunțate.

2.5.1.4. Calea de atac și punerea în executare a pedesei.

2.5.2. Procedura de recunoștere a hotărârilor judecătorești străine, în cazul în care persoana condamnată se află în România.

2.5.2.1. Sesizarea curții de apel și obiectul procedurii.

2.5.2.2. Luarea măsurilor preventive.

2.5.2.3. Redactarea sentinței și calea de atac.

2.5.2.4. Notificarea hotărârii judecătorești străine și contestația persoanei condamnate.

2.6. Proceduri speciale de recunoaștere și executare.

2.6.1. Recunoșterea și punerea în executare a sanțiunilor de drept penal și administrative aplicate de organele judiciare străine și a cheltuielilor judiciare - art.139.

2.6.2. Recunoașterea și punerea în executare a hotărârilor străine de confiscare - art.140.

2.6.3. Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine, în vederea producerii de alte efecte decât cel al executării în regim de detenție a pedepsei, precum și a altor acte judiciare emise de autoritățile străine - art.140¹ .

2.7. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a altor acte procedurale emise de autoritățile judiciare române.

2.7.1.Transferarea din România în alte state a persoanelor condamnate, aflate în executarea, în regim de detenție, a unor pedepse sau măsuri privative de libertate.

2.7.1.1.Condițiile pentru trasferarea în statul de executare a persoanelor deținute în penitenciarele sau unitățile medicale din România - art.140².

2.7.1.2. Procedura prealabilă - art.140³.

2.7.1.3. Procedura judiciară - art. 140 indice 4.

2.7.2. Recunoașterea și executarea, pe teritoriul altor state, a hotărârilor judecătorești emise și a altor acte procedurale emise de autoritățile judiciare române.

2.7.2.1. Delegarea executării pedepesei detențiunii pe viață sau a închisorii ori a măsurii privative de libertate - art.140 indice 5.

2.7.2.2. Punerea în executare a altor dispoziții penale din hotărârea judecătorească, precum și a altor acte procedurale emise de autoritățile judiciare române - art.140 indice 6.

3. Practică judiciară

4. Bibliografie

Extras din document

1. Evoluția reglementării.

România se numără printre primele state care au reglementat recunoașterea hotărârilor penale străine în Codul de procedură penală din 1936, instituție preluată de Codul de procedură penală din 1968 prin art.519 - 520.

Mai apoi, s-a simțit nevoia reglementării prin convenții și tratate internaționale a cooperării în materie penală și posibilitatea condamnaților să execute pedepsele privative de libertate în țara ai căror cetățeni sunt, în vederea reintegrării lor sociale. Astfel, pot fi menționate Convenția Europeană asupra transferării persoanelor condamnate adoptată la Strasbourg la 21.03.1983 și Convenția europeană privind transferul de proceduri în materie penală adoptată la Strasbourg la 15.05.1972 .

În anul 2004 țara noastră a abandonat sistemul recunoașterii hotărârilor penale în baza Codului de procedură penală, instituția fiind reglementată prin Legea nr.302/2004, modificată de mai multe ori.

2. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești penale prin Legea nr. 302/2004.

Adoptarea deciziilor - cadru și a directivei menționate la nivelul Uniunii Europene au impus modificarea Legii nr.302/2004, prin Legea nr.300/2013, iar prin art.1, pct.47 a Titlului V privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, a ordonanțelor penale și a actelor judiciare în relația cu statele terțe art.130 - 1406 , care cuprinde patru capitole:

- dispoziții generale;

- recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine;

- proceduri speciale de recunoaștere și executare;

- recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a altor acte procedural emise de autoritățile judiciare române;

2.1. Domeniul de aplicare și înțelesul unor termeni.

Potrivit art.130 alin. 1 din Lege, prezentul titlu se aplică în relația cu statele terțe, în domeniul recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești și ordonanțelor penale, în conformitate cu normele cuprinse în tratatele internaționale, la care România este parte iar, în absența acestora pe bază de reciprocitate. Dispozițiile titlului menționat se aplică deopotrivă, în completare, situațiilor reglementate prin tratate internaționale. Dispozițiile capitolului III se aplică și în relația cu statele membre ale Uniunii Europene, dacă nu contravin dispozițiilor speciale.

Pentru a se evita unele interpretări unilaterale, care să nu fie în concordanță cu voința legiuitorului, prin art.130 alin.2 a fost explicată semnificația unor termeni și expresii și anume:

- decădere - orice privare sau suspendare a unui drept, orice interdicție sau incapacitate;

- act judiciar - actul care emană de la o autoritate judiciară competentă;

- ordonanță penală străină - oricare dintre hotărârile prevăzute la art. 1 lit. g din Convenția Europeană privind valoarea internațională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970, ratificată prin OG nr. 90/1990, aprobată prin Legea nr.35/2000, sau prevăzute în tratatele bilaterale încheiate de România ori stabilite pe bază de reciprocitate;

- stat terț - statul care nu este membru al Uniunii Europene.

2.2. Competența autorităților române.

Potrivit art.131 alin.1 și alin. 2 din lege, competența revine Ministerului Justiției, prin direcția de specialitate, alin. 3 stabilește competența Administrației Naționale a Penitenciarelor, alin. 4 a Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul I.G.P.R., iar alin.5 a Ministerului Afacerilor Externe, prin oficiile consulare, însă înțelegem să prezentăm numai competența Ministerului Justiției.

2.2.1. Competența în ceea ce privește hotărârile date de către instanțele judecătorești ale statelor terțe și ordonanțele penale străine.

În această privință, potrivit art.131 alin.1 din lege, Ministerul Justiției prin direcția de specialitate, este competent:

a) să primească cererea statului emitent de recunoaștere a hotărârii judecătorești în vederea executării pe teritoriul României a pedepsei aplicate în statul emitent ori în vederea producerii de alte efecte juridice, după caz, precum și cererea persoanei condamnate în vederea transferării în România;

b) să primească cererea de luare a unei măsuri preventive în cazul în care persoana condamnată se află în România;

c) atunci când recunoașterea se face în scopul executării pe teritoriul României a pedepsei aplicate în statul emitent, să transmită, la solicitarea statului emitent, anterior sau ulterior primirii cererii menționate la lit. a și lit. b, în special următoarele documente și informații:

Bibliografie

- Vasile Păvăleanu, „Drept penal european„ Editura Lumen, Iași 2018;

- https://www.jurisprudenta.com/jurisprudenta/speta-yh3ap6q/

- https://www.juridice.ro/570431/ril-admis-competenta-de-solutionare-a-cererii-de-recunoastere-a-unei-hotarari-de-condamnare-la-pedeapsa-inchisorii-pronuntata-de-o-instanta-straina.html;

- https://legeaz.net/spete-penal/contestatie-la-executare-recunoasterea-mlu;

- https://legeaz.net/spete-drept-penal-curtea-de-apel-constanta-2014/recunoastere-hotarare-judecatoreasca-straina-norvegia.

Preview document

Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 1
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 2
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 3
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 4
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 5
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 6
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 7
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 8
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 9
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 10
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 11
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 12
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 13
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 14
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 15
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 16
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 17
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 18
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 19
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 20
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 21
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 22
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 23
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 24
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 25
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 26
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 27
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 28
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 29
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 30
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 31
Reglementarea recunoașterii și executării hotărârilor penale străine pe plan național - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Reglementarea recunoasterii si executarii hotararilor penale straine pe plan national.docx

Alții au mai descărcat și

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Incestul

INTRODUCERE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste instituţii sunt caracterizate...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine

I. Consideraţii generale I.1 Aspecte istorice Recunoaşterea şi executarea hotararilor judecătoreşti străine este o problemă relativ nouă. În...

Recunoașterea Hotărârilor Judecătorești Străine

INTRODUCERE Principalele efecte pe care le produce o hotărâre judecătorească sunt: - puterea doveditoare a actului autentic; - autoritatea de...

Recunoașterea și executarea hotărârilor judiciare străine în materie penală

Diversificarea relaţiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdicţii diferite ridică noi provocări în...

Recunoașterea și executarea hotărârilor penale și actelor judiciare străine

Noţiuni Introductive. O hotărâre judecătorească străină nu poate avea eficacitate în aceleaşi condiţii ca şi o hotărâre dată de o instanţă...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Ai nevoie de altceva?