Reglementări ale concurenței în spațiul european

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 5373
Mărime: 61.40KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bostan Ionel

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I: CONCEPTE ECONOMICE PRIVIND CONCURENŢA 2

1.1 Concurenţa - trăsătură esenţială a economiei de piaţă şi în dreptul afacerilor 2

CAPITOLUL II: CADRUL NORMATIV APLICABIL CONCURENŢEI ÎN ROMÂNIA 4

2.1 Reglementări privind concurenţa în economia naţională 4

2.1.1 Sediul reglementărilor naţionale privind concurenţa 6

2.1.2 Reglementări privind concurenţa neloială 7

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 9

BIBLIOGRAFIE 10

Extras din document

INTRODUCERE

O concurenţă reală reprezintă „motorul” economiei de piaţă funcţionale, fiind creat, astfel, cadrul necesar pentru dezvoltarea inovaţiei şi, pe cale de consecinţă, diversificarea bunurilor şi serviciilor oferite de către agenţii economici şi creşterea nivelului calităţii lor.

Comunitatea europeană acordă o importanţă deosebită politicii concurenţei la nivel comunitar, legislaţia în materie fiind modernizată, de la 1 mai 2004, astfel încât să răspundă noilor abordări şi provocări. Impunerea legislaţiei este o altă prioritate, scop în care a fost înăsprită politica de sancţionare şi au fost create instrumente juridice care să asigure aplicare efectivă a principiilor în materie de concurenţă.

În legislaţia română, anterior adoptării Legii concurenţei, nu a existat alt act normativ care să transpună într-un mod riguros principiile comunitare prevăzute de art. 81 şi.82 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană (TCE), referitoare la practicile anticoncurenţiale. Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă actul general de reglementare a domeniului concurenţei, ca o garanţie a cunoaşterii şi respectării regulilor specifice în vederea dezvoltării şi întăririi economiei de piaţă.

Prin referatul de faţă am încercat să pun în lumină toate aceste aspecte şi în prisma reglementărilor din legislaţia secundară, elaborată în aplicarea Legii concurenţei de Consiliul Concurenţei, autoritatea de concurenţă din România, legislaţie armonizată în totalitate cu cea comunitară. Acesta este motivul pentru care lucrarea se intitulează Legislaţia concurenţei.

Având în vedere finalitatea practică a prevederilor legale moderne în domeniul concurenţei, lucrarea de faţă aduce în atenţie şi cazuri concrete în care autoritatea de concurenţă a făcut aplicabilitatea lor, fiind relevate şi soluţiile date de instanţa de judecată competentă, în cadrul procedurii de control judiciar exercitat asupra actelor administrative emise de Consiliul Concurenţei.

Fără a pretinde că toate problemele de interes au fost lămurite, considerăm că referatul poate reprezenta un instrument util atât pentru practicienii dreptului afacerilor, implicaţi în cazuri de concurenţă ori interesaţi de domeniu, cât şi pentru orice specialist care doreşte să cunoască mai bine mecanismele unei economii de piaţă funcţionale şi beneficiile acesteia pentru cetăţean, în ultimă instanţă, în calitatea sa de consumator.

În finalul acestor scurte consideraţii, doresc să precizez că opiniile mele sunt exprimate în lucrare cu titlu personal, fără a angaja în vreun fel Consiliul Concurenţei.

CAPITOLUL I: CONCEPTE ECONOMICE PRIVIND CONCURENŢA

1.1 Concurenţa - trăsătură esenţială a economiei de piaţă şi în dreptul afacerilor

În literatura economică , concurenţa este privită ca o „confruntare dintre agenţii economici cu activităţi similare sau asemănătoare, exercitate în domeniile pieţei, pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi”

De asemenea, unii autori din literatura de specialitate, consideră concurenţa o luptă adesea acerbă între agenţii economici , care exercită aceeaşi activitate sau o activitate similară pentru dobândirea, menţinerea şi extinderea clientelei

Lupta trebuie să se desfăşoare liber, într-un cadru legal adecvat, limitată numai de „înţelegerile ilicite” şi „practicile anticoncurenţiale care perturbă jocul ofertei şi cererii” şi care trebuie sancţionate prompt.

Concurenţa este privită şi ca „situaţie de referinţă în cadrul căreia are loc o confruntare liberă, completă şi veridică între toţi agenţii economici atât la nivelul ofertei, cât şi al cererii de bunuri şi servicii, de bunuri de producţie şi de capitaluri”

Concurenţa desfăşurată în limitele legii nu poate avea decât un efect benefic pe piaţă pentru că scopul urmărit de întreprinderile concurente este obţinererea unui profit cât mai mare ce nu poate fi realizat decât prin conservarea propriei clientele şi câştigarea unui segment nou de clientelă. Acest lucru conduce la progres, dezvoltare tehnologică şi management eficient.

Manifestarea cererii şi ofertei se bazează pe libera iniţiativă, iar forma activă a liberei iniţiative este însăşi concurenţa. Privită din unghiul economic al societăţii actúale, concurenţa reprezintă confruntarea liberă, competiţia dintre agenţii pieţei având ca reper trei aspecte esenţiale: preţul, cantitatea şi calitatea bunurilor economice.

Această rivalitate din viaţa economică exprimă comportamentul interesat al tuturor subiecţilor în condiţiile economiei de piaţă: consumatorii care urmăresc maxima satisfacerea a nevoilor lor, în timp ce producătorii autonomi şi specializaţi vizează profitul, urmărind atragerea clienţilor.

În esenţă, concurenţa reprezintă atât o cooperare, cât şi o confruntare între agenţi economici în cadrul unei economii de piaţă, având ca ţel dobândirea unor condiţii mai bune de producţie şi vânzare, de achiziţie a bunurilor de consum şi de efectuare a operaţiunilor financiare, valutare şi băneşti. Astfel, ca exemplu, pot să afirm că un cumpărător este într-o continuă căutare pentru a găsi vânzătorii care deţin produse sau servicii la cel mai mic preţ, calitate superioară, condiţiile cele mai avantajoase de livrare a bunurilor de consum etc. La rândul lor, vânzătorii se întrec între ei pentru banii potenţialilor clienţi, pentru a atrage un număr cât mai mare de cumpărători, cu forţă economică ridicată, receptivi la preţ şi alte avantaje. Ca regulă demonstrată în practica economică este că din această competiţie ies învingători cei mai buni.

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, concurenţa reprezintă: “o rivalitate comercială, lupta dusă cu mijloace economice între industriaşi, comercianţi, monopoluri, ţări pentru acapararea pieţei, desfacerea unor produse, clientelă şi pentru obţinerea unor câştiguri cât mai mari” Concurenţa este competiţia dintre două sau mai multe întreprinderi care activează în cadrul unei pieţe pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienţi în vederea atingerii unor ţintelor propuse.

Preview document

Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 1
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 2
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 3
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 4
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 5
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 6
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 7
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 8
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 9
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 10
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 11
Reglementări ale concurenței în spațiul european - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Reglementari ale Concurentei in Spatiul European.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Concurența neloială

I.Notiune: Potrivit art.2 din Legea nr. 11/1991 concurenta neloiala consta in orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea...

Administrația publică de stat - Guvernul

I. Istoric si drept comparat 1. Sorgintea ministrilor si a Consiliului de ministri Consiliul de Ministri sau Guvernul, ca organ de sine statator,...

Regulile aplicabilității dreptului UE în raport cu dreptul intern al statelor membre

INTRODUCERE Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept autonomă, care este expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, impregnate de...

Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc

I.DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE – RAMURĂ DISTINCTĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC I.1. CONSIDERAŢII GENERALE Dreptul concurenţei are două...

Concurență neloială

1.Cuvânt-înainte: Conform articolului 2 din Legea nr.11/1991 constituie concurență neloială „practicile comerciale ale întreprinderii care...

Abuzul de poziție dominantă

Regulile privind concurenta cuprinse in Tratatul de constituire a Comunitatilor Europene sunt,se pare, un corolar al prevederilor comunitare...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Integrarea României în Uniunea Europeană

Introducere La început de mileniu, procesele de globalizare şi de inovaţie tehnologică reprezintă cele două mari motoare ale evoluţiei economiei...

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Politici Manageriale de Retehnologizare a Întreprinderii - Modalități de Creștere a Competitivității

INTRODUCERE În general, la început de mileniu, economia mondială se caracterizează prin confruntarea forţelor care converg, pe de o parte înspre...

Marketingul Serviciilor - SC Romtrans SA

PIAŢA SERVICIILOR – IMPORTANT CÂMP DE ACŢIUNE AL MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL. Marketingul în sectorul terţiar este un domeniu relativ nou dar în...

Dreptul Concurenței în Spațiul European

Dreptul concurenţei în spaţiul european Internationalizarea („mondializarea“) vieţii afacerilor este o puternică realitate care impun confruntarea...

Politică de protecție a consumatorului

Introducere Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre orice stat. Totodata, ea trebuie, datorita...

Politicile comunitare - priorități și obiective

Capitolul 1. Politicile comune ale Uniunii Europene Europa celor 15 a realizat performanţa consolidării instituţiilor sale şi, chiar, a...

Ai nevoie de altceva?