Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4244
Mărime: 28.91KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Harbada Maria
Feaa,Anul III,Dreptul familiei

Cuprins

1.Generalităţi. 2

2.Numele soţilor 3

2.1.Schimbarea numelui pe cale administrativã 4

2.2.Efectele divorţului cu privire la nume 5

3.Obligaţia de fidelitate 6

4.Obligaţia de sprijin moral reciproc. 6

5.Obligaţia de a locui împreună (obligaţia de coabitare) 7

6.Îndatoriri conjugale 8

7.Menţinerea libertăţii individuale a soţilor 8

8.Neînţelegerile sotilor cu privire la raporturile personale dintre ei 9

9. Efectele căsătoriei cu privire la capacitatea de exerciţiu 10

10.Speţă. 10

Bibliografie 11

Extras din document

1.Generalităţi.

Căsătoria produce două categorii de efecte si anume : efecte de natura nepatrimonială, angajând persoana si capacitatea de exerciţiu a acesteia şi efecte de natură patrimonială.

Domeniul raporturilor personale dintre soţi este greu de definit şi sancţionarea lor este dificilă.

În trecut ,o cortina de tăcere a acoperit relaţiile personale, considerându-se ca acestea sunt reglementate, mai degraba de norme morale sau religioase decât de norme juridice.

Dreptul European califică efectele personale ale căsătoriei ca fiind de ordine publică şi,în consecintă,nu pot face obiectul unei conventii între soţi.

Dreptul American are o concepţie mai flexibilă cu privire la posibilitatea reglementării contractuale a relaţiilor personale dintre soţi; valabilitatea unor asemenea clauze nu este respinsă de principiu. Bineînţeles că aceste dispozitii conventionale au un caracter special, ce rezultă din specificul lor nepatrimonial (de exemplu,nu pot fi executate silit) şi nu pot incăla ordinea publică (admiţând de exemplu adulterul) dar ,de dispozitiile lor se tine seama la analiza motivelor de divorţ.

Aparent , efectele personale ale căsătoriei nu mai prezintă interes juridic prin disparitia sau reducerea importantei unor instituţii care au făcut,în mod traditional,obiect de preocupare a practicii şi doctrinei în această materie (puterea maritală,incapacitatea femeii măritate,domiciliul legal al femeii măritate,efectele căsătoriei c privire la cetăţenie sau nume etc.), precum şi prin consacrarea, în cele mai multe dintre legislaţiile moderne, a principiului egalităţii dintre bărbat şi femeie.

Practic, principala consecinţă a încălcării obligaţiilor personale dintre soţi ,pe planul dreptului familiei, constă în aceea ca neîndeplinirea lor culpabilă constituie motiv de divorţ.

Relaţiile personale dintre soţi cuprind un domeniu foarte larg, însă, doar o parte dintre aceste relaţii sunt reglementate de normele dreptului familiei, dobândind astfel caracter juridic.

Pentru mare parte din relaţiile personal nepatrimoniale ce se stabilesc între soţi legiuitorul a creat doar cadrul unei minime organizări juridice, lăsând soţilor libertatea reglării lor.

Relaţiile personal nepatrimoniale sunt reglementate de urmatoarele principii:

- „bărbatul şi femeia au drepturi şi obligaţii egale în căsătorie” (art. 25 C.fam.),

- „soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria” (art. 26 C.fam.); ori

de câte ori legea nu prevede o anumită conduită obligatorie, soţii vor hotărî între ei înşişi, de comun acord, alegând soluţia cea mai potrivită intereselor lor. Eventualele dezacorduri, neînţelegeri dintre soţi nu pot fi înlăturate decât prin voinţa şi efortul lor conjugat, pentru a nu degenera şi duce la divorţ în condiţiile art. 38 C.fam.

Relaţiile personale dintre soţi se referă la obligaţia de a locui împreună, numele soţilor, obligaţia de fidelitate, obligaţia de sprijin moral şi cetăţenia soţilor, unele dintre ele fiind reglementate în Cap.II, Secţ.I, Titlul I, C.fam. (art.25-29).

2.Numele soţilor

La încheierea casătoriei, prevede art.27 alin.(1) C.fam.,viitorii soţi vor declara ofterului de stare civilă numele pe care înţeleg sa-l poarte în timpul căsătoriei. Această dispoziţie legala oferă trei posibilităţi:

a)soţii să-şi păstreze fiecare,numele avut înainte de încheierea căsătoriei;

b)să-şi aleagă e comun accord,un nume comnu al unuia sau altuia dintre ei;situaţie în care se va schimba numele unuia dintre soţi;

c)să-si aleagă ca nume comun numele lor reunite,situaţie in care se va schimba numele ambilor soţi.

Legiuitorul făcând o enumerare limitativă a posibilităţilor de alegere a numelui la încheierea căsătoriei,inseamnă că soţii potrivit dreptului pozitiv roman nu vor putea crea alte situaţii relativ la numele ce-l vor purta.

Dacă viitorii soţi nu s-au pronuntat în nici un fel până in momentul încheierii căsătoriei cu privire la numele ce-l vor purta în viitor,se prezumă că fiecare rămâne cu numele avut până atunci.

Odată cu numele comun declarat (potrivit cu art.28 alin 1 Si 2 C.fam.) soţii sunt obligaţi să-l poarte tot timpul căsătoriei,schimbarea acestuia neputându-se face de cât cu consimţământul celuilalt soţ.În cazul în care fiecare dintr soţi şi-a păstrat numele avut înaintea căsătoriei,schimbarea lui pe cale administrativă se poate face fără consimţământul celuilalt soţ (art.9 alin.1 din O.G. nr. 41/2003).

Preview document

Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 1
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 2
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 3
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 4
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 5
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 6
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 7
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 8
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 9
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 10
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 11
Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Relatii Personal-Nepatrimoniale in Casatorie.doc

Alții au mai descărcat și

Sociologia Familiei

Durkheim pleaca de la premisa ca sursa solidaritatii conjugale sta în diviziunea muncii „sexuale”. Cu alte cuvinte, trebuie sa existe o delimitare...

Bunurile Comune ale Soților

-INTRODUCERE- Lucrarea abordează tema bunurilor comune ale soţilor, modul in care acestea au fost dobandite sau imparţite, si implicit datoriile...

Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Familia, ca formă specifică de comunitate umană,...

Procedura Incheierii Casatoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Raporturile Personale intre Soti - Numele Sotilor

I. Consideratii generale Încheierea cãsãtoriei genereazã, între cei care o încheie, raporturi multiple si complexe, de diferite naturi, dintre...

Regimul Juridic privind Raporturile Personale si Patrimoniale dintre Soti ca Efect al Casatoriei

1) Efectele casatoriei asupra relatiilor personale Generalitati Casatoria si prin consecinta familia genereaza o multitudine de raporturi...

Procedura Emiterii Actului Administrativ

PROCEDURA EMITERII ACTULUI ADMINISTRATIV Înca din primele lucrari de drept administrativ din secolul al XIX-lea s-a impus teza dupa care...

Te-ar putea interesa și

Gradul, Dovada si Intinderea Rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Dreptul Familiei

CAPITOLUL I INTRODUCERE Secţiunea 1: Precizări preliminare 1. Familia. Drept şi sociologie. Formă de convieţuire umană ancestrală, familia nu a...

Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei

Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre...

Nulitatea Casatoriei in Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Efectele Casatoriei asupra Relatiilor Personale Nepatrimoniale si Patrimoniale dintre Soti

Dreptul medieval romanesc Cu privire la casatorie legiurile medievale romanesti, Indreptarea Legii din Tara Romaneasca din 1652 preciza in...

Regimul Juridic privind Raporturile Personale si Patrimoniale dintre Soti ca Efect al Casatoriei

1) Efectele casatoriei asupra relatiilor personale Generalitati Casatoria si prin consecinta familia genereaza o multitudine de raporturi...

Drept Civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Dreptul Familiei

Sectiunea 1 - Notiunea de familie Definirea exacta a notiunii de familie comporta, indiscutabil, dificultati determinate, pe de-o parte, de...

Ai nevoie de altceva?