Renunțarea la aplicarea pedepsei

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4045
Mărime: 29.53KB (arhivat)
Publicat de: Nicolaie Stănescu
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, este o măsură pe care o poate dispune instanța, în anumite condiții, atunci când are convingerea că infractorul se poate îndrepta prin aplicarea unui avertisment, constând în renunțarea la stabilirea și aplicarea pedepsei închisorii sau amenzii cu privire la inculpatul persoană fizică majoră care a comis o infracțiune, pentru îndreptarea căruia, ținând seama de infracțiunea săvârșită, de persoana infractorului și de conduita avută de acesta înainte și după comitere, nu este oportună aplicarea unei pedepse.

Nu se poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei față de inculpatul persoană juridică sau față de inculpații minori.

Renunțarea la aplicarea pedepsei reprezintă obiectivarea principiului oportunității în faza de judecată, când instanța are posibilitatea de a aprecia că nu se impune sancționarea unei persoane care a comis o infracțiune de o gravitate redusă . Instanța va constata că fapta este infracțiune și că nu este oportună aplicarea unei pedepse.

Reglementarea acestei instituții este necesară față de noua definiție a infracțiunii (faptă tipică, antijuridică sau imputabilă), în care nu se regăsește ca trăsătură esențială dinstinctă pericolul social și, pe cale de consecință, nu mai există posibilitatea instanței de a dispune achitarea inculpatului pentru lipsa pericolului social concret al unei fapte prevăzute de legea penală .

Condițiile prevăzute de lege pentru a se putea renunța la aplicarea pedepsei se împart in două categorii, unele care se referă la infracțiunea săvârșită și altele care se referă la persoana infractorului. În ceea ce priveste infracțiunea aceasta trebuie să prezinte gravitate redusă, care este apreciată în funcție de anumite criterii prevăzute expres de lege, ce sunt similare criteriilor generale de individualizare a pedepselor prevăzute de art.74 lit.a)-d) NCP.

În ceea ce privește persoana infractorului, trebuie ca instanța să aprecieze că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună în raport de anumite criterii care, în linii mari, sunt asemănătoare cu criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 lit.e)-g) NCP .

Alegerea acestei modalități de individualizare judiciară a pedepsei nu presuspune dispunerea de către instanță a unei soluții de condamnare. Se poate dispune motivat de instanța de judecată prin hotărâre (sentință in primă instanță sau decizie în apel), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții(obiective și subiective) strict și limitativ prevăzute de art.80 NCP, cu privire la infracțiune și la persoana infractorului.

1. Condiții cu privire la infracțiunea săvârșită (condiții obiective):

a) Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită să fie amendă ori închisoare de 5 ani sau mai mică.

Amenda poate fi prevăzută de lege ca pedeapsă unică sau alternativ cu închisoarea de cel mult 5 ani (exemplu – infracțiunile de loviri sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (1) NCP, încăierarea, prevăzută de art 198, alin. (1) NCP, întreruperea cursului sarcinii, prevăzută de art. 201 alin. (1) NCP, amenințarea, hărțuirea, exploatarea cerșetoriei, prevăzută de art. 214 alin.(1) NCP, folosirea unui minor în scop de cerșetorie, violarea de domicilui, violarea sediului profesional, violarea vieții private, furtul etc.) .

Preview document

Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 1
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 2
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 3
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 4
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 5
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 6
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 7
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 8
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 9
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 10
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 11
Renunțarea la aplicarea pedepsei - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Renuntarea la aplicarea pedepsei.docx

Alții au mai descărcat și

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Suspendarea Condiționată a Executării Pedepsei

ARGUMENT Un obiectiv fundamental încă din cele mai vechi timpuri îl constituie lupta contra fenomenului infracţional, luptă care nu se limitează...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020

Abstract Lucrarea abordează o instituție cu caracter de noutate în legislația națională în sensul că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost...

Analiza comparativă a conținuturilor modalităților de individualizare judiciară a executării pedepsei

Considerații introductive Evoluția relațiilor sociale, politice și economice din decursul celor 40 de ani de la adoptarea Codului penal din 1969 a...

Liberarea Condiționată

1. Cadru de reglementare În legislaţia în vigoare liberarea condiţionată este reglementată prin dispoziţiile din art. 59-61 Cod pen., care prevăd...

Amânarea Aplicării Pedepsei

Capitolul 1 Introducere Elaborarea și adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment de cotitură în evoluția legislativă a unei țări....

Te-ar putea interesa și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Amnistia și Grațierea

Introducere Actualitatea temei investigate. Societatea românească a suferit în 1992 transformări politice, sociale şi economice care au avut...

Combaterea Traficului Ilicit de Droguri prin Mijloace de Drept Penal după Anul 1990, în România

CAPITOUL I. CONSIDERATII PRIVIND ORIGINEA CONSUMULUI SI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 1. Aspecte de ordin general privind traficul ilicit de...

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Expunerea de Motive a Codului Penal

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat....

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Introducere Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în...

Sancțiunile în dreptul penal

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește sancțiunea ca fiind o „măsură de constrângere cu rol educativ, aplicată ca o consecință a...

Ai nevoie de altceva?