Responsabilitatea Ministerială

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5357
Mărime: 35.50KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea: Administraţie Publicǎ

Extras din document

Noţiunea de responsabilitate ministerială

De cele mai multe ori, tratatele de drept public nu se opresc asupra sensului noţiunii de responsabilitate politică, abordând-o ca pe un concept asupra căruia există consensul teoreticienilor şi referindu-se la ea întotdeauna în raport cu o anumită instituţie: Guvern, Preşedinte sau Parlament.

Doctrina referitoare la instituţiile politice foloseşte termenul de responsabilitate, cu explicaţia că utilizarea acestui termen este doar rezultatul modului în care s-a realizat traducerea din literatura franceză, sau făcându-se o subtilă distincţie, se arată că „răspunderea presupune o raportare activă a Cetăţii prin autorităţile sale, la agentul acţiunii sociale (în speţă a Parlamentului faţă de Guvern), pe când responsabilitatea ne apare ca o raportare activă a agentului acţiunii sociale faţă de Cetate, faţă de regulile şi autorităţile acesteia (în speţă a Guvernului faţă de Parlament)” .

Constituţia introduce în articolul 109 sintagma „responsabiliate ministerială”, referindu-se la legea ce trebuie să reglementeze cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor Guvernului. Desigur, alăturarea termenului de pedeapsă cazurilor de răspundere a membrilor Guvernului nu trebuie să ducă la concluzia că o lege a responsabilităţii ministeriale trebuie să aibă exclusiv în vedere răspunderea penală a membrilor Guvernului, şi deci responsabilitatea ministerială s-ar referi doar la răspunderea penală .

Adesea, se utilizează noţiunea de răspundere politică făcând distincţie între responsabilitatea ministerială şi responsabilitatea guvernamentală, vizând, după caz, fie membrii Guvernului consideraţi individual, fie Guvernul în ansamblul său. Distincţia constă în faptul că prima noţiune are un sens mai larg decât cea de-a doua, aceasta din urmă fiind considerată în sens strict. Astfel, în timp ce responsabilitatea guvernamentală se referă la răspunderea colectivă Guvernului, responsabilitatea ministerială evocă răspunderea individuală a fiecărui membru, independent de angajarea răspunderii celorlalţi.

Sfera responsabilităţii ministeriale excede conţinutul responsabilităţii guvernamentale, incluzând şi responsabilitatea altor persoane care, fără a fi membre în Guvern, deţin demnităţi asimilate cu funcţia de ministru, legea responsabilităţii ministeriale trebuind să reglementeze inclusiv răspunderea acestora.

Toate aceste precizări asupra noţiunilor folosite urmăresc delimitări şi clarificări conceptuale, şi de aceea termenii de răspundere şi responsabilitate sunt utilizaţi cu acelaşi sens.

Răspunderea Guvernului

Pentru întreaga sa activitate, Guvernul poartă atât o răspundere politică, cât şi o răspundere juridică. Potrivit articolului 109, aliniatul (1) din Constituţie, Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului. Răspunderea politică a fiecărui membru al Guvernului este solidară cu a tuturor celorlalţi. De aceea, în doctrină s-a arătat că în sistemul nostru constituţional este reglementată răspunderea politică solidară a tuturor membrilor Guvernului pentru activitatea şi actele acestuia. Abaterile grave înregistrate în oricare domeniu al executivului, neregulile constatate în fiecare minister pot atrage în final demiterea Guvernului. Orice faptă, orice culpă a unui ministru atrage răspunderea Guvernului în întregul său, şi nu răspunderea exclusivă a aceluia care a comis-o.

Încrederea Parlamentului fiind acordată întregii echipe guvernamentale, mandatul de încredere ce rezultă din învestitură este pentru Guvern în întregul său, astfel încât retragerea acestei încrederi şi, în mod corespunzător, încetarea mandatului primit nu pot privi decât pe cel căruia i-a fost acordată, adică Guvernului ca autoritate publică autonomă. Aşa cum prevede şi Legea nr.115/1999 referitoare la responsabilitatea ministerială, pe lângă răspunderea politică, membrii Guvernului poartă şi o răspundere juridică; astfel, aceştia pot să răspundă şi civil, contravenţional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din aceste materii.

Răspunderea membrilor Guvernului

În Constituţia ţării noastre, ca şi în constituţiile altor state, este reglementată atât răspunderea Guvernului, ca subiect distinct de drept, cât şi răspunderea membrilor Guvernului, priviţi în mod individual.

Preview document

Responsabilitatea Ministerială - Pagina 1
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 2
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 3
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 4
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 5
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 6
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 7
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 8
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 9
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 10
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 11
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 12
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 13
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 14
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 15
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 16
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 17
Responsabilitatea Ministerială - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Responsabilitatea Ministeriala.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene sau Consiliul de Ministrii este institutia Uniunii Europene care reprezinta direct statele membre si in care participa...

Răspunderea Politică a Membrilor Guvernului

CAPITOLUL I. Noţiuni introductive I.1. Scurt istoric Bazele responsabilităţii ministeriale şi-au făcut întâi apariţia în planul politic din...

Contractul de Donatie in Dreptul Roman

DEFINIŢIE: Donaţia este actul prin care o persoană numită donator suferă o sărăcire, adică o micşorare a patrimoniului său în favoarea unei alte...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Garanții reale în dreptul român

1. Noțiunea de „garanție reală” Garanțiile reale constau în afectarea, atribuirea unui lucru din patrimoniul debitorului către creditor în scopul...

Garanțiile reale în dreptul roman

Noțiunea de Garanțiile Reale Garantiile reale reprezinta modalitatea uzuala clasica de asigurare a platii. Cel care incheie un contract...

Guvernul

Guvernul Guvernul este autoritatea centrală a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Controlul Parlamentar Exercitat Asupra AP

Capitolul 1 Notiunea de control parlamentar. Aspecte de doctrina si reglementari constitutionale 1.1 Principalele trasaturi ale controlului...

Administrația Ministerială

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Consideraţii generale Sistemul administraţiei ministeriale se conturează ca fiind cel mai important ansamblu de...

Răspunderea Politică a Membrilor Guvernului

CAPITOLUL I. Noţiuni introductive I.1. Scurt istoric Bazele responsabilităţii ministeriale şi-au făcut întâi apariţia în planul politic din...

Răspunderea Penală a Membrilor Guvernului

Introducere – Răspunderea penală a funcţionarilor publici Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu ori îndeplinirea defectuoasă a acestora, atunci...

Administrația publică centrală în Vechiul Regat 1866-1918

1. Administrația publică centrală În funcție de întinderea teritorială, administrația publică centrală desemna acele organe administrative a căror...

Administrația publică centrală în vechiul regat

1.Clarificări terminologie și principiale În această epocă, dezvoltarea treptată a doctrinei ramânești de specialitate a permis clarificarea a o...

Ai nevoie de altceva?