Revocarea Donațiilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3144
Mărime: 231.84KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Comăniţă

Extras din document

Contractul de donaţie, face parte din categoria actelor cu titlu gratuit, mai precis a liberalităţilor, deoarece transmiţătorul îşi micşorează patrimoniul propriu în mod irevocabil, fără a urmări un avantaj patrimonial.

În termenii articolului 801 Cod Civil, donaţia este “un act de liberalitate prin care donatorele dă irevocabil un lucru donatarului care-l primeşte”.

Pornind de la conţinutul articolului rnenţionat donaţia se poate defini ca fiind acel contract prin care o persoană, numită donator, transmite în mod irevocabil unei alte persoane numită donatar, un anumit drept, real sau de creanţă, fără a urmări un contraechivalent.

Una dintre trăsăturile juridice a contractului de donaţie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilităţii donaţiilor, este consacrat în mod expres prin dispoziţiile art. 801 C.Civ. fără a aduce atingere acestui principiu, părtile pot stipula în contract anumite clauze (condiţii) care pot duce la desfiinţarea contractului.

Un mod specific de desfiinţare a contractelor de donaţie este revocarea. Aceasta intervine însă numai pentru cazuri limitativ prevăzute de lege, respectiv:

- donatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate;

- ingratitudinea donatarului (dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat, dacă refuză donatorului ajuns în nevoie acordarea de alimente);

- predecesul donatarului (în cazul în care donatarul moare înaintea donatorului);

- naşterea unui copil posterior donaţiei (donaţia se revocă în cazul în care donatorul nu avea nici un copil în momentul încheierii contractului şi posterior i se naşte un copil din căsătorie sau din afara căsătoriei);

- donaţia între soţi (orice donaţie facută între soţi în timpul căsătoriei este revocabilă).

Revocarea reprezintă o sancţiune civilă, care constă în înlăturarea efectelor actului juridic civil cu titlu gratuit, ca urmare a ingratitudinii gratificatului sau a neexercitării culpabile a sarcinii. Independent de aceste clauze, legiuitorul în art. 829 C.Civ. prevede cazurile expres şi limitative în care o donaţie poate fi totuşi revocată:

- neîndeplinirea sarcinilor impuse donatarului;

- ingratitudinea acestuia faţă de donator;

- survenienţa de copii.

În primele două cazuri, revocarea donaţiei se pronunţî prin hotărâre judecătorească, iar în ultimul caz ea operează de plin drept, urmând să fie constatată de instanţă, în caz de neîntelegere între părţi.

Sunt revocabile prin esenţa lor donaţiile de bunuri viitoare şi donaţiile între soţi.

Condiţiile revocării

Deşi în formularea legală se foloseşte cuvântul ‘condiţii’, (‘donaţiunea între vii se revocă, pentru neîndeplinirea condiţiilor cu care s-a făcut’, art. 829 C.Civ.) doctrina şi jurisprudenţa au admis în mod unanim că legiuitorul face referire la sarcinile care pot afecta donaţia şi care pot fi impuse donatarului fie în folosul donatorului, fie în folosul unui terţ, fie chiar în folosul donatarului, iar potrivit art. 830 din acelaşi act normativ, “când donaţiunea este revocată pentru neîndeplinirea condiţiilor, bunurile reintră în mâna donatorului, libere de orice sarcină şi ipotecă.”

Preview document

Revocarea Donațiilor - Pagina 1
Revocarea Donațiilor - Pagina 2
Revocarea Donațiilor - Pagina 3
Revocarea Donațiilor - Pagina 4
Revocarea Donațiilor - Pagina 5
Revocarea Donațiilor - Pagina 6
Revocarea Donațiilor - Pagina 7
Revocarea Donațiilor - Pagina 8
Revocarea Donațiilor - Pagina 9
Revocarea Donațiilor - Pagina 10
Revocarea Donațiilor - Pagina 11
Revocarea Donațiilor - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Revocarea Donatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Consumul de Droguri

1. INTRODUCERE Abuzurile de droguri, prin lege, sunt interzise publicului larg. Majoritatea tarilor restrâng uzul câtorva droguri recreationale,...

Revocarea Donatiilor - Cauzele Legale de Revocare a Donatiilor

Una dintre trasaturile juridice a contractului de donatie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilitatii donatiilor, este consacrat...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Revocarea Donațiilor

1, Revocarea donaţiilor pentru neexecutarea sarcinilor. Condiţiile revocării. În termenii art 829 Cod civil „ donaţiunea între vii se revocă,...

Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal

Capitolul I. Probele Secțiunea I. Probbațiunea în procesul penal și importanța sa Conceptul de probe și mijloace de probă. Potrivit art. 52 Cod...

Adoptia Nationala si Internationala

Ce este adoptia? Adoptia este un fenomen sociologic si juridic foarte complex si in acelasi timp si controversat. In sens juridic reprezinta o...

Tâlhăria

1. Conţinutul legal al tălhăriei Tâlhăria este fapta persoanei care pentru comiterea acţiunii de furt sau pentru păstrarea bunurilor furate ori...

Partile in Procesul Penal

I. PARTICIPANTII IN PROCESUL PENAL Partile in procesul penal 1. Notiune Procesul penal nu poate avea loc fara participarea, in afara organelor...

Te-ar putea interesa și

Revocarea Donatiilor - Cauzele Legale de Revocare a Donatiilor

Una dintre trasaturile juridice a contractului de donatie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilitatii donatiilor, este consacrat...

Cauze Legale de Revocare a Donatiilor

INTRODUCERE De-a lungul existenţei sale, omul este supus în mod continuu unor norme prin intermediul cãrora i se limiteaza libertatea. Oricare...

Revocarea donațiilor

INTRODUCERE De-a lungul existenţei sale, omul este supus în mod continuu unor norme prin intermediul cãrora i se limiteaza libertatea. Oricare...

Revocarea Donațiilor

1, Revocarea donaţiilor pentru neexecutarea sarcinilor. Condiţiile revocării. În termenii art 829 Cod civil „ donaţiunea între vii se revocă,...

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Contractul de Donație

1. Notiunea contractului de donatie Potrivit articolului 801 din Codul civil, donatia este un contract solemn prin care o parte, numita donator,...

Revocarea contractului de donație

1.Introducere Donaţia este reglementată în Noul Cod Civil - Legea 287/2009 la Capitolul II, Art. 1011-1033 şi se încheie printr-un înscris...

Contractul de Donație

Capitolul I. Originea si trasaturile esentiale ale contractului de donatie 1.Istoricul aparitiei si dezvoltarii contractului de donatie Potrivit...

Ai nevoie de altceva?