Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8251
Mărime: 49.45KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. SABINA LUCA
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ,BOLOGNA ANUL I, SEMESTRUL II , CENTRUL SIBIU

Extras din document

Rezervaţia Biosferei în Delta Dunării – protecţia mediului european

Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii ’70, când această problemă a devenit de interes la nivel mondial. Primele măsuri luate la nivel European vizau ameliorarea calităţii vieţii, limitarea poluării, introducerea principiului prevenirii poluării şi cel raţionalizării resurselor naturale. La început aceste măsuri erau orizontale, integrate în alte politici comunitare, abia în 1982, devenind o politică de sine stătătoare. De atunci acţiunile Uniunii Europene s-au multiplicat, în 1990 a fost înfiinţată Agenţia Europeană a Mediului , au fost adoptate măsuri privind tratarea deşeurilor periculoase, liberul acces la informaţia privind mediul înconjurător, conservarea biodiveristăţii. A fost de asemenea adoptat programul LIFE, ca instrument financiar de gestiune a proiectelor privind protecţia mediului înconjurător din statele membre. Începând cu anul 2000, UE şi-a reorganizat politica în domeniul protecţiei mediului, acţionând cu mai multă flexibilitate şi în loc să impună standarde pentru diferite produse, lasă posibilitatea producătorilor să adere la instrumente ce satisfac cerinţele europene de protecţie a mediului, cum ar fi eco-etichetarea şi auditul de mediu.

Politica Comunitară în domeniul mediului contribuie la realizarea următoarelor obiective:

- conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului ;

- protecţia sănătăţii persoanelor;

- utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;

- promovarea pe plan internaţional a măsurilor menite să facă faţă problemelor regionale sau planetare ale mediului.

Politica Comunităţii în domeniul mediului urmăreşte un nivel ridicat de protecţie, ţinând seama de diversitatea situaţiilor în diferitele regiuni ale Comunităţii. Ea se bazează pe principiile precauţiei şi cele ale acţiunii preventive, al corectării cu prioritate la sursă a atingerilor mediului şi al principiului “poluatorul plăteşte”. „Plata” poate să ia mai multe forme: investiţii pentru alinierea la standardele de mediu, obligaţia de a lua înapoi, de a recicla sau de a elimina produsele după utilizarea de către consumatori sau o taxă impusă întreprinderilor sau consumatorilor care folosesc produse neecologice, cum este cazul anumitor ambalaje.

Uniunea Europeană investeşte foarte multe fonduri în cercetare pe probleme legate de protecţia mediului şi în programe menite să protejeze biodiversitatea şi mediul. Spre exemplu, Programul LIFE+, finanţând proiecte de cercetare şi de îmbunătăţire a mediului înconjurător, are un buget de 2 miliarde euro pentru perioada 2007-2013. De asemenea, UE acordă asistenţa în domeniul protecţiei mediului şi ţărilor non-UE.

În situaţia actuală în care Terra parcurge o fază critică a existenţei sale, deltele sunt caracterizate printr-o vulnerabilitate accentuată în raport cu orice intervenţie antropică pe plan local şi în cazul bazinului de recepţie. În acelaşi timp modificările globale ale mediului accentuează această vulnerabilitate prin frecvenţa fenomenelor hidro-meteorologice extreme şi prin tendinţa globală de ridicare a nivelului Oceanului Planetar. Aceste fenomene sunt evidenţiate şi în lungul Dunării care, în ultimul deceniu a înregistrat două recorduri nedorite privind cele mai scăzute şi cele mai ridicate niveluri din perioada în care se fac înregistrări sistematice. Inundaţiile recente succesive a numeroase localităţi, căi de comunicaţie şi drumuri dovedesc necesitatea unor studii aprofundate, interdisciplinare asupra fluviului şi asupra câmpiei sale terminale, concepute ca un sistem unic cu o dinamică specifică.

Prin diversitatea impresionantă a habitatelor şi a formelor de viaţă pe care le găzduieşte într-un spaţiu relativ restrâns, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării constituie un adevărat muzeu al biodiversităţii, o bancă naturală de gene de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal.

Din punct de vedere al „ integrării verzi “ , cel de-al 6-lea program de acţiune comunitară pentru mediu ( stabilit prin Decizia nr.1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 22 iulie 2002 ) a stabilit printre priorităţile sale “promovarea adaptării politicilor şi abordărilor care contribuie la afirmarea unei dezvoltări durabile în ţările candidate la aderare pe baza transpunerii şi punerii în operă a acquis-ului. Totodată, procesul lărgirii va trebui să menţină şi să protejeze “les atonts” patrimoniului natural al statelor candidate, precum bogăţia diversităţii biologice şi va trebui să păstreze şi să întărească o producţie, un consum şi o amenajare a teritoriului care să fie durabile şi structuri de transport care respectă mediul.

Preview document

Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 1
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 2
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 3
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 4
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 5
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 6
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 7
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 8
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 9
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 10
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 11
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 12
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 13
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 14
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 15
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 16
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 17
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 18
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 19
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 20
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 21
Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Rezervatia Biosferei in Delta Dunarii - Protectia Mediului European
    • Bibliografie.doc
    • PRIMA PAGINA.doc
    • Referat= Delta Dunarii -UE.doc

Alții au mai descărcat și

Delta Dunarii - Dreptul Mediului

DELTA DUNARII CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Străbătând canalele, gârlele, lacurile şi râurile Deltei, cu certitudine că turistul îşi va pune unele...

Politica Europeana pentru Protectia Mediului

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Reglementările privind protecţia mediului, aliniate la cerinţele Uniunii Europene, au fost...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Dreptul Mediului - Protectia Solului si a Subsolului

Protecţia juridică a solului Fondul funciar este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul în baza căruia sunt...

Presedintele Romaniei

1. Evolutia istorica a institutiei sefului statului in Romania In Romania, institutia sefului statului a cunoscut mai multe reglementari. La...

Sancțiunea Contravențională

1. Definirea, trăsăturile, scopul şi funcţiile sancţiunii contravenţionale §1. Noţiunea de sancţiune contravenţională Orice normă juridică...

Izvoarele Dreptului Mediului

1. Câteva consideraţii istorice Conturarea actuală a acestei ramuri a dreptului, oricât de nouă ar fi ea şi oricât de modernă, la o privire mai...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Ai nevoie de altceva?