Rolul Consilierului Juridic in Pregatirea si Desfasurarea Actiunilor Militare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Rolul Consilierului Juridic in Pregatirea si Desfasurarea Actiunilor Militare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

The work of knowledge and application of rules compliance with international law of armed conflict represents a real form of insurance to military operations since his important contribution to achieving their goals in terms of legal; it is a "insurance" in original meaning of the word that the " implementation security ", guaranteeing boatmasters and nature that their actions are legal and that there will be held accountable for their deeds committed in accordance with laws and customs war. The plans of all operations must be a legal annex to the elements that include: civil targets under protection, work and forces dangerous installations containing; goods with cultural immunity; localities and areas go's; localities and health and safety areas, the location of camps prisoners and civilians admitted to hospital, the 9 bodies and civil defense; routes to transport communications health; nature and status regime means of war; procedures for non-hostile relations with the enemy by notifications and agreements provided for the Convention; the procedure to lift the immunity property in the event of military necessity; the blueprint for persons and goods protected; procedures conduct on the injured, prisoners, dead; cooperation with humanitarian bodies; disciplined disciplinary offences And offences; conditions under which it could resort to reprisals; the rules of engagement and conduct tactics, etc.

În armata României, ca în majoritatea armatelor moderne, comandantul forţelor angajate în acţiuni militare este investit cu responsabilitatea respectării dreptului aplicabil în conflictele armate. Multitudinea şi dinamica schimbării normelor juridice, în materie de drept public şi internaţional, faptul că multe din normele juridice ale dreptului internaţional aplicabil în conflictele armate lasă la latitudinea comandanţilor aprecierea oportunităţii aplicării lor, impune asistenţa juridică a factorilor de răspundere (Protocolul Adiţional nr.I /1977, la Convenţiile de la Geneva, în articolul 82 prevede necesitatea existenţei consilierilor militari la eşaloanele cu rang de mare unitate tactică şi mai mare, dar nu exlude posibilitatea funcţionării acestora şi la eşaloanele mai mici.).

Ca urmare, după 1990, luându-se model armatele occidentale şi revenindu-se la tradiţiile armatei române în domeniu, s-au instituit compartimentele juridice în cadrul comandamentelor marilor unităţi tactice şi operative. Experienţa participărilor armatei române la misiunile militare internaţionale, de menţinere sau impunere a păcii, a demonstrat utilitatea consilierilor juridici la nivelul unităţilor (subunităţilor) militare.

Un singur consilier juridic militar, la nivel de mare unitate, nu poate oferi asistenţă juridică tuturor combatanţilor. În aceste condiţii, asistenţa juridică, pe timpul conflictului armat, capătă eficienţă, dacă anterior, pe timp de pace, consilierul juridic a coordonat pregătirea, în domeniul dreptului umanitar internaţional, a militarilor din compunerea marii unităţi (unităţii).

Pe timp de pace este necesar ca specialiştii în dreptul conflictelor armate să aprofundeze cunoştinţele militare şi tehnica de lucru pe care ofiţerii de comandă şi de stat major le aplică pentru planificarea, organizarea şi conducerea acţiunilor de luptă. Astfel, pe durata conflictelor armate, consilierii juridici pot să fie interlocutori utili pentru comandanţii şi colaboratorii acestora, dezideratul comun fiind îndeplinirea misiunii fără încălcarea normelor de drept. O solidă pregătire militară a consilierului juridic este reclamată şi de faptul că reglementările juridice specifice conflictelor armate trebuie aplicate corect şi oportun în situaţiile complexe care caracterizează operaţia (lupta) modernă.

Neintegrarea consilierului juridic în cadrul militar de acţiune ar diminua încrederea comandantului în soluţiile juridice formulate de acesta. Asistenţa juridică nu trebuie să intervină tardiv ca un drept de "VETO", ci constructiv şi oportun pe timpul elaborării deciziei, astfel încât ordinul comandantului să se încadreze în litera şi spiritul legilor naţionale, în prevederile regulamentelor, să nu violeze regulile de angajare militară stipulate în dreptul internaţional aplicabil în conflictele militare. Asistenţa juridică nu limitează dreptul comandantului de a adopta, pe propria răspundere, decizii oportune şi optime pentru îndeplinirea misiunii primite de la eşalonul superior.

OBIECTIVELE ASISTENŢEI JURIDICE PE TIMPUL CONFLICTELOR ARMATE

• asigurarea îndeplinirii misiunilor fără încălcarea normelor de drept;

• realizarea concordanţei dintre necesităţile militare şi restricţiile impuse de reglementările juridice specifice (interne şi internaţionale) în vigoare;

• discriminarea în selectarea obiectivelor şi limitarea pierderilor colaterale;

• realizarea proporţionalităţii dintre mijloacele şi metodele folosite şi necesităţile militare;

• prevenirea exceselor şi represaliilor pe timpul ducerii acţiunilor militare şi eliminarea crimelor, distrugerilor şi suferinţelor.

Dreptul operaţional introduce, în procesul decizional militar, unele limitări ce constau în constrângeri, restrângeri sau recomandări în plan acţional.

Obligaţiile se referă la ceea ce trebuie să facă combatanţii şi sunt temporale, spaţiale şi acţionale. Acestea se regăsesc în conţinutul planului de operaţii şi al directivei comandantului (ordinul de operaţii).

Restricţiile se referă la ceea ce nu are voie să facă combatantul şi pot fi sociale, morale, juridice, religioase. Restricţiile sunt prohibite şi, de regulă, nu se includ în conţinutul planului de operaţii (ordinul de operaţii).

Constrângerile îl obligă pe subiect la săvârşirea unei acţiuni, restrângerile îl obligă să se abţină de la săvârşirea acţiunii, iar recomandările lasă la aprecierea acestuia alegerea unei conduite.

O competentă asistenţă juridică, pe timpul conflictelor armate, dă comandantului, statului major, comandanţilor de unităţi, convingerea că acţiunile militare desfăşurate sunt legitime şi nu vor fi sancţionaţi pentru comiterea unor crime de război. Prin aceasta se amplifică demnitatea, onoarea şi prestigiul moral al armatei. Ca urmare, pe timpul asistenţei juridice, compartimentul (consilierul) juridic se va afla, în relaţii funcţionale cu compartimentele comandamentului care au atribuţii pe linia aplicării dreptului conflictelor armate. Aceste relaţii se vor concretiza în transmiterea de către consilierul juridic a unor reglementări, indicaţii, proceduri şi prescripţii din domeniul specialităţii sale. Consilierul juridic nu trebuie să adopte o atitudine de aşteptare a solicitărilor sprijinului de specialitate, el intervine pentru stabilirea obiectivelor; alegerea mijloacelor de luptă şi determinarea procedeelor şi măsurilor necesare îndeplinirii misiunii; pentru rezolvarea speţelor unde se încalcă normele de drept intern şi internaţional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Consilierului Juridic in Pregatirea si Desfasurarea Actiunilor Militare.DOC