Rolul Serviciului de Probațiune

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3113
Mărime: 70.38KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Introducere.p.2

Capitolul I. Aspecte generale privind serviciul de probaţiune.p.3

I.1. Intervenţia serviciului de probaţiune.p.5

Capitolul II. Rolul serviciului de probaţiune.p.7

II.1. Principalele attribuţii ale unui consilier de probaţiune.p.10

Concluzii.p.12

Bibliografie.p.13

Extras din document

INTRODUCERE

Motto : "Începeţi, vă rog prin a studia puţin viaţa."

(Arthur Schopenhauer)

Motivaţia ce a stat la baza alegerii temei „Rolul serviciului de probaţiune”, a fost fundamentată de importanţa socială a acestei teme, dar şi datorită faptului că, modalităţile de înfăptuire a justiţiei, reprezintă un interes major pentru comunitate.

Având în vedere că penitenciarele sunt din ce în ce mai aglomerate, a devenit necesară iniţierea unei alternative practice la pedeapsa cu închisoarea. Ministerul Justiţiei a avut iniţiativa de a înfiinţa un sistem de probaţiune modern similar cu cel existent în celelalte ţări din Europa.

O serie de proiecte pilot au dus în cele din urma la crearea sistemului de probaţiune la nivel naţional în anul 2001, un eveniment care s-a bucurat de întregul sprijin al sistemului judiciar. În prezent, în Romania funţionează servicii în 41 de judeţe coordonate de Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei.

Capitolul I. Aspecte generale privind serviciul de probaţiune

În ordine istoric-cronologică "probation" este una dintre primele sancţiuni comunitare, intermediare, reglementate ca măsură alternativă la pedeapsa privativă de libertate. Apariţia sa a fost determinată, pe de-o parte, de necesitatea dezvoltării sistemelor judiciare adaptate delicvenţei juvenile, iar pe de altă parte, de apariţia unor noi curente în criminologie care pledează pentru controlul infracţionalităţii din afara sistemului justiţiei penale .

În limba română s-ar traduce prin reabilitare şi supraveghere comunitară. Această traducere este folosită şi în Ordonanţa nr.92/2000 care reglementează activitatea serviciilor comunitare specializate. Termenul de "probaţiune" este cel mai frecvent utilizat deşi este impropriu. În legislaţia română sensul termenului de "probaţiune" are cu totul alte conotaţii. El se referă la sistemul probelor reglementate în cadrul diferitor ramuri ale drepturlui procesual civil, penal, etc. În timp ce traducerea termenului de "probation" prin "reabilitare şi supraveghere" reflectă parţial conţinutul şi natura instituţiei, nici acesta nu surprinde o trăsătură esenţială a acestui tip de sancţiune comunitară - respectiv, aceea de perioadă de încercare. Ideea de perioadă de încercare, de a doua şansă acordată celui care a comis o infracţiune, face parte din "nucleul dur" al definirii acestei sancţiuni neprivative de libertate. De aceea, cel puţin deocamdată acest tip de sancţiune comunitară nu şi-a găsit încă un termen satisfăcător în limba română.

Apariţia şi evoluţia sancţiunilor penale alternative la pedeapsa închisorii sunt legate organic de apariţia şi evoluţia sistemului probaţiunii şi a serviciilor de probaţiune, deoarece, oricare ar fi sancţiunile penale alternative la pedeapsa închisorii, acestea nu pot funcţiona şi nu-şi pot atinge scopul decât sub supravegherea, asistenţa şi controlul personalului specializat din cadrul serviciilor de probaţiune.

Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii

1. Dumescu Ioan, Probaţiunea în România, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002.

2. Iorgulescu Georgiana, Ştefăroi Nicoleta, Moisescu Radu, Practici şi norme privind sistemul de justiţie juvenilă din România, Ed. Fondul Natiunilor Unite pentru Copii, Bucuresti, 2005.

3. Tomiţă Mihaela, Consilierea în probatiune, Editura Universitatea de Vest, Timisoara,

2005.

Legislaţie

4. Legea nr.129/2002 pentru aprobarea Ordonanaţei nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 190 din data de 20 martie 2002.

5. Ordonanţa nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din data de 1 septembrie 2000.

Surse internet

6. www.just.ro (Ministerul Justiţei)

7. www.portal.just.ro. (Portalul instanţelor de judecată din România)

8. www.tgorj.ro (Tribunalul Gorj)

Preview document

Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 1
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 2
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 3
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 4
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 5
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 6
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 7
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 8
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 9
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 10
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 11
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 12
Rolul Serviciului de Probațiune - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Rolul Serviciului de Probatiune.doc

Alții au mai descărcat și

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Supravegherea în Comunitate

Capitolul I Introducere În contextul procesului amplu de reformă penală care se desfăşoară în prezent în România, o analiză a supravegherii în...

Activitatea Consilierilor de Probațiune

INTRODUCERE Procesele de schimbare pe care le-a traversat Serviciul de Probaţiune de-a lungul timpului, atât privind identitatea cât şi în...

Procesul Probatiunii

1. Introducere Din punct de vedere etimologic termenul de probatiune provine din latinescul probatio care desemnao perioada de demonstratie, sau...

Obiectul Probațiunii în Cursul Judecății

CAPITOLUL 1 PROBAŢIUNEA ÎN PROCESUL PENAL Prin probă se înţelege orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei...

Justiția Restaurativă

Definirea termenului de „Justiţie restaurativă” Termenul de justiţie restaurativă a fost utilizat pentru prima dată de către psihologul american...

Administrarea Probelor în Procesul Penal

Pentru rezolvarea cauzelor penale, organele judiciare au nevoie de date sau informații care să conducă la concluzia existenței sau inexistenței...

Probele în Procesul Civil

§1. Importanţa probelor în procesul civil Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin...

Ai nevoie de altceva?