Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5612
Mărime: 27.57KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Belu Magdo Mona Lisa
UNIVERSITATEA “PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. ROLUL TRATATUL DE LA MAASTRICHT ÎN POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ A U.E

1.1 Ratificarea Tratatului de la Maastricht 5

1.2 Structura tratatului de la Maastricht 7

1.3 Policita externă şi de securitate a Uniunii Europene din perspectiva Tratatului de la Maastricht 8

CAPITOLUL 2. ROLUL TRATATUL DE LA AMSTERDAM ÎN POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ A U.E

2.1 Ratificarea Tratatului de la Amsterdam 15

2.2 Structura Tratatului de la Amsterdam 16

2.3 Politica Externă şi de Securitate a Uniunii Europene din perspectiva Tratatului de la Amsterdam 17

CONCLUZII 20

BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

INTRODUCERE

Politica Externă şi de Securitate Comună constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene. Ea a fost introdusă prin Tratatul de la Maastricht semnat la 7 februarie 1992, fiind reprezentată de ce-l de-al doilea pilon comunitar.

Reglementarea sa juridică a fost realizată relativ târziu fată de restul construcţiei europene, având în vedere natura sensibilă a acestei politici care în continuare se regaseste în sfera competentelor statelor membre.

Nevoia unei politici externe comune bazate pe cooperarea statelor a facut ca, anterior apariţiei Uniunii Europene, politica externă între statele membre ale Comunităţilor europene să se desfasoare în cadrul Cooperării politice europene, lansată în 1970, în urma raportului miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Comunităţilor Europene de la Luxemburg şi extinsă prin Actul Unic European (AUE) din anul 1987.

Spre deosebire de metoda comunitară, proprie integrării economice, metodele Politicii Externe şi de Securitate Comună se caracterizează prin cooperarea între statele membre, pentru conducerea politicilor şi prin punerea graduală în practică a unor acţiuni comune, în domeniile în care statele membre au interese comune.

În acelaşi timp, statele îşi asumă angajamentul de a sprijini activ şi fără rezerve Policica Externă şi de Securitate Comună, de a se abţine de la orice acţiune contrară intereselor Uniunii, de a veghea la conformitatea politicilor lor naţionale cu poziţiile comune, de a se informa reciproc asupra oricăror probleme de Politică Externă şi de Securitate Comună şi de a susţine poziţii comune în cadrul organizaţiilor internaţionale.

Titlul V al Tratatului de la Maastricht, intitulat „Dispoziţii privind Politica Externă şi de Securitate Comună”, se ocupă de reglementarea PESC, pe parcursul articolelor J - J.11. Mecanismele principale se bazează pe informarea reciprocă a statelor membre cu privire la problematicile de politică extern şi de securitate, pe adoptarea unor acţiuni comune şi, foarte important, pe faptul că, în virtutea suveranităţii partajate între statele membre şi instituţiile europene, Consiliul European defineşte principiile şi orientările generale ale PESC.

Mai mult, Tratatul de la Amsterdam din 1998 întăreşte prerogativele Consiliului European asupra unor forţe armate comune ale statelor membre, arătând la articolul J.3 al Tratatului că respectivul Consiliu „defineşte principiile şi orientările generale ale Politicii Externe şi de Securitate Comune, inclusiv pentru problemele care au implicaţii în domeniul apărării”

Prezenta lucrare încearcă să analizeze în special rolul Politicii Externe şi de Securitate Comună în cadrul Tratatului de la Maastricht şi Amsterdam.

CAPITOLUL I. ROLUL TRATATULUI DE LA MAASTRICHT ÎN POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE

1.1 RATIFICAREA TRATATULUI DE LA MAASTRICHT

„Un moment important pentru evoluţia construcţiei comunitare este relansarea acestui proces, prin adoptarea mai multor texte care, după ce au adoptat o formă juridică şi au fuzionat cu dispoziţiile privind Uniunea politică şi Uniunea economică şi monetară, s-au concretizat într-un Tratat, şi anume Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la 7 februarie 1992, la Maastricht şi intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.”

Preview document

Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 1
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 2
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 3
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 4
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 5
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 6
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 7
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 8
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 9
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 10
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 11
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 12
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 13
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 14
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 15
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 16
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 17
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 18
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 19
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 20
Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Rolul Tratatului de la Maastricht si Amsterdam in Politica Externa si de Securitate a UE.doc

Alții au mai descărcat și

Imigranții

CAPITOLUL I. INTEGRAREA IMIGRANȚILOR Secţiunea I CONCEPTUL DE INTEGRARE Conceptul de integrare este folosit ȋn multe discipline academice,...

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht

Uniunea Europeană există şi funcţionează în virtutea a patru tratate: Paris - 1951, Roma - 1957, Maastricht - 1992, Amsterdam - 1997. Obiectivele,...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Tratatul de la Maastricht

TRATATUL DE LA MAASTRICHT I. Contextul adoptării Tratatului de la Maastricht şi perspectivele sale Actul Unic European a condus, în mod...

Politică externă și de securitate comună în reglementarea tratatelor de la Maastricht și Amsterdam

INTRODUCERE Politica Externă şi de Securitate Comună constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene....

Migrația din perspectiva pactului internațional de la Maarakech

1. Migrația internațională O componentă importantă a fenomenului demografic, care exercită influență nemijlocită asupra forței de muncă și,...

Te-ar putea interesa și

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Evoluția instituțiilor comunitare de la CECO la Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate: În condiţiile şi împrejurările în care ne aflăm este imposibil să rămânem indiferenţi sau...

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Evoluția Comunităților Europene în Context Internațional

R E Z U M A T Lucrarea ”Procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii comerciale falite în contul creanţei, suportarea...

Analiza Tratatului de Aderare al României la Uniunea Europeană

MOTTO ,,Europa viitoare va fi, probabil, organizată pe baza comunităţii de destin”,iar ,,viitorul plin de neprevăzut impune solidaritate, nu numai...

Uniunea Europeana și Cooperarea în Bazinul Mediteranei

INTRODUCERE A fost nevoie de douî rîzboaie mondiale pentru ca europenii sî se gândeascî la realizarea unitîţii lor pe cale paşnicî. Guvernele...

Noile Proceduri Decizionale Impuse prin Tratatele de la Maastricht, Amsterdam, Nisa - Noutati Aduse de Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Instituţiile Uniunii Europene au fost create pentru a da expresie unei apropieri din ce în ce mai reale a naţiunilor europene în...

Țările Neutre Europene și Politica Externă și de Securitate Comună

Introducere Securitatea se pare că poate fi mult mai uşor înţeleasă în prezenţa unei ameninţări concrete şi directe. Faptul că Războiul Rece s-a...

Ai nevoie de altceva?