Sancțiunea Contravențională

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3547
Mărime: 29.13KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

1. Definirea, trăsăturile, scopul şi funcţiile sancţiunii contravenţionale

§1. Noţiunea de sancţiune contravenţională

§2. Trăsăturile sancţiunii contravenţionale

§3. Scopul sancţiunii contravenţionale

§4. Funcţiile sancţiunii contravenţionale

2. Sistemul de sancţiuni contravenţionale

§1. Generalităţi

§2. Avertismentul

§3. Amenda

§4. Privarea de dreptul de desfăşura o anumită activitate

§5. Privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii

§6. Aplicarea punctelor de penalizare

§7. Privarea de dreptul special (dreptul de a conduce vehicule, dreptul de a deţine armă şi portarmă)

§8. Munca neremunerată în folosul comunităţii

§9. Arestul contravenţional

§10. Expulzarea

3. Aplicarea sancţiunii contravenţionale

4. Repararea pagubelor produse în rezultatul săvârşirii contravenţiei

Extras din document

1. Definirea, trăsăturile, scopul şi funcţiile sancţiunii contravenţionale

§1. Noţiunea de sancţiune contravenţională

Orice normă juridică cuprinde consecinţele ce survin în cazul nerespectării dispoziţiei normei, adică sancţiunea juridică la care este expus cel care a nesocotit această dispoziţie.

Dintre diversele tipuri de sancţiune juridică, un loc important îl ocupă sancţiunea juridică contravenţională, care reprezintă o măsură de constrângere statală prevăzută de legea contravenţională şi aplicată contravenientului în modul stabilit de lege pentru săvârşirea cu vinovăţie a contravenţiei, având drept scop ocrotirea valorilor sociale, formarea unei conduite civice corecte a făptuitorului, prevenirea comiterii unor noi contravenţii atât de către contravenientul însuşi, cât şi de către alte persoane .

Potrivit art. 32 alin. (1) Codul Contravenţional sancţiunea contravenţională este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvîrşit o contravenţie.

Instituţia de bază a dreptului contravenţional – sancţiunea – este reglementată în capitolele IV şi V din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, locul principal ocupându-l cadrul sancţiunilor contravenţionale şi modul de aplicare a acestora. Ea este reglementată în cadrul uneia dintre cele trei instituţii fundamentale ale dreptului contravenţional, alături de contravenţie şi de răspunderea contravenţională. În concepţia legiuitorului, sancţiunile sunt efectul răspunderii contravenţionale, iar aceasta, la rândul său, este consecinţa juridică a comiterii contravenţiei .

§2. Trăsăturile sancţiunii contravenţionale

Sancţiunea contravenţională dispune de următoarele trăsături caracteristice:

- este o formă de constrângere statală, întrucât poate fi aplicată doar de stat, prin organe competente, în numele legii;

- este o măsură coercitivă ce se concretizează într-o anumită privaţiune, restricţie sau obligaţie silită, impusă persoanei vinovate de comiterea contravenţiei;

- este un mijloc de reeducare. Pe lângă caracterul său represiv, are un puternic rol şi efect educativ, de împiedicare a repetării conduitei antisociale, de îndreptare a contravenientului, de formare şi permanentizare în conştiinţa acestuia a convingerii că respectarea legii este o necesitate;

- se aplică numai în cazul comiterii unei contravenţii;

- se aplică numai faţă de contravenient;

- nu atrage după sine consecinţele antecedentului penal.

§3. Scopul sancţiunii contravenţionale

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale are drept scop:

- ocrotirea valorilor sociale, protejate de normele juridice contravenţionale (partea special a Codului Contravenţional);

- reeducarea persoanei care, cu vinovăţie, a comis o contravenţie prevăzută de legea contravenţională în spiritual respectării ordinii de drept;

- prevenirea săvârşirii unor noi fapte antisocial atât de contravenient (prevenţia specială), cât şi de către alte persoane (prevenţia generală).

§4. Funcţiile sancţiunii contravenţionale

În vederea obţinerii scopului său, sancţiunea contravenţională îndeplineşte anumite funcţii, şi anume:

- funcţia de constrângere, ceea ce presupune că sancţiunea impune restricţii celui vinovat de comiterea contravenţiei şi reprezintă echivalentul pe plan sancţionator al gradului de pericol social al contravenţiei. Constrângerea reprezintă un element important pentru eficienţa scopului sancţiunii, fiindcă exprimă corelaţia dintre gravitatea contravenţiei şi severitatea sancţiunii;

- funcţia de reeducare, ceea ce presupune că aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale urmăreşte scopul de a forma o atitudine corectă faţă de societate, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială. Reeducarea reprezintă transformarea conştiinţei contravenientului, combaterea şi şichidarea concepţiilor şi deprinderilor antisociale;

- funcţia de exemplaritate, ceea ce presupune că sancţiunea contravenţională influenţează asupra altor persoane nestatornice de a se abţine în a comite contravenţii, exercitând asupra acestora convingerea privind inevitabilitatea răspunderii contravenţionale în cazul dacă vor comite contravenţii;

- funcţia de eliminare, ceea ce presupune că în cazul contravenţiior cu un grad sporit de pericol social, contravenientul poate fi izolat temporar de societate. Eliminarea are loc numai în cazurile strict prevăzute de lege şi se realizează ori de câte ori sancţiunea arestului administrative se execută în locuri de deţinere .

Preview document

Sancțiunea Contravențională - Pagina 1
Sancțiunea Contravențională - Pagina 2
Sancțiunea Contravențională - Pagina 3
Sancțiunea Contravențională - Pagina 4
Sancțiunea Contravențională - Pagina 5
Sancțiunea Contravențională - Pagina 6
Sancțiunea Contravențională - Pagina 7
Sancțiunea Contravențională - Pagina 8
Sancțiunea Contravențională - Pagina 9
Sancțiunea Contravențională - Pagina 10
Sancțiunea Contravențională - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Sanctiunea Contraventionala.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European

Rezervaţia Biosferei în Delta Dunării – protecţia mediului european Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii...

Contraventia - Aspecte Procedurale

1. Definitia si trasaturile contraventiei Art.1 din O.G. nr.2/2001 defineste contraventia reprezentand fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si...

Raspunderea Contraventionala

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Presedintele Romaniei

1. Evolutia istorica a institutiei sefului statului in Romania In Romania, institutia sefului statului a cunoscut mai multe reglementari. La...

Protectia Solului si a Subsolului

Solul este in general definit ca stratul superior al crustei terestre, compus din particule minerale, materie organica, apa, aer si organisme vii....

Răspunderea disciplinară a funcționarului public

Introducere Inceputul anilor ’20 este marcat de un sir de schimbari radicale in administratia publica. Aceste schimbari vizau in modul cel mai...

Te-ar putea interesa și

Contravenții prevăzute de legislație

Introducere ,,Din lucrările de specialitate rezultă că automobilul, astăzi atât de necesar nouă tuturor, are o istorie plină de peripeţi, marcată...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Raspunderea Administrativ-Contraventionala

I. Contraventia - istoric, definitie, trasaturi - Istoric Prin abordarea traditionala a dreptului penal, prin împartirea tripartita a...

Confiscarea

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND CONFISCAREA BUNURILOR Ordonanta Guvernului nr.2/12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor...

Politici

INTRODUCERE În România, competenţa în emiterea legilor revine puterii legislative, respectiv Parlamentului, format din cele două camere: Senatul...

Contraventia - Aspecte Procedurale

1. Definitia si trasaturile contraventiei Art.1 din O.G. nr.2/2001 defineste contraventia reprezentand fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si...

Proces-verbal de Constatare a Contravenției

1.Introducere Domeniul contravenţiilor constituie fără îndoială un domeniu cu implicaţii din cele mai profunde şi mai complexe în viaţa de zi cu...

Raspunderea Contraventionala

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Ai nevoie de altceva?