Sancțiunea contravențională

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4049
Mărime: 45.27KB (arhivat)
Publicat de: Cristofor Negru
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V.Gutuleac
INSTITUTUL DE STIINTE PENALE SI CRIMINOLOGIE APLICATA

Cuprins

  1. 1. Definirea si trasaturile sanctiunii contraventionale
  2. 2. Scopul si functiile sanctiunii contraventionale
  3. 3. Sistemul de sanctiuni contraventionale
  4. 4.Aplicarea sanctiunilor contraventionale
  5. 5. Punerea în executare a deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii contravenţionale
  6. 6. Sancţiunea ca instituţie juridică a dreptului contravenţional
  7. 7. Principiile determinării legale a sancţiunilor contravenţionale şi aplicării lor.
  8. 8. Repararea pagubelor produse prin contraventie
  9. 9. Bibliografie

Extras din referat

1. Definirea si trasaturile sanctiunii contraventionala

Orice norma juridica cuprinde consecintele ce survin in cazui nerespectarii dispozitiei normei, adica sanctiunea la care este expus cel care a nesocotit aceasta dispozitie. Sanctiunea juridica este abordata sub aspect teoretic si alte aspec¬te, fiind definita ca “orice masura ре саге о norma de drept о statorniceste drept consecinta, pentru cazul In care preceptul sau va fi nesocotit".

Dintre diversele tipuri de sanctiuni,un loc important ocupa sanctiunea juridica contraventionala, care reprezinta о masura de constringere sau reeducare, aplicata contravenientului in scopul corectarii si reeducirii acestuia, precum si prevenirii comiterii contraventiilor.

Notiunea sanctiune contraventionala este susceptibila de urmatoarele acceptii:

a) Element al normei contraventionale sau consecinta incalcarii dispozi-

tiei normei respective;

b) Institutie de drept contraventional, adica institutia alcatuita din ansamblul normelor juridice care reglementeaza genurile si speciile de consecinte ale incalcarii dispozitiilor normelor contraveneionale.

c) Sancţiunea contravenţională este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvîrşit o contravenţie.

Eа este reglamentat in cadrul unei dintre cele trei institutii fundamen¬tale ale dreptului contraventional, alaturi de contraventie si de raspunderea contraventionala.In conceptia legiuitorului, sanctiunile sunt efectul raspunderii contraventionale, iar aceasta, la randul sau, este consecinta jundica a comiterii contraventiei.

Sanctiunile contraventionale sunt consecintele pe care legea contraventionala le impune in cazul incalcairii preceptelor sale, masurile de constrangere pe care le atrage comiterea contraventiilor si, concomitent, instrumentele de realizare si restabilire a ordinii de drept.

Din aceasta definite rezulta ca sanctiunea contraventionala are un dublu caracter: unul coercitiv (masuri de constringere) si altul corectiv (mijloc de reeducare), fiecare dintre implicand о finalitate distincta.

Privite in cadrul general al sanctiunilor juridice, sanctiunea contraventio¬nala dispune de anumite trasaturi caracteristice:

• este о masura coercitiva ce se caracterizeaza intr-o anumita privatiune,sau restrictie, sau obligatie silita, impusa persoanei vinovate de comiterea contraventiei;

• este un mijloc de reeducare, adica, pe langa caracterul sau represiv,are un puternic rol si efect educativ, de impiedicare,a repetarii conduitei antisocial, de indreptare a contravenientului,de formare,permanentizare,in constiinta acestuia a convingerii ca respectarea legii este necesitate;

• se aplica numai in cazul comiterii unei contraventii, adica nu exista sanctiune fara contraventie;

• se aplica numai fata de contravenient, adica nu poate fi aplicata decat celui vinovat de comiterea contraventiei, neexistand deci raspundere contraventionala pentru fapta altei persoane;

• se aplica in scopul prevenirii comiterii de noi contraventii, adica prin aplicarea si executarea sanctiunii contraventionale nu se urmareste cauzarea unor suferinte fizice sau morale contravenientului, ci indreptarea acestuia, prevenirea comiterii in viitor de noi contraventii sau alte fapte cu percol social concomitent, prin efectul exemplaritatii salte,ea serveste si actiunii de preventie generala.

2. Scopul si functiile sanctiunii contraventionale

Realizarea scopului sanctiunii contraventionale include atat preventia speciala, adica preintampinarea comiterii de noi contraventii de catre cel sanctionat, cat si preventia generala, adica preintampinarea comiterii de noi contraventii de catre alte persoane predispuse sa incalce Iegea contraventio¬nala.

In vederea obtinerii scopului sau, sanctiunea contraventionala indeplineste anumite functii, si anume:

a) functia de constrangere, ceea ce presupune ca sanctiunea impune restrictii celui vinovat de comiterea contraventiei si reprezinta echivalentul pe plan sanctionator al gradului de pericol social al contra¬ventiei. Constrangerea reprezinta un element important pentru eficienta scopului sanctiunii, fiindca exprima corelatia dintre gravitatea contraventiei si severitatea sanctiunii;

b) functia de reeducare, ceea ce presupune сa aplicarea si executarea sanctiunii contraventionale urmareste scopul de a forma о atitudine corecta fata de societate, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala. Reeducarea reprezinta transformarea constiintei contravenientului, combaterea si Iichidarea conceptiilor si deprinderiIor antisociale;

c) functia de exemplaritate, ceea ce presupune ca sanctiunea contraven¬tionala influenteaza asupra altor persoane nestatornice de a se abtine in a comite contraventii, exercitand asupra acestora convingerea privind inevitabilitatea raspunderii contraventionale in cazul daca vor comite contraventii;

d) functia de eliminare, ceea ce presupune ca in cazul contraventiilor cu un grad sporit de pericol social, contravenientul poate fi izolat temporar de societate. Eliminarea are loc numai in cazurile strict prevazute de lege si se realizeaza ori de cite ori sanctiunea arestului administra¬tiv se executa In locuri de detinere.

Bibliografie

1. Gutuleac V.Comarnitcaia E.Drept contraventional,Note de Curs.Institutul de Stiinte Penale si Criminologie Aplicata.Chisnau 2014(Tipografia “Primex Com”).

2. Codul Contravenţional al RM

3. Mihai Adrian Hotcă. Drept Contravenţional, Partea generală. Bucureşti: Editas,2003

4. Vintila Dongoroz,Drept penal,Bucuresti,1999

5. CCA al RM - Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova

6. Costica Bulai,Drept penal,parte generala,Bucuresti

7. Mihai Badescu,Teoria raspunderii si sanctiunii juridice,Lumina Lex,Bucuresti,2001;Lidia Burac,Raspunderea si sanctiunea juridical,Editura LuminaLex,Bucuresti,1997.

8. Drăghici C. V., Iacob A., Corcheş. Drept contravenţional. Bucureşti: Tritonic, 2003/4

9. Ţiclea A., Stan I., Rujoiu C. Îndrumar de constatare a contravenţiilor. - Bucureşti: Global Print, 1999.

10. Furdui S. Dreptul contravenţional. - Chişinău : Cartier Juridic, 2005.

11. Gherginescu R. Reguli de bază ale elaborării şi aplicării reglementărilor privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor // Revista română de drept-1983, nr.8.

12. Groza L., Părăuşanu Gh. Reglementarea sancţionării contravenţiilor. - Bucureşti: Ştiinţifică, 1973.

Preview document

Sancțiunea contravențională - Pagina 1
Sancțiunea contravențională - Pagina 2
Sancțiunea contravențională - Pagina 3
Sancțiunea contravențională - Pagina 4
Sancțiunea contravențională - Pagina 5
Sancțiunea contravențională - Pagina 6
Sancțiunea contravențională - Pagina 7
Sancțiunea contravențională - Pagina 8
Sancțiunea contravențională - Pagina 9
Sancțiunea contravențională - Pagina 10
Sancțiunea contravențională - Pagina 11
Sancțiunea contravențională - Pagina 12
Sancțiunea contravențională - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Sanctiunea Contraventionala.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Contravenția - aspecte procedurale

1. Definitia si trasaturile contraventiei Art.1 din O.G. nr.2/2001 defineste contraventia reprezentand fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si...

Proces-verbal de Constatare a Contravenției

1.Introducere Domeniul contravenţiilor constituie fără îndoială un domeniu cu implicaţii din cele mai profunde şi mai complexe în viaţa de zi cu...

Populația în dreptul internațional public

Noțiunea si consideraţii generale asupra populaţiei în dreptul internaţional public Populaţia reprezintă totalitatea persoanelor fizice care...

Răspunderea contravențională

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Răspunderea contravențională

1. Notiunea de sanctiune Sanctiunile contraventionale sunt acele sanctiuni ce pot fi aplicate persoanelor vinovate de savarsirea contraventiilor....

Sancțiunea Contravențională

1. Definirea, trăsăturile, scopul şi funcţiile sancţiunii contravenţionale §1. Noţiunea de sancţiune contravenţională Orice normă juridică...

Te-ar putea interesa și

Contravenții prevăzute de legislație

Introducere ,,Din lucrările de specialitate rezultă că automobilul, astăzi atât de necesar nouă tuturor, are o istorie plină de peripeţi, marcată...

Contravenția

De la debutul institutiei contraventiei si pâna în prezent, reglementarile în materie contraventionala au fost constante în mentinerea ilicitului...

Raspunderea Administrativ-Contraventionala

I. Contraventia - istoric, definitie, trasaturi - Istoric Prin abordarea traditionala a dreptului penal, prin împartirea tripartita a...

Confiscarea

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND CONFISCAREA BUNURILOR Ordonanta Guvernului nr.2/12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor...

Politici

INTRODUCERE În România, competenţa în emiterea legilor revine puterii legislative, respectiv Parlamentului, format din cele două camere: Senatul...

Contravenția - aspecte procedurale

1. Definitia si trasaturile contraventiei Art.1 din O.G. nr.2/2001 defineste contraventia reprezentand fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si...

Proces-verbal de Constatare a Contravenției

1.Introducere Domeniul contravenţiilor constituie fără îndoială un domeniu cu implicaţii din cele mai profunde şi mai complexe în viaţa de zi cu...

Răspunderea contravențională

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Ai nevoie de altceva?