Sanctiunile Procedural Penale - Trasaturi Specifice si Cazuri de Aplicare a Sanctiunii Absolute

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Sanctiunile Procedural Penale - Trasaturi Specifice si Cazuri de Aplicare a Sanctiunii Absolute.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof.univ. dr. Ioan Doltu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

CAPITOLUL I

1. Legalitatea procesului penal

Actele procedurale sunt mijloacele prin intermediul cărora se aduc la îndeplinire sarcinile ce decurg din actele şi măsurile procesuale. Codul de procedură penală prevede actele procedurale care pot fi realizate de organele judiciare sau alte persoane. Încălcarea dispoziţiilor legale care privesc desfăşurarea procesului penal poate avea ca rezultat aplicarea de sancţiuni participanţilor la procesul penal precum şi sancţiuni privind efectele actelor procesuale şi procedurale încheiate nelegal. Inexistenţa, decăderea, inadmisibilitatea şi nulitatea intră în sfera noţiunii de sancţiune procedurală, în sens larg.

Dreptul procesual penal nefiind altceva decât dreptul penal substanţial în acţiune, in mod firesc, principiile din dreptul penal îşi au rezonanţe specifice in procedura penala. Astfel, principiilor “nullum crimen sine lege” si “nulla poena sine lege” care semnifică legalitatea incriminarilor si legalitatea pedepselor in dreptul penal, le corespunde in procedura principiul “nulla justitia sine lege” adică nu exista justiţie in afara legii. In condiţiile actuale ale societăţii noastre, promovarea riguroasă a legalităţii în toate sectoarele vieţii nu este un fenomen intâmplător ci constituie un proces necesar, obiectiv, de dezvoltare a acesteia.

Principiul legalităţii procesului penal este o transpunere pe plan particular a principiului general al legalităţii consacrat in art. 1 alin. 5 din Constituţie unde se arată “In România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

Legea 304/2004 privind organizarea judiciara cuprinde o serie de dispoziţii care impun necesitatea respectării legii in activitatea de înfăptuire a justiţiei. Astfel, art 2 alin 1 se arata ca “Justiţia se infăptuieşte în numele legii, este unica, imparţială si egala pentru toţi”; în art 3 se menţionează legalitatea competenţei organelor judiciare şi a procedurii judiciare ; in art 10 se precizează că instanţele de judecată sunt constituite potrivit legii ; de asemenea conform art 16 “hotărârile judecătoreşti trebuie respectate şi aduse la îndeplinire în condiţiile legii”.

Principiul legalităţii procesului penal este dublat de numeroase garanţii; astfel ori de cate ori legea nu a fost respectată cu ocazia dispunerii vreunui act procesual sau cu ocazia realizării vreunui act procedural, există posibilitatea anulării lui, iar cand vătămarea procesuală este de neinlaturat nulitatea capătă caracter absolut.

Alături de sancţiunile procedurale penale aplicabile actelor procesuale si procedurale care au luat fiinta prin încalcarea legii, există şi o suită de sancţiuni aplicabile persoanelor care au incalcat legea cu ocazia desfăşurării activităţilor procesual penale. Aceste sancţiuni pot fi administrative, civile sau penale. Astfel în cazul săvârşirii unor abateri judiciare, poate fi aplicată o amenda judiciară. De asemenea, Legea 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor instituie răspunderea disciplinară a judecătorilor si procurorilor dispoziţii legale care consacră această formă de răspundere juridică, fiind enumerate şi abaterile disciplinare care pot determina angajarea acestei răspunderi.

În Codul Penal ,partea specială, sunt prevazute infracţiuni care impiedică înfăptuirea justiţiei, iar unele dintre acestea pot fi săvârşite numai cu ocazia desfăşurării procesului penal. În vederea consolidării principiului legalităţii în procesul penal, alături de sancţiunile procedurale, sancţiunile cu caracter administrativ, civil sau penal îşi găsesc aplicarea in funcţie de gravitatea încălcării legii . Sunt reglementate numeroase posibilităţi de control sistematic şi eficient prin care pot fi descoperite şi inlăturate actele procesuale şi procedurale nelegale.

Astfel, întreaga activitate de urmărire penală este supravegheata de procuror iar conţinutul acestei supravegheri , controlul respectarii legii de catre organele de cercetare penala ocupa un loc primordial.

CAPITOLUL II

1. Sancţiunile procesual penale

2.1. Conceptul de sancţiuni procedural-penale

Principiul legalităţii exprimă cerinţa ca procesul penal să se desfăşoare în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de lege. Ca urmare, organele judiciare, părţile, apărătorii nu pot efectua, în decursul procesului penal, decât actele procesuale şi procedurale pe care le admite şi numai cu respectarea întocmai a condiţiilor legale.

Respectarea dispoziţiilor care reglementează desfăşurarea procesului penal poate fi privita sub aspect constitutiv şi funcţional. Sub aspect constitutiv, este necesar să fie îndeplinite toate actele procesuale constitutive ale procesului penal, fără de care legea nu admite condamnarea inculpaţilor; sub aspect funcţional, activităţile procesuale şi procedurale trebuie îndeplinite potrivit condiţiilor prevăzute de lege, care sunt garanţii ale realizării funcţiei pentru care au fost instituite. Omiterea efectuării unor acte procesuale constitutive sau efectuarea lor în alte condiţii decât cele legale poate influenţa negativ soluţionarea justă a cauzei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sanctiunile Procedural Penale - Trasaturi Specifice si Cazuri de Aplicare a Sanctiunii Absolute.doc