Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute

Referat
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 9410
Mărime: 40.73KB (arhivat)
Publicat de: Vasile Cosma
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.univ. dr. Ioan Doltu

Extras din referat

CAPITOLUL I

1. Legalitatea procesului penal

Actele procedurale sunt mijloacele prin intermediul cărora se aduc la îndeplinire sarcinile ce decurg din actele şi măsurile procesuale. Codul de procedură penală prevede actele procedurale care pot fi realizate de organele judiciare sau alte persoane. Încălcarea dispoziţiilor legale care privesc desfăşurarea procesului penal poate avea ca rezultat aplicarea de sancţiuni participanţilor la procesul penal precum şi sancţiuni privind efectele actelor procesuale şi procedurale încheiate nelegal. Inexistenţa, decăderea, inadmisibilitatea şi nulitatea intră în sfera noţiunii de sancţiune procedurală, în sens larg.

Dreptul procesual penal nefiind altceva decât dreptul penal substanţial în acţiune, in mod firesc, principiile din dreptul penal îşi au rezonanţe specifice in procedura penala. Astfel, principiilor “nullum crimen sine lege” si “nulla poena sine lege” care semnifică legalitatea incriminarilor si legalitatea pedepselor in dreptul penal, le corespunde in procedura principiul “nulla justitia sine lege” adică nu exista justiţie in afara legii. In condiţiile actuale ale societăţii noastre, promovarea riguroasă a legalităţii în toate sectoarele vieţii nu este un fenomen intâmplător ci constituie un proces necesar, obiectiv, de dezvoltare a acesteia.

Principiul legalităţii procesului penal este o transpunere pe plan particular a principiului general al legalităţii consacrat in art. 1 alin. 5 din Constituţie unde se arată “In România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

Legea 304/2004 privind organizarea judiciara cuprinde o serie de dispoziţii care impun necesitatea respectării legii in activitatea de înfăptuire a justiţiei. Astfel, art 2 alin 1 se arata ca “Justiţia se infăptuieşte în numele legii, este unica, imparţială si egala pentru toţi”; în art 3 se menţionează legalitatea competenţei organelor judiciare şi a procedurii judiciare ; in art 10 se precizează că instanţele de judecată sunt constituite potrivit legii ; de asemenea conform art 16 “hotărârile judecătoreşti trebuie respectate şi aduse la îndeplinire în condiţiile legii”.

Principiul legalităţii procesului penal este dublat de numeroase garanţii; astfel ori de cate ori legea nu a fost respectată cu ocazia dispunerii vreunui act procesual sau cu ocazia realizării vreunui act procedural, există posibilitatea anulării lui, iar cand vătămarea procesuală este de neinlaturat nulitatea capătă caracter absolut.

Alături de sancţiunile procedurale penale aplicabile actelor procesuale si procedurale care au luat fiinta prin încalcarea legii, există şi o suită de sancţiuni aplicabile persoanelor care au incalcat legea cu ocazia desfăşurării activităţilor procesual penale. Aceste sancţiuni pot fi administrative, civile sau penale. Astfel în cazul săvârşirii unor abateri judiciare, poate fi aplicată o amenda judiciară. De asemenea, Legea 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor instituie răspunderea disciplinară a judecătorilor si procurorilor dispoziţii legale care consacră această formă de răspundere juridică, fiind enumerate şi abaterile disciplinare care pot determina angajarea acestei răspunderi.

În Codul Penal ,partea specială, sunt prevazute infracţiuni care impiedică înfăptuirea justiţiei, iar unele dintre acestea pot fi săvârşite numai cu ocazia desfăşurării procesului penal. În vederea consolidării principiului legalităţii în procesul penal, alături de sancţiunile procedurale, sancţiunile cu caracter administrativ, civil sau penal îşi găsesc aplicarea in funcţie de gravitatea încălcării legii . Sunt reglementate numeroase posibilităţi de control sistematic şi eficient prin care pot fi descoperite şi inlăturate actele procesuale şi procedurale nelegale.

Astfel, întreaga activitate de urmărire penală este supravegheata de procuror iar conţinutul acestei supravegheri , controlul respectarii legii de catre organele de cercetare penala ocupa un loc primordial.

CAPITOLUL II

1. Sancţiunile procesual penale

2.1. Conceptul de sancţiuni procedural-penale

Principiul legalităţii exprimă cerinţa ca procesul penal să se desfăşoare în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de lege. Ca urmare, organele judiciare, părţile, apărătorii nu pot efectua, în decursul procesului penal, decât actele procesuale şi procedurale pe care le admite şi numai cu respectarea întocmai a condiţiilor legale.

Respectarea dispoziţiilor care reglementează desfăşurarea procesului penal poate fi privita sub aspect constitutiv şi funcţional. Sub aspect constitutiv, este necesar să fie îndeplinite toate actele procesuale constitutive ale procesului penal, fără de care legea nu admite condamnarea inculpaţilor; sub aspect funcţional, activităţile procesuale şi procedurale trebuie îndeplinite potrivit condiţiilor prevăzute de lege, care sunt garanţii ale realizării funcţiei pentru care au fost instituite. Omiterea efectuării unor acte procesuale constitutive sau efectuarea lor în alte condiţii decât cele legale poate influenţa negativ soluţionarea justă a cauzei.

Preview document

Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 1
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 2
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 3
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 4
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 5
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 6
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 7
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 8
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 9
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 10
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 11
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 12
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 13
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 14
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 15
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 16
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 17
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 18
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 19
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 20
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 21
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 22
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 23
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 24
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 25
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 26
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 27
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 28
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 29
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 30
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 31
Sancțiunile procedural penale - trăsături specifice și cazuri de aplicare a sancțiunii absolute - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Sanctiunile Procedural Penale - Trasaturi Specifice si Cazuri de Aplicare a Sanctiunii Absolute.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza nulităților în drept

Capitolul 1 Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal 1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Procesual Penal

Dreptul procesual penal consta în totalitatea normelor juridice care reglementeaza activitatea organelor judiciare si a partilor, precum si...

Te-ar putea interesa și

Analiza nulităților în drept

Capitolul 1 Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal 1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Drept contravențional

M1.U1.1. Introducere Dreptul apare ca un ansamblu organizat si logic a carui structura implica o retea de relatii a caror organizare si...

Procesul Penal

CAPITOLUL I Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal SECŢIUNEA I Procesul penal ca mijloc de realizare a justiţiei...

Ai nevoie de altceva?