Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1.DEFINIȚIE

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a unuia dintre ele, la cererea unei persoane, a celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziție administrativă sau după ce a fost parcursă o anumită procedura administrativă. Numele unei persoane cuprinde numele de familie si prenumele.Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei si se schimba de drept prin modificarea intervenita in statutul civil al persoanei fizice, in conditiile prevazute de lege.

Prenumele se stabileste la data inregistrarii nasterii, pe baza declaratiei de nastere facute de persoana care declara nasterea.Numele de familie si prenumele copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti, precum si in situatia in care copilul este abandonat de catre mama in spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilita in termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc prin dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza a fost gasit copilul ori s-a constatat abandonul acestuia, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.Numele se poate schimba pe cale administrativa conform legislatiei in vigoare.

Cadrul legal este stipulat de Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003 - privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Competență de soluționare a cererilor este a președintelui consiliului județean, respectiv a primarului general al municipiului București, care se pronunță prin emiterea dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii, conform prevederilor art. 13 din OG nr. 41/2003. Sunt necesare motive temeinice care să îndreptățească solicitantului să ceară schimbarea numelui sau a prenumelui pe cale administrativă. În Codul Civil se face o referire la problema schimbării numelui pe cale administrativă în cadrul art. 85, potrivit căruia „Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea”. Spre deseobire de numele de familie, care este supus modificării ca urmare a schimbărilor în starea civilă, prenumele nu este supus unor asemenea modificări. În schimb prenumele este supus schimbării pe cale administrativă.

2. CADRUL LEGISLATIV

Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare stabilește că: „Cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea” .

În Codul Civil se face o referire la problema schimbării numelui pe cale administrativă în cadrul art. 85, potrivit căruia „Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea”.

Precizări importante în această materie sunt stipulate și în Legea nr. 119/1996 republicată și Metodologia pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Art. 3 din O.G. nr. 41/2003, dispune că numele se poate schimba pe cale administrativă. Potrivit art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 41/2003, cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a uneia dintre acestea, în condițiile prezentei ordonanțe, în timp ce art.5 prevede că cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetățenie domiciliate în România se soluționează în aceleași condiții ca și cele ale cetățenilor români.

Fisiere in arhiva (1):

  • Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui.docx