Secretarul Unitatii Administrativ-Teritoriale

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Secretarul Unitatii Administrativ-Teritoriale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Sava Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL I - CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE
I.1. NOTIUNEA DE FUNCTIE PUBLICA
I.2. CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE
CAPITOLUL II- SECRETARUL UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE - FUNCTIE PUBLICA DE CONDUCERE
II.1. ISTORIC
CAPITOLUL III - OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE SECRETAR AL UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE
III.1. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE DE SECRETAR AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
III.2. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE SECRETAR AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
III.3. ETAPELE CONCURSULUI .
III.4. NUMIREA SI ELIBERAREA DIN FUNCTIA PUBLICA DE SECRETAR AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
CAPITOLUL IV - INCOMPATIBILITATI ALE FUNCTIEI PUBLICE DE SECRETAR AL INITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
CAPITOLUL V - ATRIBUTIILE SECRETARULUI UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Extras din document

CAPITOLUL I

CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE

I.1. NOTIUNEA DE FUNCTIE PUBLICA

Mijloacele prin care se realizeaza administratia publica sunt resursele umane, cele materiale si financiare , precum si competenta. Resursele umane reprezentate de personae fizice organizate intr-o institutie sunt parghiile prin care actioneaza administratiile publice sau particulare. Functia este un element esential ce exprima felul activitătii la prestarea careia persoana s-a obligat prin raportul juridic de drept public sau privat.

Functia publica este alcatuita din competente stabilite de lege cuprinzand atributiile necesare satisfacerii intereselor generale si scopurilor de interes public pentru care a fost creata, neputandu-se admite ca ea sa fie utilizata in scopuri personale.

Potrivit Legii nr.188/1999 (r 2) privind statutul functionarilor publici “functia publica reprezinta ansamblul atributiillor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome”. Textul legii defineste functionarul public ca fiind persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica.

Din definitia functiei publice, data de legiuitor, rezulta urmatoarele trasaturi caracteristice:

-Functia publica cuprinde un ansamblu de atributii si responsabilitati stabilite in temeiul legii;

-Functia publica este creata prin lege sau alte acte normative emise pe baza si in executarea legii;

-Functia publica are un character permanent si prezinta continuitate, deoarece si nevoile comunitatii sunt permanente;

-Functia publica nu constituie obiectul unei intelegeri sau conventii intre parti si nu poate fi stabilita prin contract;

-Functia publica este organizata pentru a realize competentele conferite de administratia publica;

-Finantarea functiilor publice este asigurata de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

-Atributiile stabilite prin lege sau potrivit legii dau competenta celor care indeplinesc functiile respective,ca in regim de drept administrativ, sa faca acte juridice, opratiuni administrative sau materiale in mod legal.

I.2. CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE

Textul Legii nr.188/1999 (r 2) privind statutul functionarilor publici clasifica functiile publice astfel:

A. Functii publice generale si functii publice specific.

Functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale.

Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, stabilite in vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specific.

Fisiere in arhiva (1):

  • Secretarul Unitatii Administrativ-Teritoriale.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ANDREI ŞAGUNA DREPT PUBLIC ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE