Serviciul de Transport Public Local - RA OTL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Serviciul de Transport Public Local - RA OTL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAP. 1 ASPECTE GENERALE
1.1 INTRODUCERE
1.2 TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL
CAP. 2 ASPECT PRACTIC
2.1 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT ORADEA

Extras din document

CAP.1 ASPECTE GENERALE

1.1 INTRODUCERE

Legea 51/2006 stabileste serviciile comunitare de utilitati publice (denumite servicii de utilitati publice) , desfasurate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul satisfacerii cerintelor comunitatilor locale, prin care se asigura urmatoarele utilitati:

a) alimentarea cu apa;

b) canalizarea si epurarea apelor uzate;

c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;

e) salubrizarea localitatilor;

f) iluminatul public;

g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;

h) transportul public local.

In functie de necesitati se pot infiinta, in conditiile legii, si alte servicii de utilitati publice avand ca obiect alte activitati.

Guvernul, ca autoritate a administratiei publice centrale, asigura realizarea politicii generale a statului in domeniul serviciilor de utilitati publice, in concordanta cu Programul de guvernare si cu obiectivele Planului national de dezvoltare economico-sociala a tarii. El examineaza periodic starea serviciilor de utilitati publice si stabileste masuri pentru dezvoltarea durabila si cresterea calitatii acestora, corespunzator cerintelor utilizatorilor si nevoilor localitatilor, pe baza unor strategii sectoriale specifice, sprijinind autoritatile administratiei publice locale.

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de consiliile locale, de consiliile judetene, de asociatiile de dezvoltare comunitara sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In organizarea, functionarea si dezvoltarea acestor servicii de utilitati publice, interesul general al comunitatilor locale este prioritar.

Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale si operatori, stabilite in baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, dupa caz, in functie de forma de gestiune adoptata.

Operatorul este persoana juridica romana sau straina care are competenta si capacitatea recunoscute prin licenta de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu de utilitati publice si care asigura nemijlocit administrarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia. Operatori pot fi:

- autoritatile administratiei publice locale sau o structura proprie a acestora cu personalitate juridica;

- asociatiile de dezvoltare comunitara;

- societatile comerciale infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale;

- societatile comerciale cu capital social privat sau mixt;

Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitati:

a) gestiune directa;

b) gestiune delegata.

Gestiunea directa este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma, in calitate de operator, toate sarcinile si responsabilitatile ce le revin, potrivit legii, cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice si la administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente.

Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, transfera unuia sau mai multor operatori toate sarcinile si responsabilitatile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.

Serviciile de utilitati publice trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte esentiale:

a) universalitate;

b) continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditii contractuale;

c) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung;

d) accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditii contractuale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Serviciul de Transport Public Local - RA OTL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SPECIALIZAREA: ADMINISTRATIE PUBLICA ANUL III