Sisteme de jurisdicție a muncii salariate

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3599
Mărime: 41.10KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Negru
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE Catedra Ştiinţe administrative

Cuprins

1. INTRODUCERE

2. SISTEME PRIN CARE SE REALIZEAZĂ JURISDICȚIA MUNCII 3

3. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE JURISDICȚIE A MUNCII ÎN DIVERSE STATE

4. CONCLUZII

5. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de reglementările normativ în domeniu, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit acelorași reglementări. În acest fel, jurisdicţia muncii reprezintă întreaga activitate de soluţionare de către anumite organe a conflictelor de muncă şi a celorlalte cereri privind raporturile de muncă şi raporturile conexe acestora, inclusiv reglementările referitoare la organele competente să soluţioneze astfel de conflicte şi cereri, precum şi la regulile procedurale aplicabile.

Din aceste considerente, în mare parte jurisdicţia muncii este un atribut al instanţelor judecătoreşti, ca excepţie însă, conflictele de muncă şi celelalte cereri privind raporturile de muncă şi raporturile conexe acestora pot fi soluţionate şi de alte organisme prevăzute expres de lege, conform unor proceduri special, ducînd în acest fel al apariția și dezvoltarea unor sisteme distincte prin care se realizează jurisdicția muncii salariate.

Astfel, remarcăm că sistemele respective diferă de la un stat la altul, de la un grup de state a altul, deoarece acestea s-au format şi s-au dezvoltat fiind influenţate de un şir de diverşi factori economici, sociali, istorici, politici care au adus schimbări în organizarea autorităților și proceselor privind jurisdicția muncii, a atribuţiilor, dar şi a modalităţilor de soluționare eficientă a conflictelor și litigiilor care apar în cadrul raporturilor juridice ale dreptului muncii.

În acest context, la etapa actuală, ţinînd cont de fenomenul europenizării care a cuprins toate ramurile de drept, inclusiv și pe cea a dreptului muncii, inclusiv prin îmbinarea diferitor tehnici, valori, mecanisme şi forme de organizarea a sistemelor prin care se realizează jurisdicția muncii salariate, este important de a stabili care sunt în principal acele sisteme, ce trăsături de manifestare le sunt caracteristice, și care țări au abordat un sistem sau altul, adaptîndu-l la formele de organizare statală și socială a acestor state. Drept rezultat stabilim că, cunoaşterea sistemelor de jurisdicție a muncii dispune de un grad ridicat de actualitate, mai ales prin faptul stabilirii formelor concrete de organizare şi funcţionăre a sistemelor respective, identificînd în acest fel caracterul specific fiecărui sistem.

1. SISTEME PRIN CARE SE REALIZEAZĂ JURISDICȚIA MUNCII

Constituind un domeniul dintre cele mai importante ale dreptului muncii, problemele jurisdicției muncii au format obiectul unor permanente preocupări. Legislația diferitor țări, în funcție de tradițiile, de specificul național și de dimensiunile concrete ale raporturilor dintre sindicate și patronate, au căutat, în mod permanent, să găsească soluții eficace pentru a asigura rezolvarea litigiilor de muncă într-o manieră convenabilă, garantîndu-se totodată continuitatea proceselor de producție și evitarea oricăroor implicații nedorite pe planul raporturilor sociale.

În acest fel, în domeniul jurisdicției muncii se constată o mare diversitate a sistemelor de organizare a jurisdicțiilor. Alegerea unui sistem sau al altuia este legată de tradițiile democratice ale unor state, de gradul de organizare a mișcării sindicale, de mecanismele generale de înfăptuire a drepturilor cetățenilor, de principiile și normele aplicabile în realizarea dreptului muncii, etc. Din acest considerent vom relata în cele ce urmeză despre sistemele care sunt utilizate în realizarea jurisdicției muncii.

Jurisdicțiile specializate constituie formele moderne de reglementare a litigiilor de muncă ce au căpătat în ultimii ani o tot mai largă audiență. Aceste jurisdicții specializate au avantajul de a supune litigiile spre soluționare, unor factori competenți ce dispun de pregătire de specialitate recunoscută și care pot în consecință, să ofere maximum de acuratețe și de eficiență soluțiilor pe care le pronunță. Jurisdicțiile specializate pot fi la rîndul lor de două feluri:

1.1 Organe autonome de jurisdicție a muncii. Așa tip de organe există în Marea Britanie și în Germania, considerîndu-se necesar ca tribunalele care pronunță soluții în litigiile de muncă să aibă o suficientă pregătire în domeniul respectiv, să cunoască foarte bine problemele muncii și să se bucure de o deplină independență și autonomie.

Preview document

Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 1
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 2
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 3
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 4
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 5
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 6
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 7
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 8
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 9
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 10
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 11
Sisteme de jurisdicție a muncii salariate - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Jurisdictie a Muncii Salariate
    • sisteme de jurisdictie a muncii.docx
    • sisteme jurisdictie a muncii2.docx

Alții au mai descărcat și

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Organizarea și atribuțiile Curții Constituționale

In Titlu V din Constitutie,intitulat “Curtea Constitutionala”,art.140,pct.1, se stipuleaza “Curtea Constitutionala se compune din 9...

Controlul constituționalității legilor înainte de promulgare

Curtea Constitutionala 1.1.Scurt istoric privind Curtea Constitutionala Aceasta institutie – Curtea Constitutionala- reprezinta “ o premiera “in...

Controlul constituționalității legilor

Controlul constitutional trebuie sa formeze un obiect de studiu iar in lipsa, supramatia legii piezandu-si aplicabilitatea practica, si ramanand un...

Proceduri legislative speciale

1.Noțiuni introductive: Dispozițiile constituționale prevăd că suveranitatea națională aparține poporului român care o exercită prin intermediul...

Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare

1. Procedura hotărârilor preliminare Curtea de Justiţie colaborează cu instanţele judecătoreşti ale statelor membre, care sunt instanţele de drept...

Competența Curții Constituționale

O autoritate publica, indeplinind functia pentru realizarea careia a fost instituita, se defineste nu numai prin competenta si organizarea sa,...

Controlul cetățenilor asupra administrației

CAPITOLUL 1. ADMINISTRATIA PUBLICA SI CETATEANUL In cele mai multe dintre lucrarile de drept administrativ si stiinta administratiei, sunt...

Te-ar putea interesa și

Munca și Conflictele de Munca

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA MUNCĂ ŞI LA CONFLICTELE DE MUNCĂ Munca reprezintă o activitate inseparabilă de existenţa fiinţei umane Munca...

Camera Deputaților

CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA INSTITUTIEI Infiintarea si desfasurarea activitatii Camerei Deputatilor , limitele autoritatii acesteia ca for...

Afacerile publice în domeniul muncii și protecției sociale

CAPITOLUL I 1.1. Afacerea publica. Pentru definirea cuvântului “publica” din sintagma afacere publica, vom prezenta “conceptul complex –...

Avantajele integrării României în piața UE

CAP. I SCURTĂ PREZENTARE A U.E. ŞI A EXTINDERII ACESTEIA CĂTRE CENTRUL ŞI ESTUL EUROPEI 1.1. ORIGINEA IDEII DE UNIUNE EUROPEANĂ Ideea de Uniune...

Aspecte privind soluționarea conflictelor de drepturi

1. Notiunea si clasificare conflictelor de munca. Notiunea conflictelor de munca. Economia de piata presupune cu necesitate existenta a doi...

Jurisdicția muncii în dreptul comparat

Redefinirea unor conceptii juridice fundamentale si elaborarea cadrului normativ care sa asigure dezvoltarea in continuare a tarii noastre,...

Managementul Resurselor Umane

Director vanzari  fisa postului Atributiile postului - Studiaza piata, selectioneaza furnizorii si dirijeaza gestiunea depozitelor - Asigura...

Ai nevoie de altceva?