Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

Referat
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3864
Mărime: 61.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
comparatie intre sistemul administrativ din romania si cel din italia

Cuprins

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ.3

2. Conceptul de sistem administrativ public şi componentele sale.4

3. Aplicarea principiului legalităţii în activitatea administrativă.5

4. Cadrul instituţional al Uniunii Europene.6

5. Sistemul administrativ romanesc si sistemul administrativ italian.6

• Politica administrativa.6

• Structurile administrative.7

• Activitatea jurisdictionala administrativa.10

6. Concluzii.13

7. Bibliografie.14

Extras din document

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ

Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt grupate în opt titluri, unele titluri având capitole şi secţiuni. Titlul III, denumit Autorităţile publice,cuprinde şase capitole, şi este astfel structurat încât să reflecte concepţia constituantei cu privire la distribuirea competenţelor între principalele categorii de instituţii care deţin exerciţiul puterilor în stat şi raporturile dintre ele.

Conform Constituţiei, România este un stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil ce se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului celor trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească. Dacă funcţia legislativă în stat este asigurată de Parlament, iar cea judecătorească de instanţele judecătoreşti, autoritatea executivă este reprezentată de preşedintele ţării, care are atribuţia de a veghea la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice, precum şi de Guvern, care are rolul de a asigura politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice.

In Italia principiile constituţionale vizând administraţia n-au fost dezvoltate pe cale normativă (legislativă sau executivă) ci prin dreptul judiciar şi doctrină.

Practica judiciară a avut un rol important în configurarea principiilor generale ale dreptului administrativ, în lipsa unei codificări legislative sau executive.

În acest context şi dreptul cutuniar a avut un rol deosebit în formarea dreptului administrativ după legea scrisă şi practica judiciară, cu aplicabilitate nu împotriva legii ci numai după lege şi pe lângă ea, în completarea ei.

Printre principiile legale care vizează administraţia enumerăm organizarea şi funcţionarea legală a acesteia, eficienţa şi imparţialitatea sistemului, buna-credinţă şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţeanului.

2. Conceptul de sistem administrativ public şi componentele sale

Abordată într-o viziune sistemică, activitatea specifică administraţiei publice se desfăşoară prin intermediul unei multitudini de forme instituţionale ce constituie un angrenaj instituţional, ale cărui principii de organizare variază în funcţie de problemele puse, de presiunile exterioare şi de preocupările proprii, dar care presupune şi integrarea sa în mediul social, politic şi economic existent cu multiple diferenţieri în spaţiu şi timp.

În doctrina româneasca actuala exista doua mari tendinte în definirea continutului acestui concept.

Într-o prima opinie puterea executiva este sinonima cu statul sau autoritatile sale publice centrale si teritoriale, respectiv guvern, ministere, precum si structurile acestora din teritoriu, adica prefect si serviciile publice deconcentrate, în vreme ce administratia locala (consilii locale si judetene, respectiv primarii) reprezinta o cu totul alta institutie fundamentala ce nu poate fi inclusa în puterea executiva, neîndeplinind o functie executiva.

Într-o a doua opinie , dimpotriva, administratia publica este un sistem unitar, în frunte cu guvernul, indiferent de structurile sale centrale, teritoriale sau locale, reprezentând ansamblul autoritatilor constituite în mod distinct în capitolul V al titlului III din Constitutie sub denumirea juridica generica de administratie publica.

Indiferent de opiniile doctrinare exprimate, vom defini administraţia publică ca acea categorie a autorităţilor publice constituite în temeiul aceleiaşi funcţii fundamentale de activitate executivă pe care o înfăptuiesc şi prin care se realizează în mod specific puterea publică

Administraţia publică, văzută în linia tradiţională a serviciului public, reprezintă un ansamblu de autorităţi, agenţi şi organisme, care, sub impulsul puterii politice, are menirea să asigure multiplele intervenţii ale statului modern în viaţa particularilor, prin puterea centrală sau autorităţile locale.

Administraţia publică mai poate fi receptată ca un cumul de servicii publice destinate să satisfacă anumite interese generale, regionale sau comunale, statul nefiind singurul care înfiinţează servicii publice. În mod evident, judeţele şi comunele, prin calitatea lor de colectivităţi locale, îşi pot organiza propriile servicii în vederea satisfacerii intereselor lor, dar, între interesele locale şi cele naţionale nu există o separare completă, ci, dimpotrivă, atât unele cât şi altele au întotdeauna o anumită înrâurire asupra bunului mers al statului.

Bibliografie

1. Constituţia României din 31/10/2003, www.constitutia.ro

2. Constitutia Republicii Italiene, http://www.casacultureivrea.it/costituzione/romeno.pdf

3. Suport curs EUROPE DIRECT IASI - Descentralizarea administratiei publice

4. Dana Apostol Tofan – Instituti administrative europene , Note de curs Bucuresti 2008

5. Prof. Univ. Dr.Mihaela Onofrei – Sisteme administrative europene, Suport de curs Iasi 2009/2010

6. Ioan Santai „Drept administrativ si stiinta administartiei „ Cluj Napoca,2002

Preview document

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 1
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 2
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 3
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 4
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 5
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 6
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 7
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 8
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 9
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 10
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 11
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 12
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 13
Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Administrativ din Romania si Sistemul Administrativ din Italia.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Relații comunitare externe

CAPITOLUL I 1. NATURA JURIDICĂ A COMUNITĂŢII EUROPENE 1.1.Comunitatea europeană subiect al dreptului internaţional public Raportul juridic...

Sisteme administrative europene - comparație Portugalia și Belgia

1. Titlul lucrarii si justificarea acestuia Sistemul administrativ al UE cuprinde 27 de state, după inceputul anului 2007, când s-a conturat...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Drepturile Omului

SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECTIE A DREPTURILOR OMULUI - PRIVIRE SPECIALA ASUPRA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI Conceptul drepturilor omului -...

Principii de Organizare și Funcționare a Sistemelor

Introducere La nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, principiile comune aplicabile administratiei publice creeaza premizele unui „Spatiu...

Instituția primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie și Italia

Instituţia primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie şi Italia Secţiunea 1. Administraţia locală din România...

Te-ar putea interesa și

Recursul administrativ - forme, caractere și eficiență în legislația din țara noastră și alte state ale UE

CAPITOLUL I Teoria generală a recursului administrativ 1.1. Noţiune, fundamentul juridic, originea şi evoluţia recursului administrativ În ceea...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Situația politică și religioasă în vremea împăratului Alexios I Comnenul(1081-1118)

Introducere Imperiul Bizantin a dominat secole de-a rândul răsăritul Europei, influenţând populatiile din această zona, fiind la rândul sau...

Studiu Comparativ asupra Sistemului de Pensii din România și Sistemelor de Pensii din Alte Țări

INTRODUCERE Prezenta lucrare este un studiu comparativ asupra sistemului de pensii din România şi sistemelor de pensii din diverse state, in...

Structuri Administrative Publice Locale în Germania și Italia

1. Titlul studiului şi justificarea titlului Titlul prezentului studiu este “Structuri administrative publice locale în Germania şi Italia”....

Dezvoltarea abilitaților și aptitudinilor, mijloc de creștere a performanței în echipă

Astazi pentru majoritatea companiilor, provocarea este de a livra rapid şi flexibil produse şi servicii noi si de calitate, pentru a răspunde la...

Instituția primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie și Italia

Instituţia primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie şi Italia Secţiunea 1. Administraţia locală din România...

Sistemul de învățământ superior din Danemarca și Italia

Capitolul 1 : Titlul lucrarii si justificarea acestuia - “Studiu comparativ intre invatamantul superior din Danemarca si Italia” - Am ales...

Ai nevoie de altceva?