Sistemul de Publicitate Imobiliara al Cartii Funciare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul de Publicitate Imobiliara al Cartii Funciare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Aurelia Rusu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

I. Consideratii generale privind notiunea de publicitate imobiliara in dreptul civil roman

1. Notiunea de publicitate.

Prin instituirea unor norme legale care sa guverneze organizarea si functionarea unei societati,se urmareste ,evident,asigurarea protectiei societatii,in general,si a individului,in particularca element al acestui intreg,in fata oricarei fraude si preintampinarea oricarui prejudiciu.

Din punct de vedere al participantilor la circuitul civil,aceasta protectie vizeaza apararea drepturilor subiective,ata a celor personale,cat a celor patrimoniale.Aceste drepturi, atat timp cat fac parte din patrimonial unei persoane.si sunt incluse in circuitul civil au un character social,ele manifestandu-se ca o relatie care se stabileste intre titularul dreptului si ceilalti membri ai societatii.

In aceasta ipoteza,pentru a putea fi respectate,aceste drepturi trebuie sa fie aduse la cunostinta societatii,a celorlati participanti la circuitul civil,altii decat titularul lor,deoarece cu cat un drept este mai bine delimitat si mai bine cunoscut,cu ata el este mai respectat si cu atat el se exercita mai correct, acest scop este adus la indeplinire prin intermediul institutiei juridice a publicitatii.

Prin publicitate,in sens larg,intelegem modalitatile prin care anumite acte sau operatiuni juridice sunt aduse la cunostinta publicului ori,dupa caz,sunt savarsite in locuri publice,cu sau fara participarea acestuia.

Publicitatea,in functie de natura si specificul operatiunii juridice,se poate realize in mai multe forme: prin publicare,in cazul legilor si a actelo normative care doar dup ace pot fi cunoscute de public intra in vigoare prin posibilitatea publicului de a participa la savarsirea actelor juridice- de exemplu ,participarea la celebrarea unei casatorii sau la dezbaterile juridice,prin efectuarea unor inscrisuri in registrele de publicitate imobiliara,etc.

Publicitatea actelor juridice este strans legata de forma acestora.

Unul din cele mai importante segmente ale publicitatii juridice il constituie publicitatea actelor juridice prin care se constituie,se sting sau se transmit drepturi reale. Drepturile reale sunt,prin esenta lor,opozabile erga omnes,spre deosebire de drepturile de creanta care sunt opozabile doar unui debitor determinat. Dar pentru aceasta opozabilitate erga omnes sa fie functionala trebuie ca dreptul real la care ea se refera sa fie cunoscut de catre membrii societatii,pentru ca acestia sa-l poata respecta ca atare. Cu alte cuvinte,este necesara publicitatea actului prin care el s-a nascut.

2. Formele de publicitate.Enumerare

Dupa cum obiectul material al actului juridic este un bun mobil sau imobil,distingem intre publicitatea mobiliara si publicitatea imobiliara.

Prin publicitate mobiliara intelegem aducerea la cunostinta publicului a operatiunilor juridice savarsite in legatura cu bunurile mobile.

Ca element distinctive al publicitatii mobiliare fata de publicitatea imobiliara,printer multe altele,unul retine indeosebi atentia, si anume principiul potrivit caruia,in material nasterii,modificarii sau stingerii drepturilor reale asupra mobilelor posesia are rol de publicitate.

Date fin caracteristicile bunurilor mobile,consideram ca posesia este singurul semn evident al dreptului de proprietate in materie mobiliara,in aceasta situatie cazurile de publicitate mobiliara fiind extreme de limitate,dintre acestea putant enumera:

a)darea de data certa inscrisului sub semnatura private in conditiile art 1182 C. civ.

b) publicitatea constituirii gajului si a oricarei garantii reale mobiliare in conditiile legii nr 99/1999

c) publicitatea cesiunii de creanta

d) inregistrarea transmisiunii titlurilor nominative in registrele societatii emitente in conditiile legii nr 31/1990si ale legii nr 26/1990

e) inregistrarea actelor juridice de orice natura privitoare la nave si aeronave in registrele speciale tinute de autoritatile publice

f) mentiunile cu character de protectie in material dreptului de autor si a drepturilor conexe

g) inregistrarile sau,dupa caz,inscrierile prevazute de lege in matria inventiilor si a modelelor industriale,a marcilor de fabrica,de comert sau de serviciu sau a protectiei noilor soiuri de plante.

3.Notiunea de publicitate imobiliara

Publicitatea imobiliara - Ansamblu de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al Romaniei, indiferent de detinatori si forma de proprietate asupra acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Publicitate Imobiliara al Cartii Funciare.doc

Alte informatii

Facultatea de Drept ,Univ. Al. I. Cuza Iasi