Societatea Comerciala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Societatea Comerciala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Scheau

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Cap. I INTRODUCERE

Potrivit art. 40 LSC, societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului. Pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale este necesar să se întocmească un înscris, numit act constitutiv, care poate desemna atât un înscris unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii.

Procedura constituirii societăţilor comerciale este o operaţiune juridică complexă, care cunoaşte două etape : etapa consensuală şi etapa înmatriculării societăţii.

Procesul de înmatriculare a societăţilor comerciale se desfăşoară în mai multe faze, care se rulează consecutiv: depunerea cererii de înregistrare, efectuarea controlului de legalitate, obţinerea codului unic de înregistrare, autorizarea funcţionării sicietăţii, prin avizele, autorizaţiile sau acordurile eliberate de autorităţile publice competente, în funcţie de obiectul de activitate al societăţii, înmatricularea propriu-zisă în registrul comerţului, publicitatea constituirii societăţii comerciale, luarea în evidenţă fiscală a noului subiect de drept.

Certificatul de înregistrare este documentul care atestă că societatea comercială a fost luată în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenţa organului fiscal.

Cap. II Infiinţarea societăţii comerciale

Constituirea unei societăţi comerciale este reglementată prin precederile LSC, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 40 LSC, societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului. Registrul comerţului este un sistem public de evidenţă a comercianţilor, de publicitate pentru actele acestora şi de informare pentru terţi. Registrul comerţului se ţine, în fiecare judeţ de oficiile registrului comerţului de pe langă tribunal, care reprezintă structuri teritoariale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Justiţiei.

Pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale este necesar să se întocmească un înscris, numit act constitutiv, care poate desemna atât un înscris unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii, după precizările care urmează. Societatea în nume colectiv şi în comandită simplă se constituie prin contract de societate. Societatea pe acţiuni, în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată se constituie prein contract de societate şi statut. Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit şi act constitutiv. Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.

În vederea obţinerii înregistrării şi autorizării funcţionării societăţii comerciale, privite ca o procedură unică, în cadrul fiecărui oficiu al registrului comerţului de pe lângă tribunal, a fost înfiinţat câte un birou unic, care are obligaţia de a efectua următoarele operaţiuni :

- primirea, verificarea, înregistararea cererilor de înregistare şi a actelor doveditoare

- obţinerea avizelor, autorizaţiilr şi, după caz, a acordurilor de funcţionare prin reprezentanţii delegaţi ai autorităţilor publice avizatoare

- obţinerea înregistrărilor comerciantului în registrul comerţului

- eliberearea certificatului de înregistrare şi a anexei la aceasta

- susţinerea cererii de înregistrare a comerciantului în faţa judecătorului delegat

- încasarea taxelor şi tarifelor aplicate de instituţiile publice implicate în procedura de înregistrare şi autorizare a funcţionării societăţilor comerciale

Cap. III Etapele constituirii societăţilor comerciale

Astfel, rezlultă că procedura constituirii societăţilor comerciale este o operaţiune juridică complexă, care cunoaşte două etape : etapa consensuală şi etapa înmatriculării societăţii.

A. Etapa consensuală

Etapa consensuală se materializează prin acordul asociaţilor de a înfiinţa o societate în condiţiile precizate în cuprinsul actului constitutiv. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, actul constitutiv, ca regulă, se încheie sub semnătură privată şi, cu titlu de excepţie, este supus obligativităţii încheierii sub formă autentică în situaţiile : când printre bunurile subsrcrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren; când forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei pentru obligaţiile sociale; când societatea comercială se constituie prin subscriere publică

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea Comerciala.doc