Societatea in Comandita pe Actiuni

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Societatea in Comandita pe Actiuni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Conform dicţionarului juridic, societatea în comandită pe acţiuni este acea societate constituită prin asocierea mai multor persoane, care participă la formarea capitalului social prin anumite contribuţii reprezentate prin acţiuni, în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale, pentru realizarea unor beneficii şi împărţirea lor, şi care răspund pentru obligaţiile sociale nelimitat şi solidar, în cazul asociaţilor comanditaţi, şi numai în limita aportului lor, în cazul asociaţilor comanditari.

Societatea cuprinde un număr de cel puţin 2 asociaţi, cuprinşi în două categorii: comanditari şi comanditaţi.

Pot fi acţionari la o societate pe acţiuni: - persoane fizice, cetăţeni români sau străini;

- persoane juridice române sau străine.

Responsabilitatea asociaţilor comanditari este limitată la capitalul subscris şi acţiunile lor sunt negociabile.

1. Actul de înfiinţare al unei S.C.A.

Societatea în comandită pe acţiuni se constituie prin contract de societate şi statut. Persoanele care au un rol important în constituirea societăţii, împreună cu persoanele care au semnat efectiv actul constitutive se numesc fondatori.

Pot fi fondatori numai persoanele care nu au fost, potrivit legii, condamnate pentru: fals, uz de fals, delapidare, gestiune frauduloasă, dare sau luare de mită sau pentru alte infracţiuni de acest gen.

2. Denumirea sau firma unei societăţi în comandită pe acţiuni

Conform art.35 din Legea nr.26/1990, firma unei societătţi în comandită pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime "societate în comandită pe acţiuni".

3. Emblema unei societăţi în comandită pe acţiuni

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen (art. 30 alin. 2 Legea 26/1990 privind registrul comerţului). Emblema este un atribut facultativ de identificare a societăţilor comerciale faţă de firmă, care este obligatorie. Aceasta, ca şi firma va fi scrisă în primul rând în limba română. Spre deosebire de firmă, o singură societate poate avea mai multe embleme.

4. Sediul social al unei societăţi în comandită pe acţiuni

Este un element de identificare şi de stabilitate al societăţilor comerciale. Orice societate comercială trebuie să dispună de un sediu local principal, loc unde işi desfăşoară activitatea cu caracter de permanenţă principalele organe de conducere ale societăţii în cauză.

5. Obiectul de activitate al unei S.C.A.

În actul constitutiv trebuie stabilită activitatea pe care urmează să o desfăşoare societatea în vederea obţinerii de profit. Aceasta poate fi de: producţie, comercializare, prestări de servicii, tranzacţii, intermedieri, etc. Obiectul de activitate trebuie să fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activităţii principale şi a activităţilor secundare. Acesta se stabileşte potrivit clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobat prin H. G. 656/1997 şi trebuie să fie posibil, licit şi moral.

6. Capitalul social al unei S.C.A.

Capitalul social este divizat în acţiuni. Părţile de interes ale comanditatilor nu contribuie la formarea capitalului social. Acesta nu poate fi mai mic de 90.000 de lei. Guvernul României va modifica o data la 2 ani aceasta valoare minimă a capitalului social, în funcţie de rata de schimb, în aşa fel încât cuantumul să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro.

Aportul asociaţilor în societatea în comandită pe acţiuni poate fi doar în numerar (obligatoriu) şi în naturî (facultativ). La o societate în comanditî pe acţiuni nu sunt permise aporturi în creanţe.

7. Conducerea unei societăţi în comandită pe acţiuni

Societatea este administrată numai de către asociaţii comanditati. Aceştia pot fi numiţi prin actul constitutiv ori printr-un act ulterior. Asociaţii comanditati sunt aleşi de adunarea generală.

Administratorii vor putea fi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor printr-o hotărâre luată cu majoritatea stabilită pentru adunările extraordinare.

8. Controlul unei societăţi în comandită pe acţiuni

Administrarea societăţii este încredinţată unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. În societatea în comandită pe acţiuni, administratorii vor putea fi revocaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, printr-o hotărâre luată cu majoritatea stabilită pentru adunările extraordinare.

Adunarea Generală, cu aceeaşi majoritate, alege altă persoană în locul administratorului revocat, decedat sau care a încetat exercitarea mandatului său. Numirea trebuie aprobată şi de ceilalţi administratori, dacă sunt mai mulţi. Noul administrator devine asociat comanditat. Administratorul revocat rămâne răspunzător nelimitat faţa de terţi pentru obligaţiile pe care le-a contractat în timpul administraţiei sale, putînd însă exercita acţiune în regres împotriva societăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea in Comandita pe Actiuni.doc