Societatea pe Actiuni

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Societatea pe Actiuni.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Miff Angela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Persoanele juridice isi pot desfasura afacerile intr-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990 (republicata). Legea defineste diferitele tipuri de societati comerciale ce pot fi constituite.

Societatile comerciale se vor constitui in una din urmatoarele forme:

o Societati in nume colectiv

o Societati in comandita simpla

o Societati in comandita pe actiuni

o Societati pe actiuni

Societatea pe actiuni este constituita prin asocierea mai multor persone ce contribuie la formare capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite actiuni pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor. Aceasta forma de societatea reprezinta forma tipica a societilor din Romania.

Cerintele de formare a societatilor pe actiuni sunt mult mai stricte decat cele de formare a altor tipuri de societati, prin lege fiind stabilite o serie de cerinte, privind modul de constituire si functionare a acestora.

Societatile pe actiuni sunt administrate de un numar impar de administratori care formeaza Consiliul de Administratie. Candidatii pentru postul de administrator sunt propusi de Consiliul de Administratie, dar desemnarea in functie este realizata de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pe toata durata mandatului acestia nu pot incheia contract de munca cu societatea.

Posturile vacante de administratori sunt ocupate de administratori provizorii, pana la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; acestia se convoaca de urgenta in cazul in care posturile vacante sunt sub limita admisa de lege. In caz de deces sau de incapacitate fizica de executie a functiei administrative, noul administrator este numit de catre cenzor, dar numirea definitiva in functie se face de catre AGA. In lipsa acestuia, orice administrator se poate adresa instantei pentru convocarea AGA.

Consiliul de Administratie alege presedinte pe unul din membrii sai,pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului de administrator. Acesta este raspunzator pentru buna functionare a societatii si pentru intrunirea Consiliului cel putin o data la 3 luni, sau sa o aprobe in cazul in care este ceruta de cel putin 2 dintre membrii sau de directorul general. La aceasta intrunire sunt obligati sa participe, in cazul in care sunt chemati, directorii, cenzorii si auditorii; acestia nu au drept de vot cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Consiliul de Administratie are anumite competente specifice, cum ar fi stabilirea activitatii societatii, a sistemului contabil si de control financiar, numirea si demiterea directorilor, precum si stabilirea remuneratiilor acestora.

In cazul in care situatia financiara anuala a societatii pe actiuni face obiectul unei obligatii legale de auditare, Consiliul de Administratie este obligat sa delege unul sau mai multi directori, dintre care unul va fi director general, la conducerea societatii. Acestia sunt responsabili de buna functionare a societatii,iar modul lor de organizare este sabilit de catre Consiliul de Administratie sau actul constitutiv. Revocare directorilor intra in atributiile Consiliului.

Relatiile dintre societate si terti, sau justitie sunt mediate de catre Consiliu prin intermediul presedintelui si a unor actionari. Capacitatea lor de a reprezenta societatea este dobandita prin actul constitutiv, putand actiona impreuna sau separat.

Membrii Consiliului de Administratie au obligatie de a fi loiali societatii si de nu a divulga informatiile confidentiale cu privire la activitatea societatii, responsabilitate care ramane valabila chiar si dupa incetarea activitatii de administrator. Acestia sunt responsabili pentru prejudiciile pe care le sufera societatea cauzate de neefectuare sau efectuare deficitara a atributiilor.

In cazul in care intr-o anumita operatiune interesul unui administartor nu coincide cu cel al societatii, sau stie ca anumite rudenii, pala la cele de gardul IV inclusiv, au anumite interese in ceea ce priveste respectiva operatiune, are obligatia de a anunta cenzorii sau pe ceilalti administratori ca nu participa la respectiva actiune.

Este interzis prin lege acordarea de catre societate a unor imprumuturi administratorilor, acordarea unor avantaje financiare sau preluare cu titlu oneros a unor creante provenite dintr-un imprumut acordat de catre o terta persoana administratorului.

Un administrator poate detine anumite bunuri catre sau de la societate in cazul in care in actul constitutiv nu este dispus altfel, iar Adunarea Generala a Actionarilor aproba acest lucru. Valoarea acestor bunuri este calculata in raport cu situatia financiara a societatii din anul precedent celui in care are loc operatiunea, iar daca bilantul nu a fost efectuat se calculeaza in functie de capitalul subscris.

Societatea pe actiuni poate fi condusa de un directorat si de un consiliu de supraveghere in cazul in care acest lucru este precizat in actul constituti al societatii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Societatea pe Actiuni.doc

Alte informatii

Prezentarea caracteristicilor unei societati pe actiuni. Facultatea de Stiinte Economice, Cluj Napoca