Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Referat
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1953
Mărime: 14.07KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Chirita
Speta comentata Curtea Europeana a drepturilor omului

Cuprins

I. INTRODUCERE 3

II. IN FAPT 3

III. IN DREPT 4

A. Asupra încalcari a articolului 6(1) din Conventie 4

B. Asupra încalcarii a articolului 1 Protocolul 1 din Conventie 5

IV. COMENTARII 6

BIBLIOGRAFIE 7

Extras din document

I. INTRODUCERE

În 2006 au fost pronuntate 14 hotarâri pe tipologia cauzelor Strain si Paduraru din 21.07.2005 si respectiv 1.12.2005, prin care CEDO a condamnat Statul român pentru încalcarea art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Acest articol garanteaza respectarea dreptului de proprietate. Însa aceste cauze sunt repetitive si dat fiind precedentul creat prin cauzele Strain si Paduraru, aceasta crestere a numarului de condamnari nu este neobisnuita.

În ceea ce priveste hotarârea în cauza Raicu împotriva României din 19 octombrie 2006 Curtea Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca articolul 6(1) din la Conventia Europeana a Drepturilor Omului a fost încalcat, prin introducerea recursului în anulare si casarea de catre Curtea Suprema de Justitie a unei hotarâri definitive si irevocabile. În acest sens, Curtea a amintit jurisprudenta pertinenta în materie, facând referire la cauzele Brumarescu si SC Masiniexportimport S.A. Sub aspectul articolului 1 din primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Curtea a considerat ca dreptul de proprietate al reclamantei a fost încalcat deoarece, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de Justitie, reclamanta a fost privata de bunul sau, recunoscut prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila. CEDO a obligat statul român la restituirea în natura a bunului, iar în cazul în care aceasta restituire este imposibila, statul a fost obligat sa îi acorde reclamantei suma de 35.000 EURO cu titlu de daune materiale. Trebuie precizat ca în aceasta cauza reclamanta era fost chirias si cumparator de la stat al imobilul nationalizat care formeaza obiectul cauzei însa si fostii proprietari ai imobilului, initial deposedati prin nationalizare, s-au adresat Curtii Europene cu o plângere în care au invocat încalcarea aceluiasi articolul 1. Aceasta plângere a fost si ea comunicata Guvernului român în mai 2006. CEDO nu s-a pronuntat înca în acest caz.

II. IN FAPT

La data de 10 iulie 1997, T.A. si T.V fosti proprietari ai apartamentului au introdus împotriva Consiliului Municipal Bucuresti o actiune în revendicarea imobilului care le-a fost confiscat de Stat în virtutea decretului no 223/1974 cu ocazia plecarii lor definitive în strainatate în anul 1978. Ulterior în octombrie apartamentul a fost vândut reclamantei dna. Alexandrina Raicu în virtutea legii în virtutea legii no 112/1995 asupra regimului juridic al anumitor imobile cu destinatia de locuinta intrate în patrimoniul Statului înainte de 1989. Fiind admisa actiunea in revendicare a fostilor proprietari si apoi cea in anulare a contractului, reclamanta a introdus recurs pe care de altfel l-a câstigat fiind considerata de buna-credinta la încheierea contractului. Astfel la 12 martie 2001 Curtii de Apel din Bucuresti a emis o hotarâre definitiva in favoarea reclamantei. Prin hotarârea datata 12 februarie 2003, Curtea Suprema de Justitie a admis recursul în anulare formulat de procurorul general împotriva hotarârii din 12 martie 2001 antementionata Însa in urma admiterii recursului în anulare, Curtea Suprema de Justitie a casat hotarârea din 12 martie 2001 a Curtii de Apel din Bucuresti si a confirmat temeinicia anularii contractului de vânzare din 16 octombrie 1997.

III. IN DREPT

S-au invocat articolele 330, art. 3301 din Codul de Procedura Civila, articolele 49 si 51 din legea no 10/2001 precum si art. 6(1), art.1 din primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului

A. Asupra încalcari a articolului 6(1) din Conventie

Dreptul la un proces echitabil consacrat de Conventie nu presupune ca orice litigiu sa intre sub competenta Curtii, ci doar a contestatilor cu privire la exercitarea unor drepturi si obligatii cu caracter civil. Întrucât în ochii Curtii, pentru calificarea unei drept ca fiind civil singurul lucru care conteaza este ca acesta sa aiba un caracter civil în dreptul intern sau sa aiba un caracter patrimonial , conditiile fiind acestea îndeplinite art. 6(1) este aplicabil. Problema principala insa este ce prevaleaza securitatea raporturilor juridice sau dreptul la proprietate? Curtea aminteste ca dreptul la un proces echitabil în fata unui tribunal, garantat de articolul 6 (1) din Conventie, trebuie sa fie interpretat în lumina preambulului Conventiei, care enunta preeminenta dreptului ca element de patrimoniu comun al Statelor contractante. În virtutea acestui principiu, nici una din parti nu este abilitata sa solicite supervizarea unei hotarâri definitive si executorii cu unicul scop de a obtine re-examinarea cauzei si o noua hotarâre în acest scop. Supervizarea nu trebuie sa devina un apel deghizat iar simplul fapt ca pot exista doua puncte de vedere asupra cauzei nu este un motiv suficient pentru rejudecarea cauzei.

Preview document

Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului - Pagina 1
Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului - Pagina 2
Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului - Pagina 3
Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului - Pagina 4
Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului - Pagina 5
Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului - Pagina 6
Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Speta Comentata Curtea Europeana a Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Principiul - Poluatorul Plateste - si Dreptul la Indemnizatie al Victimei Poluarii

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Protecția internațională a drepturilor omului - libertatea individuală și siguranța persoanei

Libertatea individuala si siguranta persoanei In art. 9 din Pactul International cu privire la drepturile civile si politice la care Romania a...

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Protecția refugiaților și a apatrizilor în convențiile ONU

INTRODUCERE Refugiații sunt străini, dar reprezintă o categorie aparte a acestora, astfel că statutul lor și regimul juridic sunt reglementate de...

Istoria dreptului românesc

Cercetarile antropologiei juridice au relevant cu certitudine ca dreptul incepe acolo unde se inaugureaza viata in societate prin expresia ubi...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un proces echitabil - termenul rezonabil

Scurtă introducere Cunoașterea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului reprezintă o necesitate. O necesitate cu atat mai puternic...

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Ai nevoie de altceva?