Statutul Functionarilor Publici

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3576
Mărime: 15.44KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daiana Vesmas

Extras din document

Functionarul public este persoana numita intr-o functie publica.Totalitatea functionarilor publici constituie corpul functionarilor publici.Nu au calitatea de functionar public cei care efectueaza activitati de secretariat administrative, protocol, gospodarire, intretinere, reparatii si de deservire.

Activitatile desfasurate de functionarii publici care implica exercitarea prerogativelor de putere publica sunt urmatoarele :

a)Punerea in executare a legilorsi a celorlalte acte normative

b)Elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice precum si asigurarea avizarii acestora

c)Elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor , a programelor, a studiilor, analizelor si statisticelor, precum si a documenteatiei privind aplicarea si executarea legilor necesare pentru realizarea competentei autoritatii sau institutiilor publice.

d)Consilierea controlul si auditul public intern

e)Gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare

f)Colectarea creantelor bugetare

g)Reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu personae fizice sau jurdice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritattii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea

h)Realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.

Functia publica se intemeiaza pe urmatoarele principii:

a)Legalitate ,impartialitate si obiectivitate

b) Transparenta

c)Eficienta si eficacitate

d)Responsabilitate in conformitate cu prevederile legale

e)Orientare catre cetatean

f)Stabilitate in exercitarea functiei publice

g)Subordonare ierarhice.

Pentru ocuparea unei functii publice este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii :

1.Cetatenia romana

2.Domiciliul in Romania

3.Cunoasterea limbii romane(scris, vorbit)

4.Varsta de 18 ani impliniti

5.Capacitatea de exercitiu deplina

6.Stare de sanatate corespunzatoare functiei atestata de catre un medic de specialitate

7.Indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru ocuparea acelei functii

8.Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice

9.Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals, ori a unei fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care il face incompatibil cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care aintervenit reabilitarea

10.Nu a fost destituit dintr-o functie publica in ultimii sapte ani.

Ocuparea functiiilor publice se poate prin :

1.Promovare

2.Transfer

3.Redistribuire

4.Concurs

Functiile publice se clasifica :

a)Generale si Specifice

b)De clasa I , a II-a si a III-a

Functiile publice generale reprezinta ansamlul atributiilor si responsabilitatilor cu character general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice.

Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii specifice.

Functiile publice se impart in trei clase :

a)Clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

b)Clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata absovite cu diploma

c)Clasa aIII-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii medii liceale

Pot fi numiti functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice si nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice definitive.

Pot fi numiti functionary publici definitive :

a)Functionarii publici debutanti care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultat corespunzator la evaluare

b)Persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea un specialitatea corespunzatoare functiei publice de minimum 12 luni, 8 luni , 6 luni

c)Persoanele care au promovat programe de formare si perfectionare in administratia publica

Categoria inaltilor functionary publici cuprinde persoanele care sunt numite in una din urmatoarele functii publice :

a)Secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului

b)Consilier de stat

c)Secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale

d)Prefect si subprefect

e)Secretar general al Prefecturii, secretar general al judetului si municipiului Bucuresti

Preview document

Statutul Functionarilor Publici - Pagina 1
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 2
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 3
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 4
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 5
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 6
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 7
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 8
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 9
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 10
Statutul Functionarilor Publici - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Statutul Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea, funcționarea și structura ministerului public

INTRODUCERE Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început,...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Verificarile Specifice Inspectiei Fiscale

Cap. 1. CONTROLUL FISCAL 1.1. Definirea, rolul, importanta si formele controlului fiscal Constitutia României, modificata si completata prin...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

1. Introducere Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul...

Recrutarea si Incadrarea Functionarilor Publici

Definitia functiei si functionarului public Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsablilitatilor, stabilite in temeiul legii,...

Drepturile și Obligatiile Funcționarilor Publici

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Abordând problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine în realitatea juridica,...

Te-ar putea interesa și

Statutul Functionarului Public din Cadrul Comunitatii Europene

INTRODUCERE Actualul Statut al funcţionarilor publici europeni a înlocuit statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii...

Statutul Funcționarilor Publici

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie...

Statutul Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I ORIGINEA SI EVOLUTIA FUNCTIEI PUBLICE SECTIUNEA I Evolutia reglementarilor cu privire la functia publica pana in 1923 Secole de-a...

Prevederile Deontologice Cuprinse in Statutul Functionarilor Publici si in Codul de Conduita al Functionarilor Publici

INTRODUCERE ABORDAREA Acest proiect se bazeaza atat pe experienta si cunostintele academice acumulate de-a lungul timpului, cat si pe trairile de...

Statutul funcționarului public în Republica Moldova

Introducere Prin Constituţia din 1994, Republica Moldova a fost definită ca stat de drept. Una din sarcinile primordiale ale noului stat a fost...

Ai nevoie de altceva?