Statutul Juridic al Primarului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 6771
Mărime: 37.97KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector universitar Dr. SAVA CONSTANTIN
Referatul a fost sustinut in cadrul Universitatii Andrei saguna Constanta, Facultatea de Drept, la examenul de Master la disciplina INSTITUŢII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI ADMINISTRATIV,

Cuprins

1. Scurt istoric. 3

2. Consideraţii generale.4

3. Primarul - statutul juridic.7

3.1. Protecţia legală a primarului în calitatea sa de ales local.9

3.2. Incompatibilităţile funcţiei de primar.10

3.3. Drepturile primarului.11

3.4. Obligaţiile primarului.14

3.5. Atribuţiile primarului.15

3.5.1. Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale.15

3.5.2. Atribuţiile primarului care nu pot fi delegate.18

3.6. Actele primarului.20

3.7. Suspendarea mandatului primarului.21

3.8. Incetarea mandatului primarului.22

4. Concluzii.25

5. Bibliografie.26

Extras din document

1. SCURT ISTORIC

Funcţia de primar este o funcţie tradiţională în administraţia locală, nu numai în Europa, dar şi în alte continente, cum ar fi în America, unde a pătruns influenţa europeana.

Legislaţia contemporană conţine mai multe soluţii cu privire la modalitatea de investiură, la atribuţii şi la raporturile sale cu organul colegial, ori cu alte autorităţi publice autonome sau, după caz, guvernamentale.

Instituţia primarului este tradiţională în administraţia României. Ea a fost reglementată pentru prima dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunală din 1864 şi a cunoscut o evoluţie continuă ca un efect firesc al transformărilor prin care a trecut statul românesc.

Prin Legea comunală din 1 aprilie 1864 s-a impus soluţia consiliului comunal şi a primarului de locuitorii comunei rurale.

Primarul este magistratul comunal, caruia legea îi încredinţează întreaga administraţie a comunei, dar în acelaşi timp era şi delegatul puterii centrale, în comunele rurale, el trebuia confirmat de prefect, în comunele urbane, însă, primarul era numit de Domn dintre primii trei consilieri care au întrunit cele mai multe voturi.

Legea comunală din 7 mai 1887, cu modificările din 1894 şi Legea organizării comunelor rurale şi administraţiunea plăşilor din 1 mai 1904 (care a înlocuit Legea din 1887) au venit cu altă soluţie: primarul era ales de către consilieri “ dintre membri cu ştiinţă de carte “ şi confirmat de prefectul judeţului.

Legile ulterioare, pâna la instaurarea dictaturii regale, s-au înscris când intr-o formulă, când în alta, fireşte cu anumite variaţiuni date de modul în care a fost concepută administraţia judeţeană de la nivelul clasei.

Nu trebuie să uităm că la un moment dat legislaţia reglementa doi prefecţi, unul politic, numit de Guvern, şi unul administrativ.

Astfel ultima reglementare democratică, Legea administrativa din 2 martie 1936 a consacrat soluţia alegerii primarului de consiliu :”Consiliul odată constituit, va proceda la alegerea primarului, ajutorilor de primari, a unei comisiuni financiare, compusă din trei membri, iar la municipii şi a unei delegaţiuni a Consiliului ” (art. 57), Legea admitea şi ipoteza numirii primarului, se înţelege atunci când ”din orice cauză primarul n-a putut fi declarat ales”.

Legislaţia actuală în vigoare a optat pentru soluţionarea alegerii primarului, la fel ca şi consiliul, direct de comunitatea locală, indiferent că este vorba de mediul rural sau urban stabilind totodată, incompatibilitatea dintre funcţia de primar şi ceea de consilier.

2. CONSIDERAŢII GENERALE

Comunele, oraşele şi sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar, iar municipiul Bucureşti are un primar general. Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti sunt în relaţii de subordonare faţă de primarul general al municipiului Bucureşti. Instituţia primarului este tradiţională în administraţia României.

Primarii sunt aleşi în condiţiile legii privind alegerile locale nr. 70/1991 şi a legii administraţiei publice locale nr. 69/1991.

Mandatul primarului este de 4 ani şi începe din momentul depunerii jurământului de credinţă în faţa consiliului local, încetând în condiţii normale la momentul depunerii jurământului noului primar ales.

Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, pe timp de război sau catastrofă.

Primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul.

Preview document

Statutul Juridic al Primarului - Pagina 1
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 2
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 3
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 4
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 5
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 6
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 7
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 8
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 9
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 10
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 11
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 12
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 13
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 14
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 15
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 16
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 17
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 18
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 19
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 20
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 21
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 22
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 23
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 24
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 25
Statutul Juridic al Primarului - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Statutul Juridic al Primarului.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Primarul

1.SCURT ISTORIC Functia de primar este o functie traditionala în administratia locala, nu numai in Europa, dar si în alte continente, cum ar fi în...

Instituția primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie și Italia

Instituţia primarului în sistemul administrativ din România, Germania, Marea Britanie şi Italia Secţiunea 1. Administraţia locală din România...

Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale

Consideraţii preliminare În ciuda etimologiei sale, cuvântul "primar" nu desemna însă o funcţie în Roma Antică. Cuvântul a ajuns în uz mai ales în...

Guvernul Romaniei

1. Natura juridica a Guvernului Guvernul Romaniei este organizat si functioneaza in baza Legii nr.90/2001 privind organizarea si functionarea...

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice Locale

Această lucrare a fost elaborată în baza cercetărilor efectuate de către autorul acesteia şi în baza datelor Primariei Municipiului Chişinău....

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Condițiile de Acces într-o Funcție Publică

I. Noţiuni introductive Funcția publică și funcționarul public În societatea contemporană, administrației publice îi revine o serie de sarcini...

Primarul

Introducere Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţie, teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe.1...

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Statutul Primarului în România

CONSIDERAŢII GENERALE În ţara noastră ,funcţia de primar a fost reglementată pentru prima dată ,prin art.83 din Legea Comunelor nr.394/1864...

Funcția și funcționarul public

1. Generalitați În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, işi desfăşoară activitatea mai multe categorii de personal, din...

Ai nevoie de altceva?