Statutul și răspunderea juridică a polițistului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6167
Mărime: 31.74KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stancu Serb

Cuprins

CUPRINS 1

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 2

1. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului 2

2. Definirea notiunii de poliţist – funcţionar public 3

3. Funcţia publica poliţienească 5

4. Categorii de poliţişti 7

5. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi

sau libertăţi ale poliţistului 10

6. Naşterea şi încetarea raportului de serviciu al poliţistului 13

II. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A POLIŢISTULUI ROMÂN 16

1. Răspunderea disciplinară a poliţistului 16

2. Răspunderea materială a poliţistului 18

3. Răspunderea penală a poliţistului 19

III. BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN

3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului

După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii societăţi şi a deschis calea spre instaurarea unui stat de drept.

Măsurile luate de către stat de a reda forţelor publice poliţieneşti şi organelor din componenţa lor, funcţiile specifice statului de drept au constituit un pas decisiv în procesul de restructurare si modernizare a infrastructurilor. Astfel, Poliţia Română a devenit unul din factorii cu rol determinant în menţinerea echilibrului societăţii, a respectării legalităţii, a ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. În acelaşi timp, Poliţia Română a cunoscut un radical proces de reînnoire şi restructurare pe toate planurile, prima schimbare fiind depolitizarea acestei instituţii, ceea ce a permis să fie doar în slujba cmunităţii, a legii şi adevărului.

Dreptul poliţienesc, în ceea ce priveşte structura si rolul organelor cu atribuţii poliţieneşti în cadrul statului de drept, impune şi analiza situaţiei juridice, a personalului care compune aparatul poliţiei, a drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin din legile ţării, a naşterii şi încetării raportului de serviciu şi a altor aspecte ce ţin de statutul juridic al funcţionarului care acţionează în sistemul forţelor publice poliţieneşti.

Noţiunea de statut juridic este originară din limba latină “status” care desemna atributele necesare dobândirii personalităţii fără de care persoana era lipsită de posibilitatea exercitării depline a drepturilor sale.

Statutul jurudic al poliţistului reprezintă un ansamblu de drepturi şi obligaţii profesionale şi personale conferite de funcţia exercitată, conform legii, în una din tructurile aparatului poliţienesc, în slujba comunităţii.

Statutul juridic al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002 clarifică definitiv trecerea poliţiştilor din structura militară în cea civilă, demilitarizarea poliţiei fiind considerat în acelaşi timp un pas important în lupta împotriva criminalităţii, o activitate mai calificată şi responsabilă a poliţistului.

2. Definirea noţiunii de poliţist – funcţionar public

În doctrină si jurisprudenţă noţiunea de funcţionar public a fost abordată sub mai multe accepţiuni în diferite ramuri de drept.

În dreptul penal român funcţionarul public este orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi. Termenul de “public” se referă la autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.

În dreptul administrativ funcţionarul public este persoana fizică, titular al unei funcţii de stat sau învestită cu o anumită funcţie de stat, ocupată cu forme legale.

Conform Legii privind Statutul funcţionarilor publici , funcţionar public este persoana numită într-o funcţie publică, iar funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale. Astfel funcţionarul public îşi desfăşoara activitatea la autoritatea ori instituţia unde este numit, în temeiul unui raport de serviciu şi nu în baza unui contract individual de muncă. În ceea ce priveşte personalul din aparatul de lucru al autorităţilor publice care efectuează activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere – reparaţii şi de deservire este angajat cu contract individual de muncă. Astfel încât persoanelor care ocupă aceste funcţii li se aplică legislaţia muncii deoarece nu au calitatea de funcţionar public.

Preview document

Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 1
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 2
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 3
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 4
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 5
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 6
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 7
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 8
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 9
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 10
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 11
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 12
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 13
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 14
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 15
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 16
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 17
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 18
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 19
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 20
Statutul și răspunderea juridică a polițistului - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Statutul si Raspunderea Juridica a Politistului.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Poliția locală și autoritățile publice

1. Poliţia locală Această instituţie a fost concepută pentru eficientizarea activităţilor de ordine publică la nivelul comunităţilor locale si va...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Izvoarele Dreptului

I.Consideratii generale despre izvoarele dreptului In teoria generala a dreptului termenul de izvor este abordat intr-un sens larg si unul...

Răspunderea Juridică

Secţiunea 1. Noţiune Răspunderea juridică interesează totalitatea ştiinţelor juridice şi a disciplinelor auxiliare,iar răspunderea se finalizează...

Răspunderea Penală a Funcționarului Public

I.NOŢIUNI INTROUCTIVE Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilitaţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii...

Categorii de Funcționari Publici a Căror Activitate este Reglementată de Statute Speciale

CATEGORII DE FUNCŢIONARI PUBLICI A CĂROR ACTIVITATE ESTE REGLEMENTATĂ DE STATUTE SPECIALE Secţiunea 1 Consideraţii generale Conform art. 5 alin....

Funcția Publică Europeană

INTRODUCERE Instituţiile Comunităţii europene reunesc personal cu pregătire diversă, a căror activitate se desfăşoară în conformitate cu...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Funcția Publică Europeană

INTRODUCERE Plutarh spunea că legea este regina tuturor muritorilor şi nemuritorilor. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea...

Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. La momentul actual, constituţia este actul prin care se definesc condiţiile exercitării puterii politice, se...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

1. Introducere Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul...

Ai nevoie de altceva?