Structura Bugetelor Locale - Finante Publice, Buget National, Bugete Locale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Structura Bugetelor Locale - Finante Publice, Buget National, Bugete Locale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. CADAR FOAT

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Argument 3
Cap. I - Conceptul de finante publice 4
I.1.Componenta finantelor publice locale. 7
Cap. al II- lea - Bugetul local 8
Cap. al III- lea - Structura bugetelor locale 10
III.1. Veniturile bugetelor locale 10
III.1.1.Venituri proprii 11
III.1.2.Sume si cote defalcate din unele venituri la bugetul de stat 12
III.1.3.Subventiile 14
III.1.4. Imprumuturile 15
III.1.5.Donatii si sponsorizari. 16 III.2. Cheltuielile bugetelor locale 16
Bibliografie 22

Extras din document

ARGUMENT

In lumea contemporanaâ finantele publice constituie o componenta de prima dimensiune a vietii social-economice a fiecarei natiuni. Finantele publice si-au castigat aceasta pozitie aparte prin faptul ca, in zilele noastre, in numeroase tari ale lumii, prin intermediul instrumentelor financiare, s-a ajuns sa se concentreze la dispozitia autoritatilor publice centrale si locale 30% - 60% din produsul intern brut.

In statele contemporane ale caror finante publice se bazeaza pe economia de piata liberal – capitalista, bugetele locale ale unitatilor administrativ- teritoriale sunt componenta principala a finantelor publice locale.

Finantele publice locale, asemanator celor centrale, grupeaza procedeele si mijloacele de constituire si intrebuintare a fondurilor banesti de interes public, insa local, limitat teritorial la fiecare dintre unitatile administrativ-teritoriale.

In cadrul finantelor publice locale, procedeele venturilor publice si ale cheltuielilor publice au fost si au ramas subordonate bugetelor unitatilor administrativ- teritoriale, care in consecinta au ajuns componenta principala a acestor finante.

Prin buget local intelegem actul in care se inscriu venturile si cheltuielile cilectivitatilor locale, pe o perioada de un an. Bugetele locale sunt bugetele unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica.

Bugetele locale cuprind doua capitole principale: veniturile si cheltuielile localitatilor. In acest referat am prezentat categoriile de venituri si cheltuieli care alcatuiesc bugetul local al unei unitati administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE FINANŢE PUBLICE

Conceptul de finanţe reflectă procesele şi relaţiile economice în expresie bănească prin care se constituie, repartizează şi utilizează fondurile băneşti necesare funcţionării statului şi altor entităţi economico-sociale.

În sens larg, finanţele locale includ finanţele publice locale, finanţele regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale constituite cu aportul autorităţilor administraţiei publice locale şi alte resurse financiare locale.

Finantele publice locale isi au originea in autonomizarea autoritatilor teritoriale in administrarea comunitatilor respective.

Comunitatile locale reprezinta colectivitati umane, delimitate teritorial din punct de vedere politic si administrativ, care au autoritati publice diferite de cele ale statului. Aceasta este o conditie a autonomiei financiare, deoarece autonomia administrativa nu ar fi posibila fara autonomia financiara, care-i asigura suportul financiar al functionarii.

Organizarea distincta a finantelor locale pe baza autonomiei lor financiare este necesara deoarece:

- comunitatile locale cunosc, cel mai bine, posibilitatile proprii privind resursele banesti de provenienta publica si in special nevoile privind cheltuielile ce trebuie acoperite;

- permite degrevarea finantelor centrale de o seama de cheltuieli;

- reduce numarul si amploarea fluxurilor banesti intre cele doua niveluri structurale ale finantelor publice;

- permite o urmarire mai buna a modului cum sunt folosite fondurile financiare publice constituite;

Fisiere in arhiva (1):

  • Structura Bugetelor Locale - Finante Publice, Buget National, Bugete Locale.doc

Alte informatii

Acest referat a fost prezentat la masterat in cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Adm., Univ.Andrei Saguna Constanta