Subiectii Dreptului la Inventie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Subiectii Dreptului la Inventie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Subiectii dr la inventie. Regimul juridic al inventiilor create in exercitarea atributiilor de serviciu.

1.1. Identificati si caracterizati succint subiectii dr la inventie. Subiecti ai dreptului la inventie: solicitantul,inventatorul,organul care elibereaza titlul de protectie(AGEPI). Inventator (autor al inventiei) se considera persoana fizica care prin munca sa creatoare a realizat inventia.In cazul in care inventia a fost creata impreuna de mai multi inventatori, fiecare dintre ei are calitatea de coautor al inventiei, dreptul de autor al inventiei apartinindu-le in comun. Modul de folosire de catre coautori a drepturilor lor se stabileste prin contractul incheiat intre acestia. Inventatorul are dreptul sa i se indice numele in cerere, in brevet si in publicatiile Agentiei cu privire la cerere si brevet. Dreptul la brevet pentru inventia creata de salariat in exercitarea atributiilor sale de serviciu sau executind o sarcina concreta incredintata in scris de patron (inventie de serviciu) apartine patronului, daca contractul incheiat intre ei nu prevede altfel. Solicitantul poate fi si alta persoana decit inventatorul, imputernicita de catre acesta in modul cuvenit.

1.2. Analizati actiunile succesive si reciproce ale salariatului si patronului din momentul creerii inventiei si pina la eliberare brevetului. Dreptul la brevet pentru inventia creata de salariat in exercitarea atributiilor sale de serviciu sau executind o sarcina concreta incredintata in scris de patron (inventie de serviciu) apartine patronului, daca contractul incheiat intre ei nu prevede altfel.

In cazul crearii unei inventii de serviciu, inventatorul are dreptul la o remuneratie corespunzatoare beneficiului obtinut din exploatare a inventiei de catre patron sau beneficiului prezumat - in cazul in care patronul va obtine brevetul. Remuneratia se plateste in cuantumul si conditiile stabilite in contractul dintre inventator si patron. Daca inventia a fost creata in baza unui contract de cercetari stiintifice sau de experimentare-proiectare, dreptul la brevet se stabileste prin acest contract. Inventatorul are dreptul la o remuneratie, cuantumul si conditiile de plata a careia se stabilesc prin contractul dintre el si patron. Inventatorul, in termen de o luna de la data crearii inventiei de serviciu, are obligatia sa informeze in scris patronul asupra inventiei realizate. Daca patronul, in termen de 60 de zile de la data cind a fost informat de catre inventator despre inventia de serviciu creata, nu va depune cerere, nu va cesiona dreptul la depunerea cererii oricarei alte persoane si nu i va da inventatorului o dispozitie in scris privind pastrarea inventiei in secret, inventatorul are dreptul sa depuna cererea si sa obtina brevetul pe numele sau. In acest caz patronul are dreptul preferential la licenta neexclusiva pentru exploatarea inventiei. In cazul in care brevetul pentru inventia de serviciu este eliberat patronului, inventatorul are dreptul preferential la o licenta neexclusiva gratuita pentru exploatarea inventiei. Patronul si inventatorul inventiei de serviciu au obligatia sa se informeze reciproc in scris asupra stadiului realizarii inventiei si sa se abtina de la orice divulgare care poate aduce prejudicii exercitarii drepturilor de catre fiecare parte. Partea care a ignorat aceste obligatii trebuie sa repare prejudiciile celeilalte parti, inclusiv profitul neobtinut, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiectii Dreptului la Inventie.doc