Subiectii Raspunderii Contraventionale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Subiectii Raspunderii Contraventionale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Victor Gutuleac

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Realizarea ordinii de drept presupune din partea tuturor destinatarilor legii o conduită conformă cu dispoziţiile acesteia pentru normala desfăşurare a relaţiilor sociale. Pentru cei care nu-şi conformează conduita dispoziţiilor legale săvârşind fapte ilicite, restabilirea ordinii de drept încălcate are loc prin constrângere

Prin noţiunea de constrângere înţelegem măsurile de influenţă aplicate direct de către organele statului asupra persoanei vinovate de încălcarea normelor de drept

În dependenţă de ramura de drept din care fac parte normele juridice încălcate, persoana vinovată de săvârşirea unei fapte ilicite poate fi trasă la răspundere penală, contravenţională etc.

Răspunderea contravenţională este o formă a răspunderii juridice al cărei conţinut îl formează dreptul statului de a trage la răspundere pe contravenient precum şi obligaţiile acestuia din urmă de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate

Subiectul contravenţiei în doctrina dreptului contravenţional este considerat – un element necesar pentru existenţa componenţei de contravenţie, deoarece survenirea răspunderii contravenţionale nu este posibilă fără existenţa persoanei care a săvârşit contravenţia. Deci, calitatea de subiect al răspunderii contravenţionale o dobândesc numai acei care săvârşesc fapte ilicite

Potrivit autorului Mircea N. Costin: „Subiect al răspunderii juridice este persoana fizică sau juridică împotriva căreia se exercită constrângerea statală prin aplicarea sancţiunilor juridice”

În art. 12 al Codului cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova din 29.03.1985, se prevedea că: „la răspundere administrativă pot fi trase persoanele, care până în momentul comiterii contravenţiei administrative au atins vârsta de şaisprezece ani” , de unde rezultă concluzia că subiectul răspunderii contravenţionale era numai persoana fizică.

Spre deosebire de Codul vechi, în Codul contravenţional nou al Republicii Moldova, adoptat la 24 octombrie 2008 şi întrat în vigoare la 31.05.2009, subiecţi ai răspunderii contravenţionale pot fi atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice.

Astfel, art. 16 alin. (1) şi alin. (2) al Codului contravențional al RM conţine prevederi referitoare la răspunderea contravenţională a persoanei fizice şi anume că:

(1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizică cu capacitate de exerciţiu care, în momentul săvârşirii contravenţiei, are împlinită vârsta de 18 ani.

(2) Persoana fizică cu vârsta între 16 şi 18 ani este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 228–245 şi la art. 263–311.

Este recunoscut faptul că minorul poate fi subiect al răspunderii juridice, conform actelor internaţionale cu privire la administrarea justiţiei pentru minori

Şi art. 17, al Codului contravențional al RM, la rândul său, conţine prevederi referitoare la răspunderea contravenţională a persoanei juridice, şi anume:

(1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana juridică, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, în cazurile prevăzute de prezentul cod, pentru contravenţiile săvârşite în numele său ori în interesul său de către organele sale ori de reprezentanţii acestora dacă aceasta corespunde uneia dintre următoarele condiţii:

a) este vinovată de neîndeplinirea sau de îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru desfăşurarea unei anumite activităţi;

b) este vinovată de desfăşurarea unei activităţi ce nu corespunde actelor sale constitutive ori scopurilor declarate;

c) fapta care a cauzat sau a creat pericolul cauzării de daune în proporţii considerabile unei alte persoane, societăţii ori statului a fost săvârşită în interesul acestei persoane, a fost admisă, sancţionată, aprobată, utilizată de organul său împuternicit ori de persoana cu funcţie de răspundere.

(2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazul în care norma materială din partea specială a cărţii întâi prevede expres sancţionarea ei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiectii Raspunderii Contraventionale.doc

Alte informatii

A fost elaborat la in cadrul studiilor la Facultatea de Drept, Universitatea Libera Internationala din Moldova