Suspendarea Contractului Individual de Munca

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7766
Mărime: 38.27KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive - 1 -

1. Cazurile de suspendare - 2 -

1.1. Suspendarea de drept - 3 -

1.1.1. Concediul de maternitate. - 3 -

1.1.2. Concediul pentru incapacitate temporara de munca. - 4 -

1.1.3. Carantina. - 5 -

1.1.4. Serviciul militar. - 6 -

1.1.5. Exercitarea unor functii în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului. - 7 -

1.1.6. Indeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicate. - 7 -

1.1.7. Forta majora. - 7 -

1.1.8. Arestarea preventiva a salariatului. - 8 -

1.1.9. Alte cazuri, expres prevazute de lege. - 8 -

1.2. Suspendarea din initiativa salariatului - 9 -

1.2.1. Concediul pentru cresterea copilului. - 10 -

1.2.2. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. - 11 -

1.2.3. Concediul paternal. - 11 -

1.2.4. Concediul pentru formare profesionala. - 11 -

1.2.5. Exercitarea unei functii elective în cadrul organismelor profesionale. - 12 -

1.2.6. Participarea la greva. - 12 -

1.2.7. Absentele nemotivate. - 12 -

1.2.8. Rezervarea postului cadrelor didactice.. - 13 -

1.3. Suspendarea din initiativa angajatorului. - 13 -

1.3.1. Suspendarea contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile. - 14 -

1.3.2. Suspendarea contractului individual de munca - ca sanctiune disciplinara. - 14 -

1.3.3. Suspendarea contractului individual de munca în cazul în care salariatul este învinuit sau inculpat pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. - 14 -

1.3.4. Suspendarea contractului individual de munca în cazul întreruperii temporare a activitatii. - 15 -

1.3.5. Detasarea. - 16 -

1.3.6. Perioada în care nu s-a prestat munca din culpa angajatorului. - 16 -

1.4. Suspendarea prin acordul partilor. - 16 -

1.4.1. Concediul fara plata pentru studii. - 16 -

1.4.2. Concediul fara plata pentru interese personale. - 17 -

2. Procedura suspendarii contractului individual de munca - 17 -

2.1. Efectele suspendarii - 17 -

Bibliografie - 19 -

Extras din document

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive

Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se desfasoara în timp. In acest interval pot interveni anumite împrejurari, prevazute chiar de lege, care sa împiedice temporar înfaptuirea obiectului si efectelor contractului, deci a obligatiilor reciproce ale partilor. Survine astfel suspendarea contractului individual de munca, reglementata unitar de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii la Cap. IV, art.49 -54. Nu poate fi ignorat însa rolul literaturii juridice în cuprinderea laolalta a tuturor temeiurilor suspendarii într-o institutie unitara .

In anumite conditii, care determina imposibilitatea temporara a realizarii obligatiilor reciproce prevazute în contractul de munca, acesta se suspenda în ce priveste principalele sale efecte: prestarea muncii si plata salariului corespunzator. Conform prevederilor art.49(2) din Codul Muncii: "Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator" .

Suspendarea contractului individual de munca poate fi generata de cauze exterioare vointei partilor (suspendare de drept), poate sa-si aiba sursa în acordul lor de vointa, ori în vointa numai a unei parti, fie ca este vorba de salariat, fie de patron. Prin urmare exista mai multe cazuri de suspendare si anume: suspendarea de drept, suspendarea prin acordul partilor, suspendarea prin actul unilateral al salariatului, suspendarea prin actul unilateral al patronului .

Institutia suspendarii constituie una din modalitatile prin care dreptul muncii asigura protectia (ocrotirea) salariatului.

Suspendarea contractului este în realitate o suspendare a principalelor sale efecte si se deosebeste de încetarea contractului de munca, care presupune disparitia efectelor sale.

Suspendarea reprezinta un rezultat determinat de aplicarea si functionarea a doua principii fundamentale din dreptul muncii si anume:

- stabilitatea raporturilor de munca, care impun cu necesitate menţinerea în fiinţa a contractului ;

- caracterul sinalagmatic al acestui contract care presupune prestatii succesive, iar atunci când o parte înceteaza în mod temporar executarea obligatiilor asumate, cealalta sa procedeze în mod simetric la sistarea temporara a îndatoririlor sale

Pentru ca neîndeplinirea prestatiilor sa duca la suspendarea contractului si nu la încetarea acestuia, este neaparat necesar ca neexecutarea sa fie temporara (trecatoare) si sa nu aiba caracter culpabil. In cazul când aceasta conditie nu este îndeplinita, contractul de munca nu va fi suspendat, ci va înceta.

In executarea obligatiilor exista o anumita ordine ce nu poate fi inversata: obiectul contractului se realizeaza în timp, întâi prin prestarea muncii de catre salariat, si numai dupa aceea se naste obligatia angajatorului de a-l remunera. Aceasta ordine în executarea prestatiilor nu poate fi inversata, plata anticipata a salariului nefiind, în principiu, posibila.

Consecinta acestei reguli consta în aceea ca suspendarea contractului are loc numai atunci când obiectul nu se realizeaza prin prestatiile succesive la care salariatul s-a obligat si nu în cazul în care, din diferite motive, nu este platit salariul la termenul convenit de parti.

In situatia în care angajatorul nu si-ar fi îndeplinit obligatia de a plati salariul, persoana încadrata nu poate refuza prestarea muncii, invocând exceptia non adimpleti contractus, ci are deschisa calea actiunii în justitie pentru obligarea angajatorului la executarea prestatiei ce-i revine . Neplata salariului nu înlatura subordonarea salariatului fata de angajator, salariatul trebuind sa justifice neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas a atributiilor de serviciu întemeiata pe motivul neplatii salariului . El poate solicita încetarea contractului prin demisie daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca (art. 79 alin. 8 din Codul muncii: "Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca" ).

Cu titlu de exceptie însa, suspendarea contractului se poate datora culpei angajatorului, în cazul anularii concedierii salariatului. Pe perioada de la data desfacerii si pâna la reintegrarea în munca a celui în cauza contractul de munca se afla in situatia juridica de suspendare.

Preview document

Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 1
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 2
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 3
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 4
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 5
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 6
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 7
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 8
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 9
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 10
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 11
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 12
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 13
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 14
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 15
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 16
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 17
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 18
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 19
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 20
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 21
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 22
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 23
Suspendarea Contractului Individual de Munca - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Suspendarea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Concediere Individuală pentru Abatere Disciplinară

1.Concediere individuală pentru abatere disciplinară 1.1 Aspecte generale privind concedierea Dacă anterior adoptării actualului Cod al muncii...

Te-ar putea interesa și

Evidența Salariaților

REZUMATUL LUCRĂRII Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii de calcul şi răspândirea diferitelor aplicaţii ale acesteia nu au ocolit nici unele domenii...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Suspendare Contractului Individual de Muncă

I Reglementarea şi definirea noţiunii Contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii, precum şi de Contractul colectiv de muncă...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Suspendarea Contractelor de Munca

I.SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Din art. 10 contractul individual de munca estecontractul in temeiul caruia o persoana fizica,...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

INTRODUCERE Noţiunea şi specificul contractului individual de muncă În prezent, contractul individual de muncă este reglementat de Legea 53/2003,...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Munca

1. Modificarea contractului individual de munca 1.1. Trasaturi si cazuri de modificare In baza exercitarii drepturilor si obligatiilor ce...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

De esenta contractului de munca sunt prestatiile successive, care se realizeaza in timp. Pe perioada cat acest contract este in fiinta, pot...

Ai nevoie de altceva?