Suspendarea judecății

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3392
Mărime: 17.75KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S.Spinei

Cuprins

1. Notiune

2. Formele suspendarii judecatii

2.1. Suspendarea voluntara

2.2. Suspendarea legala

2.2.1. Suspendarea legala de drept

2.2.2. Suspendarea legala facultativa

3. Procedura suspendarii judecatii

4. Efectele suspendarii judecatii

Extras din document

Suspendarea procesului civil, incident in desfasurarea judecatii in fata primei instante

1. Notiune

Suspendarea procesului civil reprezinta stoparea cursului judecatii din pricina aparitiei unor imprejurari dorite de parti, care nu mai staruie in solutionarea pricinii, sau independente de vointa lor, cand partile se afla in imposibilitate fizica sau juridica de a se prezenta la judecata.

Reglementarea suspendarii judecatii se afla legiferata in art. 242-244 c.proc.civ., existand si alte articole din Codul de procedura sau in alte acte normative cu privire la acest incident procedural.

In functie de natura imprejurarii care a determinat suspendarea, cazurile de suspendare se impart in: suspendare voluntara si suspendare legala, ultimul caz impartindu-se la randul lui in suspendare de drept sau obligatorie si suspendare facultativa sau judecatoreasca.

Notiunile de suspendare voluntara si suspendare legala nu sunt exacte deoarece, in toate situatiile, cazurile de suspendare sunt prevazute de lege, care se refera la o ,,suspendare de drept” si la posibilitatea instantei de a ,,suspenda judecata”, iar nu la o suspendare legala.

2. Formele suspendarii judecatii

2.1. Suspendarea voluntara

Suspendarea voluntara reprezinta acea oprire temporara a activitatii judiciare datorita manifestarii de vointa a partilor, care poate fi tacita sau expresa.

Pentru suspendarea voluntara, legiuitorul a prevazut doua cazuri:

1) atunci cand amandoua partile o cer ( este vorba de o vointa expresa);

2) daca niciuna din parti nu se prezinta la strigarea cauzei, desi acestea au fost legal citate si nu s-a cerut judecarea in lipsa de catre cel putin una din ele ( este vorba de o vointa prezumata).

Principiul disponibilitatii procesuale este respectat prin faptul ca suspendarea voluntara se intemeiaza pe vointa expreza sau tacita a partilor de a nu mai continua judecata.

Atunci cand ambele parti cer suspendarea, partile dispun de obiectul procesului, iar acordul lor poate avea mai multe scopuri cum ar fi: tranzactii, plati viitoare la care se obliga paratul. Daca partile nu cer suspendarea, instanta nu o poate dispune din oficiu, cum ar fi in cazul aducerii unei probe cu martori care nu au cunoscute datele de identificare.

Cand niciuna din parti nu se prezinta la termenul de judecata se considera ca suspendarea este rezultatul vointei tacite a acestora. Daca reclamantul nu se prezinta la strigarea cauzei, nu se respinge cererea ce nesustinuta, ci, daca este prezent paratul, instanta trece la judecata, dar, daca si paratul lipseste si judecarea in lipsa nu s-a cerut, instanta dispune suspendarea judecatii . Paratul care este prezent in sala de sedinta nu este obligat sa raspunda la strigarea cauzei deoarece el poate fi interesat in suspendarea acesteia, insa, daca acesta raspunde, nu mai poate cere suspendarea judecatii.

Daca cel putin una din parti cere judecarea in lipsa in scris sau oral la oricare din termenele de judecata, instanta este obligata sa judece cauza. Neprezentarea partilor atrage suspendarea judecatii daca cererea de judecare in lipsa este folosita la judecata in caile de atac sau la judecarea fondului dupa casare, aceasta trebuind sa fie introdusa in fata instantei sesizata cu judecarea caii de atac sau la instanta ce rejudeca fondul dupa casare.

Conform Noului Cod de procedura civila, problema judecarii cauzei in lipsa este reglementata clar prin dispozitia: ,, Cererea de judecata in lipsa produce efecte numai la instanta in fata careia a fost formulata”.

Pentru ambele cazuri de suspendare voluntara, judecata se reincepe prin cererea de redeschidere a judecatii facuta de una din parti, platindu-se si jumatate din taxa judiciara de timbru datorata pentru cererea a carei judecata s-a suspendat, instanta neputand repune din oficiu cauza pe rol si sa rezolve pricina in fond.

Preview document

Suspendarea judecății - Pagina 1
Suspendarea judecății - Pagina 2
Suspendarea judecății - Pagina 3
Suspendarea judecății - Pagina 4
Suspendarea judecății - Pagina 5
Suspendarea judecății - Pagina 6
Suspendarea judecății - Pagina 7
Suspendarea judecății - Pagina 8
Suspendarea judecății - Pagina 9
Suspendarea judecății - Pagina 10
Suspendarea judecății - Pagina 11
Suspendarea judecății - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Suspendarea Judecatii.doc

Alții au mai descărcat și

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Sistemul de Servicii Sociale si Securitate Sociala in Romania

Asistenta sociala desemneaza un ansamblu de institutii, programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii de protejare a persoanelor,...

Ajutoarele de Stat in Uniunea Europeana

Ratiunea principalã de a fi a politicii în domeniul concurentei (PDC) este determinatã de faptul cã piata nu poate, în mod natural, sã functioneze...

Abuzul de Poziție Dominantă

Aspecte generale Regulile privind concurenţa cuprinse în Tratatul de constituire a Comunităţilor Europene sunt, se pare, un corolar al...

Infracțiuni informatice - falsul informatic

Introducere Infracţiunea informaticã înseamnã folosirea calculatorului ca obiect prin intermediul cãruia se sãvârşeşte o faptã care prezintã un...

Practici Anticoncurentiale

Notiuni generale. Definitie. Clasificare Reprimarea practicilor anticoncurentiale este principala directie de actiune si principalul scop al...

Participanții la Procesul Civil

§1. Aspecte generale asupra instituţiei Conceptul de „terţe persoane” este folosit frecvent în doctrină şi jurisprudenţă, însă semnificaţia...

Judecarea cauzelor într-un termen rezonabil, jurisprundența CEDO

Aspecte introductive În cadrul asigurării unui proces echitabil, corect un rol extrem de important îl ocupă respectarea dreptului la un proces...

Te-ar putea interesa și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Subiecții de sezină

INTRODUCERE Pornind de la realităţile constituţionale actuale, putem defini dreptul administrativ ca acea ramură a dreptului public care cuprinde...

Hotărârea Judecătorească

Capitolul I Noţiuni introductive privind hotărârea judecătorească În limbaj comun, prin hotărâre judecătorească se înţelege actul final al...

Apelul

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CAILOR LEGALE DE ATAC 1. CONTROLUL JUDICIAR SI CONTRLUL JUDECATORESC In dreptul modern instantele sunt...

Suspendarea Judecății

Notiune Înainte de toate si în forma cea mai generala de exprimare, suspendarea judecatii reprezinta un incident în cursul desfasurarii acesteia...

Suspendarea din profesiile liberale

INTRODUCERE Profesiile liberale nu au încă o definiție juridică pozitivă la nivel comunitar. Profesionistul liberal poate fi definit ca fiind acea...

Drept Penal Bisericesc

Declaraţiile martorilor 1. Calitatea de martor în proces -În proces se folosesc în mod frecvent declaraţiile martorilor pentru dovedirea faptelor...

Procedura penală română - partea specială

Partea specială Consideraţii generale Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni,...

Ai nevoie de altceva?