Tactica efectuării cercetării la fata locului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 10153
Mărime: 84.67KB (arhivat)
Publicat de: Danut C.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Vidrighin
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Cuprins

 1. 1. Noțiune 2
 2. 2. Importanță 4
 3. 3. Pregătire 5
 4. 3.1. Asigurarea logistică și metodologică 6
 5. 3.2. Constituirea echipei de cercetare la fața locului 6
 6. 3.3. Componența echipei de cercetare la fața locului 6
 7. 3.4. Deplasarea la fața locului 7
 8. 4. Desfășurarea cercetării și fixarea rezultatelor 7
 9. 4.1. Măsuri ce trebuie luate de către primele persoane sosite la fața locului 7
 10. 4.2. Salvarea victimelor și asigurarea acordării ajutorului medical 9
 11. 4.3. Asigurarea intangibilității locului faptei și luarea măsurilor de conservare a urmelor și mijloacelor de probă 10
 12. 4.4. Identificarea și reținerea făptuitorului. Identificarea martorilor oculari și a altor persoane 12
 13. 4.5. Asigurarea participării martorilor asistenți 13
 14. 4.6. Încunoștințarea organului judiciar competent 14
 15. 5. Reluarea și repetarea cercetării 14
 16. 6. Cercetarea la fața locului în jurisprudența și practica judiciară 15
 17. 7. Bibliografie selectivă 18
 18. Anexa 1 19
 19. Anexa 2 22

Extras din referat

Având în vedere faptul că în soluționarea procesului penal se utilizează în prezent cele mai avansate metode și mijloace tehnico-științifice, iar posibilitățile de cercetare ale laboratoarelor criminalistice sunt extrem de avansate, organele judiciare au obligația profesională și deontologică de a utiliza în mod corect metodele științifice de investigare a faptelor penale, de a aprecia și valorifica în deplină cunoștință de cauză rezultatele expertizelor criminalistice.

În consecință, fiecare participant la realizarea actului de justiție trebuie să fie avizat cu privire la metodele și mijloacele tehnico-științifice de clarificare a împrejurărilor în care a fost săvârșită o infracțiune, precum și de identificare a subiecților faptei penale. Mijloacele tehnico-științifice sunt utilizate atât în cercetarea la fața locului, cât și în examinările criminalistice de laborator, dar unele dintre aceste metode sau mijloace pot fi întâlnite în ambele împrejurări.

Din punct de vedere al activității procedurale, cercetarea la fața locului, cu tot caracterul ei auxiliar, are o semnificație deosebită, de ea depinzând inclusiv identificarea autorului infracțiunii.

1. Noțiune

Concluziile desprinse dintr-o vastă jurisprudență, arată că autorii de specialitate sunt unanimi în a aprecia că acest act inițial de urmărire penală, cu o largă rezonanță în ansamblul preocupărilor consacrate soluționării unor cauze penale presupune cunoașterea imediată, directă și completă a locului în care s-a comis infracțiunea.

În conformitate cu disp. art. 192 alin. (1) C.p.p. „cercetarea la fața locului se dispune de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecății de către instanța de judecată, atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce prezintă importanță pentru stabilirea adevărului, precum și ori de câte ori există suspiciuni cu privire la decesul unei persoane.”

Se observă că această definiție este mult simplificată față de cea dată de dispozițiile art. 129 din vechiul C.p.p., care indica unele din activitățile care urmau să fie efectuate cu ocazia cercetării la fața locului (ex: descoperire, fixare, ridicări urme, audieri etc.), deși activitățile concrete care se impuneau a fi făcute nu erau prestabilite sau obligatorii, ci erau rezultatul unor concluzii și convingeri rezultate după observarea și cunoașterea locului faptei.

Este de observat că legiuitorul indică exact numai scopul cercetării la fața locului, adică aflarea adevărului, lăsând organului de urmărire penală libertatea de a alege activitățile concrete de cercetare directă, pentru clarificarea împrejurărilor pe care le consideră importante în acest sens.

Cercetările se fac în limitele permise ale normelor procesual penale, dar criminalistica elaborează regulile tactice care dau eficiență activităților desfășurate, realizându-se în final, cunoașterea nemijlocită a locului faptei, descoperirea, fixarea și ridicarea urmelor precum și ascultarea martorilor, victimelor sau chiar a autorilor.

În literatura de specialitate s-a considerat necesară o distincție netă între cercetarea la fața locului (denumită în occident și scena infracțiunii) și locul săvârșirii faptei, întrucât cercetarea la fața locului are o sferă mai largă, incluzând atât zonele apropiate locului propriu-zis al comiterii infracțiunii, cât și alte locuri purtătoare de urme, care se referă la pregătirea și urmările faptei, inclusiv căile de acces și de retragere a infractorilor.

2. Importanță

Marea majoritate a autorilor din literatura de specialitate recunosc și subliniază că cercetarea la fața locului atât din punct de vedere procesual penal cât și criminalistic reprezintă un procedeu probator cu adâncă semnificație în aflarea adevărului. De rezultatele ei este condiționată nu numai direcția, ci și finalitatea investigațiilor ce se efectuează în cauza dată.

Sursa celor mai ample și mai fidele informații o constituie locul unde făptuitorul și-a desăvârșit activitatea criminală, locul unde s-au produs consecințele infracțiunii sau se conservă date și urme legate de comiterea faptei.

Bibliografie

1) BERCHEȘAN, Vasile, Cercetarea penală, Îndrumar complet de cercetare penală, Editura Icar, București, 2001;

2) BOȘTINĂ, Pantelimon, VOINEA, Dan, Cercetarea la fața locului. Reconstituirea, Editura Universul Juridic, București, 2009;

3) CIOPRAGA, Aurel, IACOBUȚĂ, Ioan Alecu, Criminalistica, Editura Junimea, București, 2001;

4) CIOPRAGA, Aurel, Tratat de tactică, Editura Gama, București, 1992;

5) IONESCU, Lucian, SANDU, Dumitru, Identificarea criminalistică, Ed. Științifică, București;

6) KIRK, Paul Leland, Crime investigation, Physical Evidence and the Police Laboratory, Editura Interscience, New York, 1953;

7) MIRCEA Ion, Criminalistica, Editura Lumina Lex, București, 2010;

8) PAL, Deri, Primele măsuri la fața locului- ,,Rendorsegi szemle”- 11 nov. 1960;

9) PALMIATTO, Michael J., Criminal Investigation, Editura Nelson-Hall Publishers, Chicago, 1996;

10) STANCU, Emilian, Investigarea științifică a infracțiunilor, Curs de Criminalistică, Universitatea din București, 1986;

11) STANCU, Emilian, Tratat de criminalistică, Editura Universul Juridic, București, 2015;

12) SUCIU, Camil, Criminalistica, Editura Didactică și pedagogică, București, 1972;

13) SWENSSON Arne, WENDEL, Otto Descoperirea infracțiunilor. Metode moderne de investigație criminală, Stockholm 1954;

14) THEODORU, Grigore, MOLDOVAN, Lucia, Drept Procesual penal, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979;

15) VOLONCIU, Nicolae, Tratat de drept procesual penal, Editura Paideea, București, 1994;

16) WELLS, H.G, Forensic sciences, Editura Sweet Maxwell, Ltd. Londra, 1969;

Resurse electronice:

https://www.ilegis.ro/

http://revistaprolege.ro/

http://revista.universuljuridic.ro

Preview document

Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 1
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 2
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 3
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 4
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 5
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 6
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 7
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 8
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 9
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 10
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 11
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 12
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 13
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 14
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 15
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 16
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 17
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 18
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 19
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 20
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 21
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 22
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 23
Tactica efectuării cercetării la fata locului - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Tactica efectuarii cercetarii la fata locului.docx

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Criminalistică - noțiune și sistem

CAPITOLUL I. CRIMINALISTICA- NOTIUNE SI SISTEM 1. Notiunea si importanta criminalisticii Impunerea unui caracter modern activitatii juridice a...

Procedura de judecată în cauzele cu infractori minori

Introducere Prezenta lucrare trateaza procedura de judecata in cauzele cu infractori minori. In dreptul penal se acorda o atentie deosebita...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Fotografia judiciară

Capitolul I Aspecte introductive Fotografia judiciara deține o poziție particulară bine conturată în ansamblul investigațiilor criminalistice....

Pedepsele pentru Persoana Juridică

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă,...

Tactica Efectuării Confruntării

Confruntarea reprezintă activitatea de ascultare concomitentă a persoanelor audiate anterior în aceeaşi cauză, între ale căror depoziţii se...

Te-ar putea interesa și

Microurme

Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună...

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice

În lucrarea de faţă am încercat să analizez cele mai importante aspecte ale cercetării la faşă locului, precum: - Sarcinile şi importanţa...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Reconstituirea

Capitolul l NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII 1. Noţiunea reconstituirii 1.1. Precizări şi definiţie Reconstituirea a fost...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Ai nevoie de altceva?