Tactica identificarii persoanelor si a obiectelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tactica identificarii persoanelor si a obiectelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Nicoleta-Elena Hegheș

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Criminalistica este o știință judiciară, cu caracter autonom și unitar, care ănsumează un ansamblu de cunoștințe despre metodele, mijloacele tehnice și procedeele tactice, destinate decoperirii, cercetării infracțiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârșirea lor și prevenirii faptelor antisociale.

În activitatea de constatare și probare a infracțiunilor o contribuție esențială o are activitatea de urmărire penală, aceasta constituind și principalul domeniu de aplicare a tacticii criminalistice. Din punct de vedere al Noului Cod de Procedură Penală (NCPP), scopul normelor de procedură penală îl reprezintă asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor de către organele judiciare cu garantarea drepturilor părților și ale celorlalți participanți în procesul penal, astfel încât să fie respectate prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.

Scopul tacticii criminalistice îl constituie și realizarea cu succes a activităților de urmărire penală în vederea constatării la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel încât orice persoană ce a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale, și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

1. Fazele identificării criminalistice

Identificarea criminalistică traversează mai multe stadii, ale căror limite reprezintă generalul și particularul. S-a conturat ideea că procesul de identificare criminalistică parcurge trei faze principale:

a) În prima fază are loc delimitarea grupului căruia îi parațin obiectul scop al identificării

b) În faza a doua se finalizează procesul de identificare, prin individualizarea sau determinarea obiectului concret, aflat în raport cauzal cu fapta cercetată

c) Identificarea propriu-zisă a obiectului scop, are o valoare deosebită sub raportul stabilirii adevărului în procesul judiciar.

De exemplu: punctul de pornire al identificării armei cu care s-a săvârșit omorul îl reprezintă determinarea faptului că proiectilul găsit în corpul victimei a fost ras cu un pistolet. Ulterior se stabilește că pistoletul aparține grupuli de arme având calibrul 6,35mm, grupul restrângându-se treptat prin constatarea că țeava armei are patru ghinturi, cu sensul de rotație spre dreapta, lățimea câmpului ghinturilor fiind de 1,50-1,61mm, iar înclinația acestora de 4,59 grade, ceea ce corespunde pistoletului Walther, model 69. Pentru stabilirea identității armei va avea loc examinarea comparativă a caracteristicilor reținute de obiectul mijloc (proiectilul găsit în victimă) cu cele reflectate de modelele tip, create prin efectuarea de trageri experimentale cu armele suspecte.

DECIZIA PENALĂ NR. 49/ P

Ședința publică de la 13 Aprilie 2010

Curtea de Apel CONSTANTA

O soluția de achitare , așa cum a solicitat apărarea, este în total dezacord cu probele științifice de la dosarul cauzei , în speță - expertiz e efectuat e asupra armei , cartușelor și care au dovedit fără echivoc că arma se afla în perfectă stare de funcționare și nu prezenta disfuncționalități la sistemul de asigurare .

Fisiere in arhiva (1):

  • Tactica identificarii persoanelor si a obiectelor.docx

Bibliografie

1. Tratat de criminalistică, Ediția a III-a revizuită și adăugită, Emilian Stancu
2. http://www.ugb.ro/Juridica/Issue11ROEN/8._Respectarea_principiilor_de_tactica_criminalistica-conditie_a_succesului_in_CP.Nita_Nelu.RO.pdf
3. http://www.rolii.ro/hotarari/
4. http://www.ugb.ro/Juridica/Issue11ROEN/8._Respectarea_principiilor_de_tactica_criminalistica-conditie_a_succesului_in_CP.Nita_Nelu.RO.pdf
5. Criminalistică - Elemente de tehnică și de tactică a investigîrii penale, Adrian Cristian Moise și Emilian Stancu, Universul Juridic, București 2020
6. https://www.slideshare.net/exodumuser/criminalisticaconspectemd