Taxa pe valoare adăugată

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3611
Mărime: 507.97KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cuznetov

Extras din document

INTRODUCERE

T.V.A.-ul (Taxa pe valoare adaugata) - impozit general de stat care reprezintă o

formă de colectare la buget a unei părți a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate

care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a unei părți din

valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.

Conform recentelor strategii, Republica Moldova în procesul de aderare la

structurile europene încearcă armonizarea legislației naționale cu cea comunitară.

În acest context, s-au produs modificari în domeniul taxei pe valoarea adăugată

prin introducerea noului Cod fiscal. Astfel, s-a urmărit încă de la introducerea taxei pe

valoarea adăugată în Republica Moldova aspecte cu privire la sfera de aplicare a taxei

pe valoarea adăugată, persoanele impozabile, cotele utilizate, baza de impozitare și

operațiunile scutite.

I. FORMAREA SISTEMULUI IMPUNERII CU TVA ÎN REPUBLICA

MOLDOVA

Contribuția TVA la formarea veniturilor bugetare

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) reprezintă un impozit indirect, plătit de către

persoanele fizice și juridice, care se aplică la valoarea nou creată la fiecare stadiu de

producere și vânzare a mărfurilor (serviciilor). Este de menționat că TVA este o taxă

generală de consum care cuprinde toate fazele circuitului economic: aprovizionare,

producție, desfacere și constituie o sursă importantă de venit permanent al bugetului de

stat. Deși TVA este o taxă unică, ea se aplică fracționat, corespunzător valorii adăugate

la fiecare stadiu al circuitului economic.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) a fost introdusă pentru prima dată în anul 1960

în Republica Cot de Vuar, apoi a urmat în anul 1967 - Danemarca și parțial în Brasilia,

iar în 1968 - în Republica Federală Germania și Franța. La mijlocul anului 1988 TVA

era în vigoare în 47 de țări ale Europei, Americii Latine, Turcia, Indonezia etc. În SUA

și Canada se folosește metoda de impozitare similară TVA - impozitul pe vânzare.

Principalul impact al impozitelor indirecte, și în cazul nostru a taxei pe valoare

adăugată, asupra bugetului de stat îl constituie asigurarea veniturilor bugetare, care să

permită finanțarea cheltuielilor bugetare angajate de guvern.

Economiștii consideră că există un prag (diferit de la țară la țară și de la un

moment la altul, în cadrul aceleiași țări), dincolo de care creșterea în continuare a

gradului de fiscalitate conduce nu la creșterea, ci la diminuarea venitului bugetar.

Impunerea reprezintă una din laturile procesului fiscal și constă în identificarea

tuturor categoriilor de persoane fizice sau juridice care dețin sau realizează un anumit

obiect impozabil, în evaluarea bazei de calcul a impozitelor sau taxelor și în

determinarea exactă a cuantumului acestora.

În practica impunerii se utilizează metode și tehnici diverse care diferă în funcție

de felul impozitelor sau taxelor, de statutul juridic al plătitorului și de instrumentele

folosite, ceea ce face ca impozitul să îmbrace mai multe forme. Așa, de exemplu,

agenții economici persoane juridice, identifică singuri obiectul impozabil, evaluează

baza de calcul și determină sumele de plată la buget, în cazul T.V.A., accizelor și

impozitul pe profit.

În Republica Moldova, resursele financiare publice sunt structurate pe criterii

economice, în conformitate cu structura sistemului bugetar. Resursele financiare

publice se constituie și se gestionează printr-un sistem unitar de bugete, și anume:

- bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale,

bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele

instituțiilor publice, în condițiile asigurării echilibrului financiar.

Bibliografie

LEGI ȘI ACTE NORMATIVE

1. Codul fiscal al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova Nr. 1163 - XIII

din 24.04.97

2. Codul vamal. Legea Republicii Moldova Nr. 1149-XIV din 20.07.2000

3. Legea Republicii Moldova cu privire la bazele sistemului fiscal al Republicii

Moldova Nr.1198- XII din 17.11.1992

4. Legea Republicii Moldova privind taxele locale nr. 186-XIII din 19.07.94

5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Cadrul de cheltuieli pe

termen mediu (2006-2008) nr. 1079 din 19.10.2005 // Monitorul Oficial al

Republicii Moldova nr. 148 din: 07.11.2005.

MANUALE ȘI MONOGRAFII

1)Băcescu M. Macroeconomie: bazele macroeconomiei / M. Băcescu, A. Băcescu . -

București: ALL, 1993.

2)Caraganciu A., Instrumentarul de analiză a proceselor financiare / A. Caraganciu,

Chișinău: Prut Internațional, 2001.

3)Studii și analize financiar-bugetare. - Chișinău, 2000.

5)Republica Moldova: Dimensiunile reformelor. - Chișinău: Ed. Potos, 2002.

Academia de Științe a Moldovei, Ministerul Economiei al R. Moldova, Centrul de

Studiere a Problemelor Pieței.

Preview document

Taxa pe valoare adăugată - Pagina 1
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 2
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 3
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 4
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 5
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 6
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 7
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 8
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 9
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 10
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 11
Taxa pe valoare adăugată - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Taxa pe valoare adaugata.pdf

Alții au mai descărcat și

Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România

Apariţia şi evoluţia impozitelor se caracterizează ca un proces complex şi de durată care a început odată cu destrămarea comunei primitive,...

Norme Juridice de Drept Internațional Umanitar Specifice Conflictelor Armate

Dreptul international umanitar reprezinta ansamblul normelor juridice menite sa asigure protectia –în timpul conflictelor armate – a persoanelor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Bugetul - istoric, noțiune, importanță

I. Istoricul bugetului Bugetul apare odată cu statul din necesitatea de a reflecta nevoile publice sub forma cheltuielilor publice și sursele de...

Drept Fiscal - Curs 11

Taxa pe valoare adăugată Avem de-a face cu un bun indirect, nu contează că se numeşte taxă. Se face venit la bugetul de stat şi este reglementat...

Ai nevoie de altceva?