Teoria Contractelor Administrative

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Teoria Contractelor Administrative.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Stiinta Administratiei

Extras din document

Originea teoriei administrative si receptarea ei in doctrina romaneasca.

Teoria contractelor administrative s-a format in dreptul francez modern,fiind o creatie a jurisprudentei Consiliului de Stat,jurisprudenta care a fost conceptualizata apoi de doctrina administrativa.Unul dintre primii autori francezi care dezvolta aceasta torie a fost Laferriére iar fondatorul conceptiei clasice este profesorul Gaston Jéze.El a precizat ca pentru existenta contractului administrativ propriu-zis sunt necesare mai multe conditii:un acord de vointa intre particulari si administratie;acordul de vointa sa aiba ca scop crearea a noi obligatii juridice de prestare a unor lucrari materiale sau servicii personale in schimbul unei remuneratii;prestatiunea sa fie destinata a asigura functionarea unui serviciu public;partile,printr-o clauza expresa,prin forma contractului,prin genul de colaborare sau prin orice manifestare de vointa,sa fi inteles a se supune regimului de drept public;inegalitatea partilor;interpretarea extensiva a contractului;dreptul de a lua masuri unilaterale executorii;aplicarea teoriei impreviziunii.

La noi in tara,aceasta teorie a intrat o data cu dezvoltarea raporturilor juridice dintre administratia publica si intreprinzatorii particulari ce aveau ca obiect concesiunea (convenţie prin care o persoană (fizică sau juridică) dobândeşte dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, în schimbul unor beneficii care revin acestuia din urmă) diferitelor lucrari publice sau dupa caz,a diferitelor servicii publice,ceea ce a determinat rezervelor marilor autori de drept administrativ din perioada interbelica(A.Teodorescu,P.Negulescu,C.Rarincescu) care au vazut in contractele administrative doar “o institutie exogena,ce nu putea evoca esenta realitatilor endogene”.

Teoria contractelor administrative a fost îmbrăţişată de doctrină încă din perioada interbelică. După profesorul E. D. Tarangul, contractele încheiate de administraţie cu particularii în scopul de a colabora împreună în vederea realizării unui serviciu public sau a unui interes general sunt contracte administrative (sau de drept public). Ca exemplu de astfel de contract, autorul citat aminteşte, alături de concesiuni, şi împrumuturile.

Conceptul de contract administrativ

Sintetizand conceptiile vehiculate in doctrina,proiectul Codului de Procedura Administrativa defineste contractul administrativ ca reprezentand acordul de vointa cu caracter bilateral sau multilateral,intre o autoritate administrativa si una sau mai multe persoane fizice sau juridice prin care se urmareste: satisfacerea unui interes de ordin general si care au ca obiect realizarea unei activitati de interes public ce poate viza prestarea unui serviciu public; realizarea unor lucrari publice; punerea in valoare a unui bun proprietate publica ori privata a statului sau a unei autoritati administrativ-teritoriale; efectuarea de achizitii publice.

Noţiunea este strâns legată de instituţia proprietăţii publice, a domeniului public, autorităţii şi serviciului public, pentru că în ea se resimte necesitatea imperioasă de resurse financiare sporite pentru ca autorităţile publice care administrează bunuri proprietate publică, care au competenţa de a organiza prestarea serviciilor publice şi realizarea de lucrări publice, să le poată valorifica în interesul comunităţilor locale sau în interes naţional

Controlul administrativ este supus in principiu unui regim de drept public,iar dupa caz,si in masura in care sunt compatibile ,se supune si normelor de drept privat.Fiecare tip de contract administrativ va respecta si prevederile din legile speciale aplicabile.

In ceea ce priveste scopul in contractul administrativ,se considera ca administratia,incheind un contract va trebui sa urmareasca un scop de interes public si un scop corespunzand naturii actului.Scopul contractelor administrative este unic,dar luand in considerare faptul ca cerintele colectivitatilor sunt de mai multe categorii,tot asa si scopul contractelor poate varia pentru toate felurile interesului general dar in cadrul aceleiasi notiuni.

Trasaturile si clasificarea contractelor administrative

Contractele încheiate de administraţia publică au anumite caracteristici speciale, impuse de interesul public care stă la fundamentul încheierii şi executării acestora, fiind considerate contracte publice.

Contractele publice sunt întâlnite sub diferite forme: achiziţii publice, concesiuni, asocieri în participaţie, etc.; toate acestea au anumite trăsături comune, care alcătuiesc împreună regimul juridic al contractelor publice, şi guvernează încheierea, executarea şi efectele contractului public, precum şi responsabilitatea contractuală.

In ceea ce priveste elementele cu valoare de constanta ale teoriei contractului administrativ,intr-o formulare generala am retine: unul din subiecte este o autoritate a administratiei publice sau alt subiect autorizat de o autoritate a administratiei publice;au ca obiect realizarea unui interes general a unui interes public,fie prin prestarea unui serviciu public,fie prin exercitarea unei functii publice;sunt supuse unui regim juridic de drept public.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teoria Contractelor Administrative.doc