Timpul de Muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2034
Mărime: 21.08KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Referatul este o analiza a timpului de munca conform Codului muncii si Contractului colectiv de munca la nivel national pentru anii 2007-2013. Proiectul a fost realizat pentru proba practica a examenului pentru obtinerea diplomei de inspector resurse umane si am obtinut calificativul maxim.

Extras din document

Introducere

De la aparitia Codului muncii si până în prezent, timpul de muncă a constituit subiectul unor modificări legislative semnificative, în acord cu reglemantările europene si tendinta la nivel comunitar de reducere a timpului de lucru. Se observă în timp, o anumită flexibilizare a raporturilor de muncă si în România, unde exigenta integrării a necesitat ajustări normative importante necesare alinierii legislatiei românesti la normele europene.

Desfăsurarea activitătii cu respectarea unui anumit program de lucru reprezintă una din trăsăturile specifice ale raportului juridic izvorât din încheierea contractului individual de muncă. Întrucât munca efectuată presupune cheltuirea fortei vitale a omului, este necesar, în mod obiectiv, ca ziua de muncă să se încadreze în anumite limite, să fie numai o parte dintr-o zi naturală de viată. Legislatia noastră cuprinde atât prevederi referitoare la reglementarea timpului de lucru, cât si a timpului de odihnă.

Timpul de muncă

Timpul de muncă reprezintă, conform Codului Muncii art. 108, orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispozitia angajatorului si îndeplinste sarcinile si atributiile sale, în concordantă cu prevederile contractului individualde muncă, a contractului colectiv de muncă aplicabil si/sau ale legislatiei în vigoare.

Timpul de muncă se împarte în două categorii:

- Timpul care se încadrează în programul de lucru normal sau durata normală a muncii

- Timpul peste programul normal de lucru constituit din ore suplimentare, timpul care datorită specificului muncii nu se poate încadra în programul normal de lucru, orele prestate peste programul de lucru în scopul asigurării serviciului pe unitate.

Durata timpului de muncă

Conform articolului 109, alin. (1), durata normală a timpului de lucru pentru salariatii angajati cu normă întreagă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. Timpul de muncă se repartizează, de obicei, uniform, 8 ore pe zi, timp de 5 zile, urmate de 2 zile de repaus. Cu toate acestea, există si situatii prevăzute prin articolul 110 al Codului Muncii, respectiv articolul 10, alin. (5) al Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 nr. 2895/2006, în functie de specificul unitătii sau al muncii prestate, se poate opta pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale de muncă de 40 de ore pe săptămână. În aceste situatii durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore.

La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalităţile concrete de organizare şi evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau unităţi.

Potrivit articolului 10 al Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele producţiei, se poate stabili un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.

Pentru anumite sectoare de activitate, unităti sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mare de 8 ore. Durata zilnică a timpului de muncă de 12 este urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore, dispozitie prevăzută prin articolul 112 al Codului Muncii.

Preview document

Timpul de Muncă - Pagina 1
Timpul de Muncă - Pagina 2
Timpul de Muncă - Pagina 3
Timpul de Muncă - Pagina 4
Timpul de Muncă - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Timpul de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Tactica Ascultării Martorilor Minori și a altor Categorii de Martori

Capitolul I Proba testimonială în procesul penal Din cele mai vechi timpuri justiţia s-a impus ca o funcţie de judecare a probelor şi de...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

1. Reglementare Astăzi, din dorinţa de a îmbina studiile universitare cu dobândirea experienţei pe piaţa muncii, tot mai multe persoane aleg...

Ascultarea Martorului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în...

Procedura Succesorală Notarială

1. Procedura succesorala amiabila Procedura succesorala notariala este reglementata de Legea nr. 36/1995, privitoare la notarii publici si la...

Formarea profesionala

I.Notiuni introductive 1.Definirea termenilor Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Reglementarea timpului de muncă și de odihnă în legislația Republicii Moldova

Desfăşurarea activităţii cu respectarea unui anumit program de muncă reprezintă una din trăsăturile specifice ale raportului juridic de muncă ....

Te-ar putea interesa și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Timpul de Muncă

INTRODUCЕRЕ Libеrtаtеа muncii еstе gаrаntаtă prin Constituţiе. Drеptul lа muncă nu poаtе fi îngrădit şi nimеni nu poаtе fi obligаt să muncеаscă...

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Analiza activității întreprinderii SC Panifcom SRL dintr-o perspectivă economico - financiară

INTRODUCERE Analiza economico-financiară reprezintă un proces de identificare a stării economico-financiare în care se află agenţii economici, o...

Diagnosticul Resurselor Umane și Tehnice ale Întreprinderii

1. Reflectarea modificarii timpului de munca în principalii indicatori economico-financiari ai întreprinderii a) asupra valorii productiei...

Măsurarea și Studiul Consumului de Timp de Muncă prin Intermediul Fotografierii Zilei de Muncă

Introducere Actualmente, în condițiile severe ale economiei de piață, unde dintr-un numar enorm de întreprinderi supraviețuiesc doar cele mai...

Analiza Modalităților de Stimulare a Personalului Organizației prin Respectarea Timpului de Muncă și a Timpului de Odihnă

1. Stimularea personalului Legătura dintre teoria motivaţională şi practica managerială este vitală pentru reuşita în management. Oamenii...

Ai nevoie de altceva?