Trasaturile, Clasificarea, Incheierea si Controlul Contractelor Administrative

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Trasaturile, Clasificarea, Incheierea si Controlul Contractelor Administrative.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: G.Badarau

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

I.Notiunea de contract administrativ

Potrivit unui autor consacrat din perioada interbelica,administatia actioneaza în unele cazuri si prin acte contractuale pe care le încheie cu particularii.Astfel sunt contractele de vânzare cumparare,contractele de închiriere sau arendarea,contractele de locatiune de servicii,împrumuturile,donatiile etc.Aceste contracte sunt supuse în principiu Codului civil,dar unele din contractele încheiate urmaresc satisfacerea unui interes general sau buna si regulata functionare a serviciilor publice,motiv pentru care sunt supuse regimului administrativ.

Etimologic,termenul de contract provine din latinescul „contrahere”,si reprezinta „acordul de vointa dintre doua sau mai multe parti,care determina nasterea,modificarea sau stingerea unor drepturi si obligatii”.

Continutul unui contract administrativ se stabileste pe cale reglementara si pe cale conventionala.Partea reglementara cuprinde clauzele cu caracter obligatoriu,prevazute de lege,iar partea conventionala ,clauze negociate de parti.

Contractele încheiate de administratie cu particularii în scopul de a colabora în vederea satisfacerii unui serviciu public sau a unui interes general,supuse din aceasta cauza regimului administrativ sunt contracte de drept public sau contracte administrative.Contractul administrativ este un alt mijloc,instrument juridic prin care,alaturi de actul administrativ,unele autoritati,organe,institutii din cadrul sistemului de administratie publica îsi realizeaza atributiile,în executarea legii.Aceste acte de gestiune ale administratiei sunt supuse unui regim juridic special.Spre deosebire de actele administrative care sunt acte unilaterale,contractele sunt acte juridice bilaterale.

Teoria contractelor administrative s-a format în dreptul francez modern,ca o creatie a jurisprudentei consiliului de stat,preluata si dezvoltata ulterior de doctrina administrativa franceza.

I.1Teoria contractelor administrative în România

În România,aceasta teorie a aparut si s-a dezvoltat o data cu dezvoltarea raporturilor juridice dintre administratie si întreprinzatorii particulari ce aveau ca obiect „concesiunea unor lucrari publice sau servicii publice.Marii specialisi din perioada interbelica au întâmpinat-o însa cu unele rezerve,calificând-o ca o „institutie exogena ce nu putea evoca esenta realitatilor endogene” Inexistenta unor instante de contencios administrativ în România perioadei interbelice a conferit particularitati specifice teoriei contractelor administrative.

Aceasta teorie a contractelor este strâns legata de domeniul public si implicit de proprietatea publica,precum si de serviciul public,notiuni de drept constitutional.În doctrina actuala,contractul administrativ este definit ca reprezentând „un acord de vointa între o autoritate publica,aflata pe o pozitie de superioritate juridica pe de-o parte si alte subiecte de drept pe de alta parte,prin care se urmareste satisfacerea unui interes general,prin prestarea unui serviciu public,efectuarea unei lucrari publice sau punerea în valoare a unui bun public,supus unui regim de putere publica.”

I.2. Obiectul si partile în contractul administrativ

Obiectul contractului îl constituie punerea în valoare a unor bunuri apartinând domeniului public sau prestarea unor servicii publice .Spre exemplu,pot forma obiectul unor astfel de contracte:

- Concesionarea de servicii publice

- Achizitii guvernamentale

- Executarea de lucrari de constructii-montaj public

- Prestari de servicii etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Trasaturile, Clasificarea, Incheierea si Controlul Contractelor Administrative.doc