Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2174
Mărime: 20.92KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Petrisor

Cuprins

1. Drept Public.Drept Privat

2. Noţiune .Drept Administrativ

3. Trăsăturile Dreptului Administrativ

4. Delimitarea Dreptului Administrativ de alte ramuri de drept

5. Concluzii

6. Bibliografie

Extras din document

Drept Public . Drept Privat

Orice analiză a dreptului administrativ se bazează de regulă pe calificarea acestuia ca fiind o ramură a dreptului public . Jurisconsultul roman Domitius Ulpianus a fost primul care a făcut distincţia dintre dreptul privat şi dreptul public , definind ,, jus privatum” ca ramură a dreptului care priveşte interesele indivizilor şi ,,jus publicum” ca ramură a dreptului ce priveşte interesele statului .

Deşi această definiţie este criticabilă deoarece in concepţia lui Ulpianus există anumite norme care dau expresie unor interese generale ale societaţii alături de alte norme care exprimă interese ale indivizilor(când in realitate toate normele exprimă interese generale) există un criteriu pe baza caruia putem distinge intre dreptul public si privat , şi anume sfera de reglementare juridică ( normele dreptului public reglementează anumite categorii de relaţii sociale , iar normele dreptului privat reglementează alte categorii sociale ).

De-a lungul timpului ideea jurisconsultului a fost preluată de mai mulţi teoreticeni ea fiind incă actuală dar neamaiavând aceeaşi rigiditate deoarece in momentul de faţă statul nu mai acţionează exculsiv ca persoană juridică de drept public ci ca persoană juridică de drept privat.

Paul Negulescu ,unul dintre cei mai mari teoreticeni din domeniu ,precizează că impărţirea romană este important să fie menţinută deoarece :

A) Normele dreptului privat sunt mai cristalizate şi mai stabile decât normele dreptului public .El işi bazează afirmaţia pe faptul că in decursul timpului noţiunile de drept privat nu au cunoscut mari modificări de la romani până in prezent .

B) Calitatea de subiect de drept public diferă de cea reglemantată de drept privat .Această afirmaţie face referire la faptul că ar putea fi in postura de subiect al dreptului public persoana in cauză trebuie să aibă capacitate de exerciţiu , cu alte cuvinte in ţara noastră ,să aibă vârsta majoratului. Unele drepturi de decurg din noţiunea de drept public necesită şi alte condiţii suplimentare pentru a fi exercitate : dreptul la vot necesită şi cetăţenie , etc . In ceea ce priveşte dreptul privat , oricine poate fi titular de drepturi ş obligaţii .

C) Raporturile de drept public sunt caracterizate prin aceea că intotdeauna unul dintre subiectele sale este statul sau o autoritate publică iar părţile nu se află in poziţie de titulare egale de drepturi şi obligaţii .Prin această afirmaţie se face distincţia şi intre forma de manifestare a actului de drept public care , bucurâdu –se de prezumţia de legalitate are caracter obligatoriu şi executoriu , fiind in general unilateral .Pe de altă parte in dreptul privat părţile se află in poziţie de titulare egale de drepturi şi obligaţii , pe baza principiului egalităţii părţilor in raporturile civile ,iar forma de manifestare este cea a consensualismului ,părţile implicate căutând să ajungă la un consens in ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce decurg dintr-un raport juridic ceea ce presupune bilateralitate .

D) Sub aspectul tehnicii juridice, adică a modului de redactare a conţinutului normelor juridice se inregistrează importante distincţii după cum norma aparţine dreptului public sau privat .In cele două sfere , publică respectiv privată normele diferă radical. Pentru dreptul public ele sunt imperative ,rigide , care impun o anumită conduită pe când pentru dreptul privat ele sunt permisive , flexibile si permit ca părţile să negocieze de comun accord finalitatea acestora .

E) In instituţiile de drept privat , afară de instituţia familiei , constatăm un caracter lucrativ, pe câtă vreme găsim in instituţiile de drept public un spirit dezinteresat .

Acestea sunt doar câteva dintre deosebirile importante dintre dreptul public şi cel privat .Totuşi această impărţire este zdruncinată de apariţia unor ramuri mixte de drept datorită caracterului dinamic al acestuia şi din cauza dependenţiei sale de evoluţia relaţiilor sociale .Astfel dincolo de impărţirea clasică a dreptului in public şi privat ,se simte nevoia redefinirii scopului ,a obiectului şi a unor instituţii , fondul apariţiei unor ramuri noi ale ştiinţei dreptului –dreptul industrial ,dreptul afacerilor , etc.

Preview document

Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 1
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 2
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 3
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 4
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 5
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 6
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 7
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 8
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 9
Trăsăturile dreptului administrativ și delimitarea acestora de alte drepturi - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Trasaturile Dreptului Administrativ si Delimitarea Acestora de Alte Drepturi.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Actele Administrative

ACTELE ADMINISTRATIVE Notiunea de act administrativ Terminologie. Consideratii cu caracter istoric si de drept comparat - Definitie...

Trasăturile Caracteristice ale Dreptului Administrativ și Delimitatea Acestuia de Alte Ramuri de Drept

ScurtĂ evoluȚie istoricĂ Dreptul administrativ este o ramură a sistemului unitar de drept și totodată o componentă a dreptului public. Dreptul...

Sinteze licență drept administrativ

Prin administratie se poate întelege: - continutul principal al activit put executive a statului; - sist de aut pub care înfâptuiesc put...

Dreptul Constituțional

Dreptul constituţional în sistemul de drept al RM În sistemul de drept al RM, d.c. este o ramură fundamentală. În acest sistem de drept d. c....

Noțiuni de drept și drept economic

1. Notiuni juridice despre Drept, Economie, Piata. Dreptul este stiința care studiază regulile și legile conviețuirii în societate. De asemenea,...

Drept Administrativ

Expresia instituţie de utilitate publică sau institutie de interes public nu coincide nici cu notiunea de „institutie publica" nici cu cea de...

Ai nevoie de altceva?