Trasaturile si Functiile Cambiei

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3510
Mărime: 31.76KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr Raducan Oprea

Cuprins

Introducere.2

1. Definirea si subiectii cambiei.3

2. Trasaturile cambiei.5

3. Fnctiile cambiei.8

3.1 Funcţia de instrument de schimb valutar.8

3.2 Funcţia de instrument de credit.9

3.3 Funcţia de instrument de plată.9

Concluzii.11

Bibliografie.12

Extras din document

Introducere

Dezvoltarea şi diversificarea comerţului, sporirea relaţiilor comerciale internaţionale, au readus mijloacele de plată în atenţia specialiştilor.

Creşterea considerabilă a tranzacţiilor economice a dat naşterea unei necesităţi stringente de a folosi şi alte mijloace de plată decât banii. Această necesitate a fost satisfăcută prin utilizarea instrumentelor de plată, un loc important în rândul acestora ocupându-l cambia.

Datorită uşurinţei circulaţiei, eficienţei sporite şi siguranţei oferite de cambie, ea este folosită atât în comerţul bancar, în relaţiile dintre agenţii economici cât şi în relaţiile dintre necomercianţi-persoane fizice sau juridice. Titlul cambial poate fi utilizat atât în tranzacţiile de pe piaţa internă, cât şi de pe cea externă, putând fi emis şi în valută. Folosirea cambiei ca mijloc de plată înlătură riscurile ce pot apărea în cazul plăţilor în numerar şi a celor ce pot apărea în cazul distanţării în timp a plăţii de executarea prestaţiilor sau predarea mărfurilor.

1. Definirea si subiectii cambiei

Alături de cec şi bilet la ordin, un loc important în rândul titlurilor de credit îl ocupă şi cambia. Denumirea de cambie din limba română provine de la termenul italian „cambia”. Înscrisul are o mare utilitate practică datorită uşurinţei circulaţiei şi dreptului autonom pe care îl încorporează, şi este unul dintre cele mai utilizate documente în tranzacţiile internaţionale de credit.

Cambia este unul din titlurile de credit cu mare aplicatibilitate comerciala, fiind reglementata de legea nr.58/1934, modificata prin ordonanta de guvern 11/1993.

Cambia poate fi definita - ca un proces inscris prin care o persoana numita tragator(emitent)da dispozitie altei persoane, numita tras, sa plateasca la scadenta unei a III-a persoane numita beneficiar,sau la ordinul acesteia o anumita suma de bani stabilita.

Reiesind din definiţie, subiectii raportului juridic cambial sunt:

• trăgătorul, creditorul sau expeditorul este persoana care emite titlul şi care dă dispoziţia de a se plăti o sumă de bani;

• trasul, debitorul sau importatorul este persoana căreia i se dă ordinul de a plăti o sumă de bani la scadenţă sau la cererea beneficiarului şi care prin acceptare devine debitor direct sau principal, el putând fi chiat trăgătorul;

• beneficiarul sau terţa persoană este persoana către care sau la ordinul căreia urmează să se facă plata, el putând fi chiar trăgătorul.

La formarea titlului cambial însă, colaborează numai două persoane şi anume trăgătorul şi beneficiarul, trasul intervenind ulterior, cu ocazia acceptării. Astfel, trasul îndeplineşte rolul unui mandatar al trăgătorului, fiind însărcinat să efectueze plata în condiţiile determinate de cambie. Există şi posibilitatea ca trasul să nu fie debitorul trăgătorului, situaţie în care acesta din urmă trebuie să facă în prealabil un depozit la tras echivalent cu suma înscrisă în cambie. Însă, uneori, trasul acceptă o cambie fără a fi obligat, doar din dorinţa de a-l garanta pe trăgător.

Pentru o mai bună înţelegere a mecanismului cambiei trebuie pornit de la momentul naşterii acesteia. Unii autori consideră cambia un contract ce ia naştere pe baza unor raporturi fundamentale anterioare între persoanele în cauză, care au ca izvor anumite acte juridice.

În cadrul acestor raporturi fiecare o parte are calitatea de creditor iar cealaltă parte de debitor. Obligaţiile ce iau naştere din aceste raporturi vor fi efectuate prin emiterea cambiei şi executarea plăţii la scadenţă.

Preview document

Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 1
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 2
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 3
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 4
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 5
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 6
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 7
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 8
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 9
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 10
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 11
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 12
Trasaturile si Functiile Cambiei - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • cambia foaie de titlu.doc
  • cuprins.cambia.doc
  • Trasaturile si Functiile Cambiei.doc

Alții au mai descărcat și

Cambia

1. Notiune si clasificarea titlurilor comerciale de valoare Unul dintre instrumentele juridice prin intermediul carora circula valorile...

Plata Cambiei și Consecințele Neplății

Introducere Pentru asigurarea eficienţei cambiei, legea reglementează principiile privind plata cambiei. Prin lege se determină cine are dreptul...

Biletul la Ordin

1.Notiune În literatura de specialitate şi în practica financiară biletul la ordin este denumit uzual instrument de plată, fiind un înscris cu...

Participația Penală

A. Participaţia penală: a) Există participatie penală ori de câte ori o faptă prevăzută de legea penală a fost săvârşită de un număr mai mare de...

Regimul Juridic al Cambiei

INTRODUCERE În această lucrare am descris unul dintre numeroasele titluri de credit, şi anume cambia. Este recunoscută ca fiind acel titlu de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Cambia

CAPITOLUL I ISTORIC Nu există o părere generală acceptată cu privire la originea cambiei şi la epoca în care se situează apariţia acestei...

Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I 5 Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional 5 Secţiunea I 5 Capitolul I Noţiunea, izvoarele şi...

Te-ar putea interesa și

Cambia

Introducere În perioada economiei comuniste, instrumentele de plată nu îşi găseau utilitatea pe piaţa internă din România, şi, drept urmare, au...

Noțiunea de titlu de credit - definiție trăsături

1. CONCEPT. TRĂSĂTURI SPECIFICE - NOŢIUNEA DE TITLU DE CREDIT, DEFINIŢIE, TRĂSĂTURI - Titlurile de credit reprezinta o categorie de valori care...

Cambia

1. Notiune Este unul dintre cele mai vechi instrumente financiare fiind folosita incepand cu secolul X de catre comerciantii arabi si este...

Lucrare de sinteză Garanti Bank

Capitolul 1 PREZENTARE GARANTI BANK 1.1. Prezentarea bancii, infiintare,denumire, capital Grupul Garanti cuprinde Garanti Bank, cu o experienţă...

Cambia

1.Notiuni Cambia este înscrisul care cuprinde ordinul dat de o persoana numită trăgator, unei alte persoane, numită tras de a plăti unei terte...

Titlurile de Credit

Titlurile de credit Titlul de credit este un document constitutiv si constatator, negociabil, precis determinat in cuprinsul sau, care permite...

Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare

CAPITOLUL I 1. Consideraţii generale. De-a lungul timpului au existat mijloace de plată şi de credit proprii vieţii afacerilor, care au avut rolul...

Dreptul Comertului International

I. IMPORTANTA DREPTULUI COMERTULUI INTERNATIONAL Problemele dreptului comertului international sunt deosebit de complexe, avand in vedere obiectul...

Ai nevoie de altceva?